Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  REPORT on the Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal

26-10-2020 A9-0198/2020 2020/2058(INI)
ECON BUDG

Siegfried MUREŞAN , Paul TANG

  REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the public sector loan facility under the Just Transition Mechanism

16-10-2020 A9-0195/2020 2020/0100(COD)
ECON BUDG

Henrike HAHN , Johan VAN OVERTVELDT

POROČILO o ekonomskih politikah euroobmočja za leto 2020

16-10-2020 A9-0193/2020 2020/2078(INI)
ECON

Joachim SCHUSTER

POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu železnic (2021)

14-10-2020 A9-0191/2020 2020/0035(COD)
TRAN

Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

Kontakt

Prednostne informacije in dokumenti

Seznam sprememb poročil

Poročila

Parlamentarni odbori sprejmejo poročila na predlog poročevalca, ki ga imenuje pristojni odbor.
Predlogi resolucij, ki jih ta poročila vsebujejo so obravnavani na plenarnem zasedanju. Če so bili uspešno izglasovani, so objavljeni v sprejetih besedilih.