Multimedia per debatt

Torsdagen den 16 januari 2020

09:00 - 09:00

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

09:00:32

Slut

09:00:41

09:00 - 09:00 Öppnande av sammanträdet

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

09:00:35

Slut

09:00:50

09:00 - 09:01 Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:44

Början

09:00:44

Slut

09:01:28

09:01 - 09:49 Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst (debatt)

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:53

Början

09:01:17

Slut

09:02:10

Irene Tinagli

Roll : Författare

Tid

00:05:06

Början

09:01:57

Slut

09:07:03

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:19

Början

09:06:36

Slut

09:06:55

Janez Lenarčič

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:06:58

Början

09:06:46

Slut

09:13:44

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:20

Början

09:13:18

Slut

09:13:38

Markus Ferber

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:02:45

Början

09:13:26

Slut

09:16:11

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:20

Början

09:15:45

Slut

09:16:05

Paul Tang

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:29

Början

09:15:56

Slut

09:18:25

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

09:17:58

Slut

09:18:15

Luis Garicano

Roll : au nom du groupe Renew

Tid

00:02:49

Början

09:18:07

Slut

09:20:56

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:20

Början

09:20:30

Slut

09:20:50

Sven Giegold

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:03:14

Början

09:20:38

Slut

09:23:52

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

09:23:26

Slut

09:23:43

Joachim Kuhs

Roll : au nom du groupe ID

Tid

00:02:09

Början

09:23:31

Slut

09:25:40

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:22

Början

09:25:14

Slut

09:25:36

José Gusmão

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:03:45

Början

09:25:26

Slut

09:29:11

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

09:28:44

Slut

09:28:59

Jonás Fernández

Roll : S&D

Tid

00:02:27

Början

09:28:50

Slut

09:31:17

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

09:30:50

Slut

09:31:05

Damien Carême

Roll : Verts/ALE

Tid

00:02:14

Början

09:30:56

Slut

09:33:10

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

09:32:44

Slut

09:33:02

Angelo Ciocca

Roll : ID

Tid

00:01:34

Början

09:32:52

Slut

09:34:26

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

09:34:00

Slut

09:34:17

Alfred Sant

Roll : S&D

Tid

00:01:53

Början

09:34:07

Slut

09:36:00

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

09:35:34

Slut

09:35:50

Mikuláš Peksa

Roll : Verts/ALE

Tid

00:02:17

Början

09:35:41

Slut

09:37:58

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:19

Början

09:37:31

Slut

09:37:50

Maximilian Krah

Roll : ID

Tid

00:01:51

Början

09:37:39

Slut

09:39:30

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

09:39:04

Slut

09:39:18

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:01:49

Början

09:39:10

Slut

09:40:59

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

09:40:31

Slut

09:40:47

Marek Paweł Balt

Roll : S&D

Tid

00:01:31

Början

09:40:37

Slut

09:42:08

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:31

Början

09:41:41

Slut

09:42:12

Traian Băsescu

Roll : PPE

Tid

00:01:51

Början

09:41:58

Slut

09:43:49

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

09:43:22

Slut

09:43:38

Bogdan Rzońca

Roll : ECR

Tid

00:01:31

Början

09:43:28

Slut

09:44:59

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:20

Början

09:44:33

Slut

09:44:53

Janez Lenarčič

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:05:18

Början

09:44:43

Slut

09:50:01

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:22

Början

09:49:34

Slut

09:49:56

09:50 - 10:31 Burundi, särskilt yttrandefriheten (debatt)

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:45

Början

09:50:02

Slut

09:50:47

Ellie Chowns

Roll : Författare

Tid

00:03:08

Början

09:50:35

Slut

09:53:43

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

09:53:16

Slut

09:53:33

Anna Fotyga

Roll : Författare

Tid

00:01:27

Början

09:53:25

Slut

09:54:52

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

09:54:26

Slut

09:54:40

Maria Arena

Roll : Författare

Tid

00:02:35

Början

09:54:32

Slut

09:57:07

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

09:56:40

Slut

09:56:58

Idoia Villanueva Ruiz

Roll : Författare

Tid

00:03:13

Början

09:56:50

Slut

10:00:03

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:22

Början

09:59:34

Slut

09:59:56

Arba Kokalari

Roll : Författare

Tid

00:02:26

Början

09:59:39

Slut

10:02:05

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

10:01:36

Slut

10:01:51

Jan-Christoph Oetjen

Roll : Författare

Tid

00:02:27

Början

10:01:43

Slut

10:04:10

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:45

Början

10:03:44

Slut

10:04:29

Seán Kelly

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:02:32

Början

10:03:55

Slut

10:06:27

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:36

Början

10:06:00

Slut

10:06:36

Isabel Santos

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:04

Början

10:06:12

Slut

10:08:16

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

10:07:48

Slut

10:08:06

Dita Charanzová

Roll : au nom du groupe Renew

Tid

00:02:10

Början

10:07:55

Slut

10:10:05

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:27

Början

10:09:38

Slut

10:10:05

Alice Kuhnke

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:01:29

Början

10:09:49

Slut

10:11:18

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:21

Början

10:10:49

Slut

10:11:10

Ryszard Czarnecki

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:01:37

Början

10:11:00

Slut

10:12:37

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:33

Början

10:12:10

Slut

10:12:43

Carlos Zorrinho

Roll : S&D

Tid

00:01:42

Början

10:12:31

Slut

10:14:13

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

10:13:45

Slut

10:14:02

Phil Bennion

Roll : Renew

Tid

00:02:20

Början

10:13:51

Slut

10:16:11

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

10:15:42

Slut

10:15:59

Nathan Gill

Roll : NI

Tid

00:01:47

Början

10:15:48

Slut

10:17:35

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

10:17:07

Slut

10:17:22

Neena Gill

Roll : S&D

Tid

00:02:02

Början

10:17:12

Slut

10:19:14

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:21

Början

10:18:47

Slut

10:19:08

Marek Paweł Balt

Roll : S&D

Tid

00:01:33

Början

10:18:53

Slut

10:20:26

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

10:19:59

Slut

10:20:17

Fabio Massimo Castaldo

Roll : NI

Tid

00:02:14

Början

10:20:07

Slut

10:22:21

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:30

Början

10:21:47

Slut

10:22:17

Tomislav Sokol

Roll : PPE

Tid

00:00:56

Början

10:22:01

Slut

10:22:57

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

10:22:37

Slut

10:22:53

Fabio Massimo Castaldo

Roll : Svar "blått kort"

Tid

00:01:02

Början

10:22:46

Slut

10:23:48

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:22

Början

10:23:41

Slut

10:24:03

Jiří Pospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:33

Början

10:23:54

Slut

10:25:27

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:57

Början

10:24:59

Slut

10:25:56

Eugen Tomac

Roll : PPE

Tid

00:01:28

Början

10:25:30

Slut

10:26:58

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:20

Början

10:26:30

Slut

10:26:50

Juan Fernando López Aguilar

Roll : S&D

Tid

00:01:54

Början

10:26:39

Slut

10:28:33

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:19

Början

10:28:06

Slut

10:28:25

Janez Lenarčič

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:03:51

Början

10:28:12

Slut

10:32:03

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

10:31:33

Slut

10:31:51

10:31 - 11:11 Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:47

Början

10:31:50

Slut

10:32:37

Assita Kanko

Roll : Författare

Tid

00:02:00

Början

10:32:25

Slut

10:34:25

Ewa Kopacz

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

10:33:57

Slut

10:34:11

Erik Marquardt

Roll : Författare

Tid

00:02:44

Början

10:34:03

Slut

10:36:47

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:27

Början

10:36:20

Slut

10:36:47

Lars Patrick Berg

Roll : Författare

Tid

00:01:43

Början

10:36:35

Slut

10:38:18

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:25

Början

10:37:51

Slut

10:38:16

Carlos Zorrinho

Roll : Författare

Tid

00:02:46

Början

10:37:55

Slut

10:40:41

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

10:40:13

Slut

10:40:30

Miguel Urbán Crespo

Roll : Författare

Tid

00:03:11

Början

10:40:19

Slut

10:43:30

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

10:43:01

Slut

10:43:15

Tomáš Zdechovský

Roll : Författare

Tid

00:02:26

Början

10:43:07

Slut

10:45:33

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

10:45:05

Slut

10:45:23

Phil Bennion

Roll : Författare

Tid

00:02:35

Början

10:45:11

Slut

10:47:46

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:29

Början

10:47:19

Slut

10:47:48

Željana Zovko

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:03:05

Början

10:47:27

Slut

10:50:32

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

10:50:05

Slut

10:50:17

Maria Arena

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:42

Början

10:50:11

Slut

10:52:53

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:22

Början

10:52:25

Slut

10:52:47

María Soraya Rodríguez Ramos

Roll : au nom du groupe Renew

Tid

00:02:37

Början

10:52:32

Slut

10:55:09

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:36

Början

10:54:43

Slut

10:55:19

Susanna Ceccardi

Roll : au nom du groupe ID

Tid

00:02:00

Början

10:55:08

Slut

10:57:08

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:24

Början

10:56:41

Slut

10:57:05

Ryszard Czarnecki

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:01:41

Början

10:56:47

Slut

10:58:28

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:44

Början

10:58:01

Slut

10:58:45

Peter van Dalen

Roll : PPE

Tid

00:02:57

Början

10:58:31

Slut

11:01:28

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:37

Början

11:00:38

Slut

11:01:15

Tomislav Sokol

Roll : PPE

Tid

00:00:57

Början

11:01:02

Slut

11:01:59

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

11:01:34

Slut

11:01:52

Peter van Dalen

Roll : PPE

Tid

00:00:54

Början

11:01:41

Slut

11:02:35

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:45

Början

11:02:19

Slut

11:03:04

Maria Arena

Roll : S&D

Tid

00:00:53

Början

11:02:43

Slut

11:03:36

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

11:03:19

Slut

11:03:35

Peter van Dalen

Roll : PPE

Tid

00:00:54

Början

11:03:22

Slut

11:04:16

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

11:03:57

Slut

11:04:11

Jackie Jones

Roll : S&D

Tid

00:01:56

Början

11:04:03

Slut

11:05:59

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

11:05:36

Slut

11:05:50

Dita Charanzová

Roll : Renew

Tid

00:01:53

Början

11:05:43

Slut

11:07:36

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

11:07:10

Slut

11:07:27

Dominique Bilde

Roll : ID

Tid

00:01:46

Början

11:07:19

Slut

11:09:05

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

11:08:37

Slut

11:08:52

Adam Bielan

Roll : ECR

Tid

00:01:37

Början

11:08:44

Slut

11:10:21

Bogdan Rzońca

Roll : ECR

Tid

00:01:27

Början

11:09:56

Slut

11:11:23

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:25

Början

11:10:58

Slut

11:11:23

Adam Bielan

Roll : ECR

Tid

00:00:42

Början

11:11:14

Slut

11:11:56

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

11:11:44

Slut

11:11:57

François-Xavier Bellamy

Roll : PPE

Tid

00:02:29

Början

11:11:49

Slut

11:14:18

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

11:13:52

Slut

11:14:07

Tudor Ciuhodaru

Roll : S&D

Tid

00:01:28

Början

11:13:59

Slut

11:15:27

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

11:15:01

Slut

11:15:13

Silvia Sardone

Roll : ID

Tid

00:01:37

Början

11:15:06

Slut

11:16:43

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

11:16:12

Slut

11:16:27

Carlo Fidanza

Roll : ECR

Tid

00:01:39

Början

11:16:18

Slut

11:17:57

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

11:17:24

Slut

11:17:40

Tomislav Sokol

Roll : PPE

Tid

00:02:32

Början

11:17:30

Slut

11:20:02

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

11:19:35

Slut

11:19:50

Isabella Tovaglieri

Roll : ID

Tid

00:01:43

Början

11:19:42

Slut

11:21:25

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

11:20:56

Slut

11:21:13

Bert-Jan Ruissen

Roll : ECR

Tid

00:01:39

Början

11:21:05

Slut

11:22:44

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

11:22:19

Slut

11:22:35

Isabel Benjumea Benjumea

Roll : PPE

Tid

00:02:41

Början

11:22:27

Slut

11:25:08

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:49

Början

11:24:42

Slut

11:25:31

Eugen Tomac

Roll : PPE

Tid

00:00:44

Början

11:25:13

Slut

11:25:57

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:31

Början

11:25:30

Slut

11:26:01

Isabel Benjumea Benjumea

Roll : PPE

Tid

00:00:38

Början

11:25:50

Slut

11:26:28

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

11:26:17

Slut

11:26:28

Nicola Procaccini

Roll : ECR

Tid

00:01:36

Början

11:26:20

Slut

11:27:56

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

11:27:30

Slut

11:27:44

Krzysztof Hetman

Roll : PPE

Tid

00:02:23

Början

11:27:37

Slut

11:30:00

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:32

Början

11:29:34

Slut

11:30:06

Robert Hajšel

Roll : S&D

Tid

00:01:34

Början

11:29:55

Slut

11:31:29

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:33

Början

11:31:03

Slut

11:31:36

Clare Daly

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:45

Början

11:31:10

Slut

11:32:55

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

11:32:29

Slut

11:32:43

Seán Kelly

Roll : PPE

Tid

00:01:35

Början

11:32:36

Slut

11:34:11

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:25

Början

11:33:45

Slut

11:34:10

Pierrette Herzberger-Fofana

Roll : Verts/ALE

Tid

00:02:31

Början

11:33:58

Slut

11:36:29

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:40

Början

11:35:55

Slut

11:36:35

Jiří Pospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:28

Början

11:36:22

Slut

11:37:50

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:20

Början

11:37:22

Slut

11:37:42

Mick Wallace

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:38

Början

11:37:33

Slut

11:39:11

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:26

Början

11:38:43

Slut

11:39:09

Janez Lenarčič

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:04:43

Början

11:38:58

Slut

11:43:41

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

11:43:15

Slut

11:43:31

12:07 - 12:07

Katarina Barley

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

12:07:01

Slut

12:07:19

12:07 - 12:15 Återupptagande av sammanträdet

Katarina Barley

Roll : talman

Tid

00:00:32

Början

12:07:12

Slut

12:07:44

Marco Zanni

Roll : ID

Tid

00:01:34

Början

12:07:35

Slut

12:09:09

Katarina Barley

Roll : talman

Tid

00:01:52

Början

12:08:43

Slut

12:10:35

Marco Zanni

Roll : ID

Tid

00:00:21

Början

12:09:32

Slut

12:09:53

Katarina Barley

Roll : talman

Tid

00:00:39

Början

12:09:51

Slut

12:10:30

Brian Monteith

Roll : NI

Tid

00:00:14

Början

12:10:30

Slut

12:10:44

Katarina Barley

Roll : talman

Tid

00:02:28

Början

12:10:38

Slut

12:13:06

Ramona Strugariu

Roll : Renew

Tid

00:00:27

Början

12:12:01

Slut

12:12:28

Katarina Barley

Roll : talman

Tid

00:00:45

Början

12:12:23

Slut

12:13:08

Richard Corbett

Roll : S&D

Tid

00:00:52

Början

12:13:08

Slut

12:14:00

Katarina Barley

Roll : talman

Tid

00:01:34

Början

12:13:40

Slut

12:15:14

12:14 - 12:36 Omröstning

12:14 - 12:15 Burundi, särskilt yttrandefriheten (RC-B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020)

KatarinaBarley

Roll : talman

Tid

00:00:37

Början

12:14:49

Slut

12:15:26

Katarina Barley

Roll : talman

Tid

00:00:04

Början

12:14:50

Slut

12:14:54

12:15 - 12:16 Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker (RC-B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020)

KatarinaBarley

Roll : talman

Tid

00:01:28

Början

12:15:16

Slut

12:16:44

12:16 - 12:19 Situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020)

KatarinaBarley

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

12:16:24

Slut

12:16:32

LeopoldoLópez Gil

Roll : PPE

Tid

00:00:45

Början

12:16:27

Slut

12:17:12

KatarinaBarley

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

12:16:50

Slut

12:17:06

LeopoldoLópez Gil

Roll : PPE

Tid

00:01:00

Början

12:17:01

Slut

12:18:01

KatarinaBarley

Roll : talman

Tid

00:02:03

Början

12:17:06

Slut

12:19:09

12:18 - 12:20 Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen och Ungern (B9-0032/2020)

KatarinaBarley

Roll : talman

Tid

00:02:11

Början

12:18:44

Slut

12:20:55

12:20 - 12:30 COP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020) (B9-0035/2020)

KatarinaBarley

Roll : talman

Tid

00:10:02

Början

12:20:30

Slut

12:30:32

12:30 - 12:35 Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr)

KatarinaBarley

Roll : talman

Tid

00:05:30

Början

12:30:07

Slut

12:35:37

12:35 - 12:35 Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst (B9-0047/2020)

KatarinaBarley

Roll : talman

Tid

00:00:29

Början

12:35:17

Slut

12:35:46

12:40 - 12:40

Katarina Barley

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

12:40:04

Slut

12:40:14

12:40 - 13:13 Röstförklaringar

Katarina Barley

Roll : talman

Tid

00:01:42

Början

12:40:08

Slut

12:41:50

12:41 - 12:45 Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean)

KatarinaBarley

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

12:41:11

Slut

12:41:28

ManuelBompard

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:42

Början

12:41:25

Slut

12:43:07

KatarinaBarley

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

12:42:41

Slut

12:42:52

DanielHannan

Roll : ECR

Tid

00:01:26

Början

12:42:46

Slut

12:44:12

KatarinaBarley

Roll : talman

Tid

00:00:20

Början

12:43:46

Slut

12:44:06

JanZahradil

Roll : ECR

Tid

00:01:28

Början

12:43:54

Slut

12:45:22

KatarinaBarley

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

12:44:56

Slut

12:45:14

12:45 - 12:56 Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)

KatarinaBarley

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

12:45:01

Slut

12:45:18

ManuelBompard

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:40

Början

12:45:08

Slut

12:46:48

KatarinaBarley

Roll : talman

Tid

00:00:21

Början

12:46:23

Slut

12:46:44

ClaireFox

Roll : NI

Tid

00:01:44

Början

12:46:36

Slut

12:48:20

KatarinaBarley

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

12:47:52

Slut

12:48:05

VeronikaVrecionová

Roll : ECR

Tid

00:01:39

Början

12:47:59

Slut

12:49:38

KatarinaBarley

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

12:49:14

Slut

12:49:24

Joachim StanisławBrudziński

Roll : ECR

Tid

00:01:52

Början

12:49:18

Slut

12:51:10

KatarinaBarley

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

12:50:42

Slut

12:50:57

MarcBotenga

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:30

Början

12:50:47

Slut

12:52:17

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:21

Början

12:51:48

Slut

12:52:09

AlexandrVondra

Roll : ECR

Tid

00:01:43

Början

12:51:59

Slut

12:53:42

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

12:53:15

Slut

12:53:29

AngelDzhambazki

Roll : ECR

Tid

00:01:30

Början

12:53:20

Slut

12:54:50

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

12:54:23

Slut

12:54:35

JanZahradil

Roll : ECR

Tid

00:01:26

Början

12:54:28

Slut

12:55:54

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:29

Början

12:55:28

Slut

12:55:57

12:55 - 13:02 Situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020)

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

12:55:39

Slut

12:55:56

ThierryMariani

Roll : ID

Tid

00:01:39

Början

12:55:45

Slut

12:57:24

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

12:56:58

Slut

12:57:14

JiříPospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:17

Början

12:57:01

Slut

12:58:18

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

12:57:59

Slut

12:58:12

GuidoReil

Roll : ID

Tid

00:00:55

Början

12:58:03

Slut

12:58:58

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

12:58:43

Slut

12:58:55

MickWallace

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:37

Början

12:58:47

Slut

13:00:24

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

12:59:57

Slut

13:00:11

EugenTomac

Roll : PPE

Tid

00:01:13

Början

13:00:03

Slut

13:01:16

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

13:00:59

Slut

13:01:14

JanZahradil

Roll : ECR

Tid

00:01:26

Början

13:01:06

Slut

13:02:32

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:42

Början

13:02:06

Slut

13:02:48

13:02 - 13:09 Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen och Ungern (B9-0032/2020)

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

13:02:21

Slut

13:02:39

ClaireFox

Roll : NI

Tid

00:01:18

Början

13:02:37

Slut

13:03:55

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

13:03:49

Slut

13:04:07

Joachim StanisławBrudziński

Roll : ECR

Tid

00:00:39

Början

13:03:52

Slut

13:04:31

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:01:38

Början

13:04:15

Slut

13:05:53

AngelDzhambazki

Roll : ECR

Tid

00:01:34

Början

13:05:27

Slut

13:07:01

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

13:06:33

Slut

13:06:50

GillesLebreton

Roll : ID

Tid

00:01:17

Början

13:06:40

Slut

13:07:57

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

13:07:38

Slut

13:07:53

BogdanRzońca

Roll : ECR

Tid

00:01:31

Början

13:07:45

Slut

13:09:16

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:28

Början

13:08:49

Slut

13:09:17

13:09 - 13:10 COP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020) (B9-0035/2020)

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

13:09:02

Slut

13:09:19

CatherineRowett

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:36

Början

13:09:07

Slut

13:10:43

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:26

Början

13:10:19

Slut

13:10:45

13:10 - 13:13 Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst (B9-0047/2020)

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

13:10:29

Slut

13:10:46

JohnHowarth

Roll : S&D

Tid

00:01:53

Början

13:10:39

Slut

13:12:32

KláraDobrev

Roll : talman

Tid

00:00:24

Början

13:12:25

Slut

13:12:49

13:12 - 13:12

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

13:12:41

Slut

13:12:49

13:12 - 13:12 Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet

Klára Dobrev

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

13:12:43

Slut

13:12:54

15:00 - 15:00

Dita Charanzová

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

15:00:03

Slut

15:00:19

15:00 - 15:00 Återupptagande av sammanträdet

Dita Charanzová

Roll : talman

Tid

00:00:05

Början

15:00:17

Slut

15:00:22

15:00 - 15:00 Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet

Dita Charanzová

Roll : talman

Tid

00:00:23

Början

15:00:17

Slut

15:00:40

15:00 - 15:03 Parlamentets sammanträdeskalender – 2021 et 2022: se protokollet

Dita Charanzová

Roll : talman

Tid

00:02:30

Början

15:00:37

Slut

15:03:07

15:03 - 15:22 Olagliga föremål som framställts med 3D-skrivare (debatt)

Dita Charanzová

Roll : talman

Tid

00:00:21

Början

15:03:07

Slut

15:03:28

Liesje Schreinemacher

Roll : Författare

Tid

00:02:33

Början

15:03:23

Slut

15:05:56

Dita Charanzová

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

15:05:31

Slut

15:05:48

Janez Lenarčič

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:02:52

Början

15:05:39

Slut

15:08:31

Dita Charanzová

Roll : talman

Tid

00:00:22

Början

15:08:05

Slut

15:08:27

Ibán García Del Blanco

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:03:31

Början

15:08:19

Slut

15:11:50

Dita Charanzová

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

15:11:24

Slut

15:11:40

Liesje Schreinemacher

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:02:05

Början

15:11:38

Slut

15:13:43

Dita Charanzová

Roll : talman

Tid

00:00:20

Början

15:13:36

Slut

15:13:56

Angel Dzhambazki

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:03:36

Början

15:13:47

Slut

15:17:23

Dita Charanzová

Roll : talman

Tid

00:00:42

Början

15:16:56

Slut

15:17:38

Andrey Slabakov

Roll : ECR

Tid

00:01:45

Början

15:17:23

Slut

15:19:08

Dita Charanzová

Roll : talman

Tid

00:00:34

Början

15:18:33

Slut

15:19:07

Angel Dzhambazki

Roll : ECR

Tid

00:00:43

Början

15:19:00

Slut

15:19:43

Dita Charanzová

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

15:19:36

Slut

15:19:51

Janez Lenarčič

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:03:33

Början

15:19:42

Slut

15:23:15