Multimedia per debatt

Torsdagen den 14 maj 2020

07:15 - 07:22 Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 23 april 2020 - Ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan

Charles Michel

Roll : EurCouncil

Tid

00:00:17

Början

07:15:51

Slut

07:16:08

Ursula von der Leyen

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:00:56

Början

07:16:06

Slut

07:17:02

Manfred Weber

Roll : PPE

Tid

00:00:08

Början

07:17:01

Slut

07:17:09

Iratxe García Pérez

Roll : S&D

Tid

00:00:10

Början

07:17:07

Slut

07:17:17

Tom Vandendriessche

Roll : ID

Tid

00:00:12

Början

07:17:13

Slut

07:17:25

Philippe Lamberts

Roll : Verts/ALE

Tid

00:00:15

Början

07:17:22

Slut

07:17:37

Johan Van Overtveldt

Roll : ECR

Tid

00:00:18

Början

07:17:28

Slut

07:17:46

Fabio Massimo Castaldo

Roll : NI

Tid

00:00:32

Början

07:17:42

Slut

07:18:14

Maria Arena

Roll : S&D

Tid

00:00:15

Början

07:18:09

Slut

07:18:24

Francesca Donato

Roll : ID

Tid

00:00:19

Början

07:18:20

Slut

07:18:39

Michel Barnier

Roll : Head of the UK Task-Force

Tid

00:00:09

Början

07:18:38

Slut

07:18:47

Bas Eickhout

Roll : Verts/ALE

Tid

00:02:52

Början

07:18:46

Slut

07:21:38

Carles Puigdemont i Casamajó

Roll : NI

Tid

00:00:32

Början

07:21:34

Slut

07:22:06

09:01 - 09:01

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

09:01:21

Slut

09:01:31

09:01 - 09:02 Återupptagande av sammanträdet

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:49

Början

09:01:31

Slut

09:02:20

09:02 - 09:03 Ändring av föredragningslistan

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:55

Början

09:02:20

Slut

09:03:15

09:03 - 09:09

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:06:24

Början

09:03:15

Slut

09:09:39

09:09 - 09:30 Undantagslagstiftning i Ungern och dess effekter för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

09:09:39

Slut

09:09:55

Nikolina Brnjac

Roll : CouncilMember

Tid

00:03:58

Början

09:09:55

Slut

09:13:53

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:06

Början

09:13:52

Slut

09:13:58

Věra Jourová

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:07:37

Början

09:13:56

Slut

09:21:33

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:35

Början

09:21:31

Slut

09:22:06

Andor Deli

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:01:49

Början

09:22:01

Slut

09:23:50

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

09:23:44

Slut

09:23:59

Iratxe García Pérez

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:13

Början

09:23:57

Slut

09:26:10

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

09:26:10

Slut

09:26:26

Ramona Strugariu

Roll : au nom du groupe Renew

Tid

00:01:58

Början

09:26:23

Slut

09:28:21

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

09:28:18

Slut

09:28:26

Nicolas Bay

Roll : au nom du groupe ID

Tid

00:01:53

Början

09:28:25

Slut

09:30:18

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

09:30:07

Slut

09:30:22

09:30 - 09:30

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:34

Början

09:30:22

Slut

09:30:56

09:30 - 10:15 Undantagslagstiftning i Ungern och dess effekter för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

09:30:56

Slut

09:31:10

Gwendoline Delbos-Corfield

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:03:03

Början

09:30:57

Slut

09:34:00

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

09:33:58

Slut

09:34:14

Nicola Procaccini

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:01:22

Början

09:34:09

Slut

09:35:31

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

09:35:28

Slut

09:35:41

Malin Björk

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:02:20

Början

09:35:39

Slut

09:37:59

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

09:37:58

Slut

09:38:14

Márton Gyöngyösi

Roll : NI

Tid

00:01:46

Början

09:38:10

Slut

09:39:56

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

09:39:55

Slut

09:40:04

Christophe Hansen

Roll : PPE

Tid

00:01:03

Början

09:40:03

Slut

09:41:06

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

09:41:04

Slut

09:41:16

Birgit Sippel

Roll : S&D

Tid

00:01:40

Början

09:41:13

Slut

09:42:53

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

09:42:50

Slut

09:43:06

Maite Pagazaurtundúa

Roll : Renew

Tid

00:01:17

Början

09:43:04

Slut

09:44:21

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

09:44:20

Slut

09:44:34

Annalisa Tardino

Roll : ID

Tid

00:01:16

Början

09:44:30

Slut

09:45:46

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

09:45:45

Slut

09:45:57

Terry Reintke

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:10

Början

09:45:56

Slut

09:47:06

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

09:47:05

Slut

09:47:17

Elżbieta Rafalska

Roll : ECR

Tid

00:01:15

Början

09:47:16

Slut

09:48:31

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

09:48:30

Slut

09:48:39

Clare Daly

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:10

Början

09:48:38

Slut

09:49:48

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

09:49:47

Slut

09:50:04

Clara Ponsatí Obiols

Roll : NI

Tid

00:01:16

Början

09:49:57

Slut

09:51:13

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

09:51:11

Slut

09:51:20

Loránt Vincze

Roll : PPE

Tid

00:01:06

Början

09:51:19

Slut

09:52:25

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

09:52:24

Slut

09:52:35

Sylwia Spurek

Roll : S&D

Tid

00:01:25

Början

09:52:34

Slut

09:53:59

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

09:53:57

Slut

09:54:06

Sophia in 't Veld

Roll : Renew

Tid

00:01:24

Början

09:54:04

Slut

09:55:28

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

09:55:24

Slut

09:55:39

Gunnar Beck

Roll : ID

Tid

00:01:11

Början

09:55:37

Slut

09:56:48

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

09:56:43

Slut

09:56:57

Beata Kempa

Roll : ECR

Tid

00:01:16

Början

09:56:56

Slut

09:58:12

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

09:58:12

Slut

09:58:21

Maria Spyraki

Roll : PPE

Tid

00:01:18

Början

09:58:19

Slut

09:59:37

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

09:59:35

Slut

09:59:45

Lena Düpont

Roll : PPE

Tid

00:01:04

Början

09:59:43

Slut

10:00:47

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

10:00:46

Slut

10:00:58

Věra Jourová

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:09:47

Början

10:00:57

Slut

10:10:44

Rainer Wieland

Roll : talman

Tid

00:01:10

Början

10:10:42

Slut

10:11:52

Nikolina Brnjac

Roll : CouncilMember

Tid

00:03:24

Början

10:11:48

Slut

10:15:12

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:30

Början

10:15:09

Slut

10:15:39

10:15 - 11:16 70-årsdagen av Schumandeklarationen

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:41

Början

10:15:40

Slut

10:16:21

Nikolina Brnjac

Roll : CouncilMember

Tid

00:05:25

Början

10:16:20

Slut

10:21:45

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:21

Början

10:21:44

Slut

10:22:05

Maroš Šefčovič

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:09:51

Början

10:22:03

Slut

10:31:54

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:22

Början

10:31:53

Slut

10:32:15

Esteban González Pons

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:02:10

Början

10:32:14

Slut

10:34:24

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

10:34:23

Slut

10:34:33

Iratxe García Pérez

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:03:17

Början

10:34:32

Slut

10:37:49

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

10:37:48

Slut

10:37:59

Pascal Durand

Roll : au nom du groupe Renew

Tid

00:02:35

Början

10:37:58

Slut

10:40:33

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

10:40:32

Slut

10:40:46

Jörg Meuthen

Roll : au nom du groupe ID

Tid

00:01:29

Början

10:40:45

Slut

10:42:14

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

10:42:13

Slut

10:42:30

Ska Keller

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:02:45

Början

10:42:29

Slut

10:45:14

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

10:45:12

Slut

10:45:25

Derk Jan Eppink

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:01:49

Början

10:45:24

Slut

10:47:13

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

10:47:12

Slut

10:47:25

Manon Aubry

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:01:51

Början

10:47:24

Slut

10:49:15

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:19

Början

10:49:14

Slut

10:49:33

Jeroen Lenaers

Roll : PPE

Tid

00:01:50

Början

10:49:32

Slut

10:51:22

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

10:51:22

Slut

10:51:33

Domènec Ruiz Devesa

Roll : S&D

Tid

00:01:18

Början

10:51:32

Slut

10:52:50

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

10:52:48

Slut

10:53:06

Gerolf Annemans

Roll : ID

Tid

00:01:05

Början

10:53:05

Slut

10:54:10

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

10:54:09

Slut

10:54:23

Peter Lundgren

Roll : ECR

Tid

00:01:06

Början

10:54:22

Slut

10:55:28

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

10:55:27

Slut

10:55:42

Leila Chaibi

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:15

Början

10:55:41

Slut

10:56:56

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

10:56:55

Slut

10:57:04

Herbert Dorfmann

Roll : PPE

Tid

00:01:53

Början

10:57:03

Slut

10:58:56

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

10:58:55

Slut

10:59:11

Gabriele Bischoff

Roll : S&D

Tid

00:01:18

Början

10:59:10

Slut

11:00:28

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

11:00:26

Slut

11:00:44

Mara Bizzotto

Roll : ID

Tid

00:01:04

Början

11:00:43

Slut

11:01:47

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

11:01:43

Slut

11:02:01

Ryszard Czarnecki

Roll : ECR

Tid

00:01:07

Början

11:02:00

Slut

11:03:07

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

11:03:02

Slut

11:03:13

Brando Benifei

Roll : S&D

Tid

00:01:11

Början

11:03:12

Slut

11:04:23

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

11:04:19

Slut

11:04:32

Jordan Bardella

Roll : ID

Tid

00:01:11

Början

11:04:31

Slut

11:05:42

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:06

Början

11:05:41

Slut

11:05:47

Nicola Beer

Roll : Renew

Tid

00:01:13

Början

11:05:46

Slut

11:06:59

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:24

Början

11:06:58

Slut

11:07:22

Maroš Šefčovič

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:06:02

Början

11:07:21

Slut

11:13:23

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:20

Början

11:13:22

Slut

11:13:42

Nikolina Brnjac

Roll : CouncilMember

Tid

00:02:07

Början

11:13:41

Slut

11:15:48

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

11:15:46

Slut

11:16:00

11:16 - 12:02 Användning av kontaktspårningsappar för att bekämpa coronaviruset

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:46

Början

11:16:01

Slut

11:16:47

Nikolina Brnjac

Roll : CouncilMember

Tid

00:04:14

Början

11:16:47

Slut

11:21:01

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

11:21:00

Slut

11:21:16

Didier Reynders

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:06:41

Början

11:21:14

Slut

11:27:55

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:27

Början

11:27:53

Slut

11:28:20

Andreas Schwab

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:01:48

Början

11:28:18

Slut

11:30:06

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

11:30:05

Slut

11:30:21

Birgit Sippel

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:06

Början

11:30:20

Slut

11:32:26

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

11:32:25

Slut

11:32:38

Karen Melchior

Roll : au nom du groupe Renew

Tid

00:02:22

Början

11:32:37

Slut

11:34:59

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

11:34:58

Slut

11:35:13

Jean-Lin Lacapelle

Roll : au nom du groupe ID

Tid

00:01:11

Början

11:35:12

Slut

11:36:23

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

11:36:21

Slut

11:36:35

Alexandra Geese

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:01:09

Början

11:36:33

Slut

11:37:42

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

11:37:40

Slut

11:37:57

Beata Mazurek

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:01:16

Början

11:37:56

Slut

11:39:12

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

11:39:11

Slut

11:39:23

Anne-Sophie Pelletier

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:01:20

Början

11:39:22

Slut

11:40:42

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

11:40:42

Slut

11:40:55

Laura Ferrara

Roll : NI

Tid

00:01:24

Början

11:40:54

Slut

11:42:18

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

11:42:16

Slut

11:42:24

Axel Voss

Roll : PPE

Tid

00:01:21

Början

11:42:23

Slut

11:43:44

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

11:43:43

Slut

11:43:57

Paul Tang

Roll : S&D

Tid

00:01:12

Början

11:43:56

Slut

11:45:08

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

11:45:07

Slut

11:45:21

Sophia in 't Veld

Roll : Renew

Tid

00:01:34

Början

11:45:20

Slut

11:46:54

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

11:46:53

Slut

11:47:04

David Cormand

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:11

Början

11:47:03

Slut

11:48:14

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

11:48:12

Slut

11:48:24

Dino Giarrusso

Roll : NI

Tid

00:01:09

Början

11:48:22

Slut

11:49:31

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

11:49:30

Slut

11:49:40

Isabel Wiseler-Lima

Roll : PPE

Tid

00:01:26

Början

11:49:39

Slut

11:51:05

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

11:51:04

Slut

11:51:14

Patrick Breyer

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:11

Början

11:51:13

Slut

11:52:24

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

11:52:23

Slut

11:52:35

Clara Ponsatí Obiols

Roll : NI

Tid

00:01:13

Början

11:52:34

Slut

11:53:47

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

11:53:48

Slut

11:54:03

Massimiliano Salini

Roll : PPE

Tid

00:01:05

Början

11:54:02

Slut

11:55:07

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

11:55:06

Slut

11:55:20

Didier Reynders

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:05:33

Början

11:55:19

Slut

12:00:52

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:23

Början

12:00:50

Slut

12:01:13

Nikolina Brnjac

Roll : CouncilMember

Tid

00:01:26

Början

12:01:12

Slut

12:02:38

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:19

Början

12:02:37

Slut

12:02:56

13:17 - 13:17

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

13:17:09

Slut

13:17:19

13:17 - 13:17 Återupptagande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

13:17:19

Slut

13:17:28

13:17 - 13:22

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:04:46

Början

13:17:28

Slut

13:22:14

13:22 - 13:23

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:01:37

Början

13:22:14

Slut

13:23:51

14:31 - 14:31

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:06

Början

14:31:18

Slut

14:31:24

14:31 - 14:31 Återupptagande av sammanträdet

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

14:31:24

Slut

14:31:31

14:31 - 15:37 Vacciner och behandlingar mot covid-19

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:52

Början

14:31:31

Slut

14:32:23

Nikolina Brnjac

Roll : CouncilMember

Tid

00:07:07

Början

14:32:22

Slut

14:39:29

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

14:39:27

Slut

14:39:39

Margaritis Schinas

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:11:26

Början

14:39:35

Slut

14:51:01

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:21

Början

14:50:58

Slut

14:51:19

Peter Liese

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:02:19

Början

14:51:18

Slut

14:53:37

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

14:53:36

Slut

14:53:45

Tiemo Wölken

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:01:54

Början

14:53:44

Slut

14:55:38

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

14:55:33

Slut

14:55:42

Véronique Trillet-Lenoir

Roll : au nom du groupe Renew

Tid

00:02:10

Början

14:55:41

Slut

14:57:51

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:21

Början

14:57:50

Slut

14:58:11

Silvia Sardone

Roll : au nom du groupe ID

Tid

00:01:52

Början

14:58:10

Slut

15:00:02

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

14:59:57

Slut

15:00:10

Petra De Sutter

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:01:45

Början

15:00:09

Slut

15:01:54

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

15:01:53

Slut

15:02:04

Joanna Kopcińska

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:01:42

Början

15:02:03

Slut

15:03:45

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

15:03:40

Slut

15:03:53

Marc Botenga

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:01:47

Början

15:03:51

Slut

15:05:38

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

15:05:37

Slut

15:05:46

Piernicola Pedicini

Roll : NI

Tid

00:01:39

Början

15:05:45

Slut

15:07:24

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

15:07:23

Slut

15:07:31

Dolors Montserrat

Roll : PPE

Tid

00:01:38

Början

15:07:30

Slut

15:09:08

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

15:09:07

Slut

15:09:18

Javi López

Roll : S&D

Tid

00:01:43

Början

15:09:17

Slut

15:11:00

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

15:10:58

Slut

15:11:06

Frédérique Ries

Roll : Renew

Tid

00:01:26

Början

15:11:05

Slut

15:12:31

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

15:12:28

Slut

15:12:41

Herve Juvin

Roll : ID

Tid

00:01:27

Början

15:12:35

Slut

15:14:02

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

15:14:01

Slut

15:14:08

Anna Cavazzini

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:16

Början

15:14:06

Slut

15:15:22

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

15:15:21

Slut

15:15:28

Helmut Geuking

Roll : ECR

Tid

00:01:56

Början

15:15:27

Slut

15:17:23

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

15:17:18

Slut

15:17:28

Mick Wallace

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:37

Början

15:17:27

Slut

15:19:04

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

15:19:03

Slut

15:19:12

Antoni Comín i Oliveres

Roll : NI

Tid

00:01:15

Början

15:19:11

Slut

15:20:26

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

15:20:23

Slut

15:20:32

Roberta Metsola

Roll : PPE

Tid

00:01:25

Början

15:20:31

Slut

15:21:56

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:06

Början

15:21:55

Slut

15:22:01

Ismail Ertug

Roll : S&D

Tid

00:01:03

Början

15:22:00

Slut

15:23:03

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

15:23:02

Slut

15:23:11

Andreas Glück

Roll : Renew

Tid

00:01:30

Början

15:23:10

Slut

15:24:40

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

15:24:39

Slut

15:24:46

Nicolaus Fest

Roll : ID

Tid

00:01:04

Början

15:24:45

Slut

15:25:49

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:06

Början

15:25:48

Slut

15:25:54

Pär Holmgren

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:25

Början

15:25:52

Slut

15:27:17

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:06

Början

15:27:16

Slut

15:27:22

Fulvio Martusciello

Roll : PPE

Tid

00:01:22

Början

15:27:21

Slut

15:28:43

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

15:28:41

Slut

15:28:48

Christel Schaldemose

Roll : S&D

Tid

00:01:07

Början

15:28:47

Slut

15:29:54

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

15:29:53

Slut

15:30:05

Margaritis Schinas

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:05:23

Början

15:30:01

Slut

15:35:24

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

15:35:22

Slut

15:35:34

Nikolina Brnjac

Roll : CouncilMember

Tid

00:01:22

Början

15:35:30

Slut

15:36:52

Nicola Beer

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

15:36:51

Slut

15:37:06

17:18 - 17:18

Fabio Massimo Castaldo

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

17:18:00

Slut

17:18:14

17:18 - 17:18 Återupptagande av sammanträdet

Fabio Massimo Castaldo

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

17:18:14

Slut

17:18:22

17:18 - 17:18 Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen)

Fabio Massimo Castaldo

Roll : talman

Tid

00:00:22

Början

17:18:22

Slut

17:18:44

17:18 - 17:19 Utskottens och delegationernas sammansättning

Fabio Massimo Castaldo

Roll : talman

Tid

00:00:19

Början

17:18:44

Slut

17:19:03

17:19 - 17:23

Fabio Massimo Castaldo

Roll : talman

Tid

00:04:48

Början

17:19:03

Slut

17:23:51

17:23 - 17:24

Fabio Massimo Castaldo

Roll : talman

Tid

00:00:52

Början

17:23:51

Slut

17:24:43

21:00 - 21:00

Fabio Massimo Castaldo

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

21:00:09

Slut

21:00:18

21:00 - 21:00 Återupptagande av sammanträdet

Fabio Massimo Castaldo

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

21:00:18

Slut

21:00:35

21:00 - 21:01

Fabio Massimo Castaldo

Roll : talman

Tid

00:01:03

Början

21:00:36

Slut

21:01:39

21:01 - 21:01 Föredragningslista för nästa sammanträde

Fabio Massimo Castaldo

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

21:01:39

Slut

21:01:49

21:01 - 21:02 Avslutande av sammanträdet

Fabio Massimo Castaldo

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

21:01:49

Slut

21:01:59

Rättsligt meddelande

Tidigare debatter

Texterna offentliggörs först efter att de har bearbetats i ett fullständigt förhandlingsreferat. Av operativa skäl överensstämmer inte nödvändigtvis ordningen på de offentliggjorda texterna med den ordning som anförandena hölls i under plenarsammanträdet.