Måndagen den 13 januari 2020 - Torsdagen den 16 januari 2020

Strasbourg

Måndagen den 13 januari 2020


Tisdagen den 14 januari 2020


Onsdagen den 15 januari 2020


Torsdagen den 16 januari 2020


Multimedia per talare

Sök i de fullständiga förhandlingsreferaten

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Sökning på datum

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Debatter och videor

För varje sammanträdesperiod offentliggörs ett fullständigt förhandlingsreferat (artikel 204 i arbetsordningen) som innehåller samtliga anföranden på originalspråket.

Rättsligt meddelande

Tidigare debatter

Texterna offentliggörs först efter att de har bearbetats i ett fullständigt förhandlingsreferat. Av operativa skäl överensstämmer inte nödvändigtvis ordningen på de offentliggjorda texterna med den ordning som anförandena hölls i under plenarsammanträdet.