Sök

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - YTTERLIGARE MAKROEKONOMISKT STÖD TILL GEORGIEN

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR FRÄMJANDE AV DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I HELA VÄRLDEN

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - INRÄTTANDE AV ETT FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR SAMARBETE MED INDUSTRILÄNDER

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - PASSAGERARNAS RÄTTIGHETER VID BUSSTRANSPORTER

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - STATISTIK OM VÄXTSKYDDSMEDEL

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - BORTFRAKTARENS SKADESTÅNDSANSVAR I SAMBAND MED OLYCKOR VID PASSAGERARBEFORDRAN MED BÅT

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - UTREDNING AV OLYCKOR I SJÖTRANSPORTSEKTORN

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Kontakt

Gemensamma utkast

Om parlamentet och rådet inte når en överenskommelse i första eller andra behandling inleds förlikning ( artikel 76). Om förlikningskommittén, som består av lika många ledamöter från parlamentet och rådet ( artikel 77), når en överenskommelse antar den ett gemensamt utkast ( artikel 78). Detta utkast läggs därefter fram för godkännande inför parlamentet och rådet (tredje behandling).