Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Prospecting for and extraction of vital raw materials in the European Union

Priority question for written answer P-004001/2020
to the Commission
Rule 138
Dan-Ștefan Motreanu (PPE)

06-07-2020 P-004001/2020

  Indictment of Polish LGBTI activist Elżbieta Podleśna

Priority question for written answer P-003961/2020
to the Commission
Rule 138
Sophia in 't Veld (Renew)

03-07-2020 P-003961/2020

  Shameless provocation by Turkey: manipulation in order to convert Hagia Sophia into a mosque

Priority question for written answer P-003959/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Ioannis Lagos (NI)

03-07-2020 P-003959/2020

  Cross-border access to bank accounts

Priority question for written answer P-003945/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew)

02-07-2020 P-003945/2020

  Redundancy plan affecting Nokia France’s research and development department

Priority question for written answer P-003942/2020
to the Commission
Rule 138
Pierre Karleskind (Renew)

02-07-2020 P-003942/2020

  Appointment of a Special Representative for the Syria Conflict

Priority question for written answer P-003938/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Barry Andrews (Renew)

02-07-2020 P-003938/2020

  The precarious situation of intra-EU labour mobility and the sanitary crisis in the North Rhine-Westphalia slaughterhouse

Priority question for written answer P-003917/2020
to the Commission
Rule 138
Dan Nica (S&D), Carmen Avram (S&D), Rovana Plumb (S&D), Victor Negrescu (S&D), Mihai Tudose (S&D), Adrian-Dragoş Benea (S&D), Claudiu Manda (S&D), Maria Grapini (S&D), Tudor Ciuhodaru (S&D)

02-07-2020 P-003917/2020

Översyn av de transeuropeiska energinäten (TEN-E), tioårsplanen för nätverksutveckling och den femte förteckningen över projekt av gemensamt intresse

Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-003915/2020
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Marie Toussaint (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Benoît Biteau (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Manuel Bompard (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Piernicola Pedicini (NI), Rosa D'Amato (NI), Eleonora Evi (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Raphaël Glucksmann (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Marianne Vind (S&D), Maria Arena (S&D), Pascal Durand (Renew), Karima Delli (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE)

01-07-2020 P-003915/2020

  Ethics and safety of GMO and non-GMO vaccines against COVID-19

Priority question for written answer P-003908/2020
to the Commission
Rule 138
Michèle Rivasi (Verts/ALE)

01-07-2020 P-003908/2020

  Promotion of plans to install fibre optic cables in buildings and elimination of the deployment threshold

Priority question for written answer P-003904/2020
to the Commission
Rule 138
David McAllister (PPE), Lena Düpont (PPE), Jens Gieseke (PPE)

01-07-2020 P-003904/2020

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 136)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 137)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 138)