Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  The situation of people with disabilities on the labour market

Question for written answer P-003592/2019
to the Commission
Rule 138
Bogdan Rzońca (ECR)

04-11-2019 P-003592/2019

  Reducing environmental pollution in highly industrialised regions

Question for written answer P-003590/2019
to the Commission
Rule 138
Antonio Tajani (PPE)

04-11-2019 P-003590/2019

  Standstill air-conditioning in European trucks

Question for written answer P-003571/2019
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

31-10-2019 P-003571/2019

  Transparency regarding free trade negotiations with the US

Question for written answer P-003561/2019
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont (PPE)

31-10-2019 P-003561/2019

  Proposal to unfreeze the proceeds of economic crime after 18 months

Question for written answer P-003560/2019
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

31-10-2019 P-003560/2019

  Use of the EU's Solidarity Fund for the floods in Murcia

Question for written answer P-003559/2019
to the Commission
Rule 138
Isabel Benjumea Benjumea (PPE)

30-10-2019 P-003559/2019

  Recognition of multiple chemical sensitivity

Question for written answer P-003556/2019
to the Commission
Rule 138
Mounir Satouri (Verts/ALE)

30-10-2019 P-003556/2019

  Commission authorisation to install backup generators on the island of Menorca

Question for written answer P-003546/2019
to the Commission
Rule 138
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

30-10-2019 P-003546/2019

  Regulation of online gambling and betting shops

Question for written answer P-003545/2019
to the Commission
Rule 138
Adriana Maldonado López (S&D)

30-10-2019 P-003545/2019

Ny europeisk datatillsynsman

Frågor för skriftligt besvarande P-003528/2019
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Nils Torvalds (Renew)

29-10-2019 P-003528/2019

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 136)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 137)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 138)