Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Free access to European standards

Priority question for written answer P-001934/2020
to the Commission
Rule 138
Marc Angel

30-03-2020 P-001934/2020

  Repatriation of EU nationals due to COVID-19

Priority question for written answer P-001924/2020
to the Commission
Rule 138
Costas Mavrides

28-03-2020 P-001924/2020

  Health and environmental impacts of the Turów opencast lignite mine

Priority question for written answer P-001910/2020
to the Commission
Rule 138
Anna Cavazzini

27-03-2020 P-001910/2020

  Protecting the homeless during the Covid-19 crisis

Priority question for written answer P-001890/2020
to the Commission
Rule 138
Stelios Kympouropoulos

26-03-2020 P-001890/2020

  Stability and Growth Pact and EU Member State responses to COVID-19

Priority question for written answer P-001869/2020
to the Commission
Rule 138
Mick Wallace

25-03-2020 P-001869/2020

  Consequences of the Covid-19 health crisis for the agricultural and agri-food sectors

Priority question for written answer P-001850/2020
to the Commission
Rule 138
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

25-03-2020 P-001850/2020

  Parliament’s right of initiative

Priority question for written answer P-001839/2020
to the Commission
Rule 138
Gabriele Bischoff

25-03-2020 P-001839/2020

  Coronavirus pandemic and the US Defence Production Act

Priority question for written answer P-001831/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher

24-03-2020 P-001831/2020

  Delivery of 27 million masks to Europe blocked by Turkey

Priority question for written answer P-001830/2020
to the Commission
Rule 138
Virginie Joron

24-03-2020 P-001830/2020

  Preserving the internal market and free trade during the Covid-19 crisis

Priority question for written answer P-001829/2020
to the Commission
Rule 138
Geert Bourgeois

24-03-2020 P-001829/2020

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 136)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 137)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 138)