Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  OLAF investigation of the Slovak Agricultural Paying Agency (PPA)/Slovak Republic

Priority question for written answer P-002076/2020
to the Commission
Rule 138
Ivan Štefanec

03-04-2020 P-002076/2020

  Masks intended for Italy blocked by France

Priority question for written answer P-002075/2020
to the Commission
Rule 138
Marco Dreosto

03-04-2020 P-002075/2020

Frankrikes exportrestriktioner för skyddsutrustning

Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-002072/2020
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Arba Kokalari

03-04-2020 P-002072/2020

  Extending the validity of professional road transport documentation during Covid-19

Priority question for written answer P-002067/2020
to the Commission
Rule 138
Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri

03-04-2020 P-002067/2020

  Legal basis for geo-tracking and the sharing of personal data during the coronavirus outbreak

Priority question for written answer P-002058/2020
to the Commission
Rule 138
Julie Lechanteux, Mathilde Androuët, Jordan Bardella, Aurelia Beigneux, Dominique Bilde, Annika Bruna, Gilbert Collard, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, France Jamet, Virginie Joron, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Thierry Mariani, André Rougé, Nicolas Bay, Maxette Pirbakas

03-04-2020 P-002058/2020

  Expenditure on EU education programmes against the backdrop of the coronavirus crisis

Priority question for written answer P-002049/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson

02-04-2020 P-002049/2020

  Coronavirus outbreak in Cyprus

Priority question for written answer P-002047/2020
to the Commission
Rule 138
Niyazi Kizilyürek

02-04-2020 P-002047/2020

  COVID-19: vaccination data and exchange of information in the EU

Priority question for written answer P-002044/2020
to the Commission
Rule 138
Giuliano Pisapia

02-04-2020 P-002044/2020

  The COVID-19 crisis in Ecuador

Priority question for written answer P-002040/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Dita Charanzová

02-04-2020 P-002040/2020

  Supporting the EU’s aluminium industry to get through the COVID-19 crisis

Priority question for written answer P-002023/2020
to the Commission
Rule 138
Anna-Michelle Asimakopoulou

02-04-2020 P-002023/2020

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 136)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 137)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 138)