Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Unaccompanied refugee children on Greek islands

Priority question for written answer P-000278/2020
to the Commission
Rule 138
Nikolaj Villumsen

20-01-2020 P-000278/2020

  EU-Vietnam free trade agreement and investment protection agreement – the need for effective enforcement of and a remedy mechanism for trade and sustainable development chapters

Priority question for written answer P-000274/2020
to the Commission
Rule 138
Raphaël Glucksmann

20-01-2020 P-000274/2020

  Sibiu-Pitești motorway

Priority question for written answer P-000252/2020
to the Commission
Rule 138
Marian-Jean Marinescu

16-01-2020 P-000252/2020

  Implementation of recommendations for the construction of the Astravets nuclear power plant

Priority question for written answer P-000249/2020
to the Commission
Rule 138
Liudas Mažylis

16-01-2020 P-000249/2020

  Meeting of the EU Ambassador to Bolivia

Priority question for written answer P-000235/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Jorge Buxadé Villalba

15-01-2020 P-000235/2020

  Revitalising the development of rail infrastructure along the Adriatic coast

Priority question for written answer P-000233/2020
to the Commission
Rule 138
Chiara Gemma, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dino Giarrusso, Mario Furore, Daniela Rondinelli, Sabrina Pignedoli, Rosa D'Amato

15-01-2020 P-000233/2020

  Dual quality standards for agri-food products restricting European consumers’ rights and discriminating against local producers

Priority question for written answer P-000231/2020
to the Commission
Rule 138
Carmen Avram

15-01-2020 P-000231/2020

  Subject: 5G, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and the independence of the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR)

Priority question for written answer P-000221/2020
to the Commission
Rule 138
Michèle Rivasi

15-01-2020 P-000221/2020

  Payments made to Romanian beneficiaries after the 90-day deadline set out in Article 132(1) of the Common Provisions Regulation

Priority question for written answer P-000207/2020
to the Commission
Rule 138
Cristian Ghinea

15-01-2020 P-000207/2020

  Israeli entities’ compliance with EU guidelines on their participation in EU programmes

Priority question for written answer P-000206/2020
to the Commission
Rule 138
Gina Dowding

15-01-2020 P-000206/2020

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 136)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 137)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 138)