Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Ban on incurring debt

Priority question for written answer P-004406/2020
to the Council
Rule 138
Engin Eroglu (Renew)

27-07-2020 P-004406/2020

  Crisis facing travel agencies: emergency support measures

Priority question for written answer P-004393/2020
to the Commission
Rule 138
Brice Hortefeux (PPE)

24-07-2020 P-004393/2020

  The French Parliament and Council Directive (EU) 2020/262

Priority question for written answer P-004390/2020
to the Commission
Rule 138
Derk Jan Eppink (ECR)

24-07-2020 P-004390/2020

  European response to deindustrialisation

Question for written answer E-004395/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanuel Maurel (GUE/NGL)

24-07-2020 E-004395/2020

  Assessment of the impact of plant protection products on pollinators/honeybees

Priority question for written answer P-004368/2020
to the Commission
Rule 138
Martin Hojsík (Renew), Ivo Hristov (S&D)

23-07-2020 P-004368/2020

Bullerminskning, driftskompatibilitet och trafiksäkerhet på de europeiska järnvägarna

Fråga för skriftligt besvarande E-004367/2020
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Jakop G. Dalunde (Verts/ALE)

23-07-2020 E-004367/2020

  Sanctions against Turkey for its aggressive actions within the Greek continental shelf

Question for written answer E-004366/2020
to the Commission
Rule 138
Manolis Kefalogiannis (PPE)

23-07-2020 E-004366/2020

  Iodine

Question for written answer E-004365/2020
to the Commission
Rule 138
Mairead McGuinness (PPE)

23-07-2020 E-004365/2020

  VAT- Music Industry

Question for written answer E-004364/2020
to the Commission
Rule 138
Mairead McGuinness (PPE)

23-07-2020 E-004364/2020

  Cost of reception arrangements for migrants against the background of the health crisis

Question for written answer E-004359/2020
to the Commission
Rule 138
Jean-Paul Garraud (ID)

23-07-2020 E-004359/2020

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 136)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 137)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 138)