Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

Kinesiskt hot om handelsrestriktioner mot Sverige

Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-004325/2019
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Karin Karlsbro

10-12-2019 P-004325/2019

  Infringement by Turkey of the rights of the Greek islands

Priority question for written answer P-004324/2019
to the Commission
Rule 138
Stelios Kympouropoulos

10-12-2019 P-004324/2019

  Humanitarian aid for earthquake in Albania

Priority question for written answer P-004310/2019
to the Commission
Rule 138
Aldo Patriciello

10-12-2019 P-004310/2019

  Increasing cost of agricultural production

Priority question for written answer P-004288/2019
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos

09-12-2019 P-004288/2019

  Memorandum of Understanding between Turkey and Libya on Maritime Borders

Priority question for written answer P-004285/2019
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas

09-12-2019 P-004285/2019

  Impact of increased production costs in the cured meat sector

Priority question for written answer P-004271/2019
to the Commission
Rule 138
Paolo Borchia

06-12-2019 P-004271/2019

Föroreningar förorsakade av fartyg och lösningar: kommissionens svar på parlamentets krav

Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-004270/2019
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Tiemo Wölken, Jytte Guteland, Ismail Ertug, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Karima Delli, Bas Eickhout, Jutta Paulus, Ciarán Cuffe, Grace O'Sullivan, Chris Davies, Catherine Chabaud, Peter Liese

06-12-2019 P-004270/2019

  Detention of Iranian activist and Sakharov Prize winner Nasrin Sotoudeh

Priority question for written answer P-004269/2019
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Giuliano Pisapia, Marco Dreosto, Pina Picierno, Elena Lizzi

06-12-2019 P-004269/2019

Organiserade egendomsbrott

Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-004246/2019
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Tomas Tobé

05-12-2019 P-004246/2019

  Banking Union

Priority question for written answer P-004243/2019
to the Council
Rule 138
Pedro Marques

05-12-2019 P-004243/2019

Kontakt

Frågor för skriftligt besvarande

  • Alla ledamöter, politiska grupper och parlamentsutskott får ställa frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
  • Icke-prioriterade frågor ska besvaras senast sex veckor från det att de har översänts till den berörda institutionen.
  • Tidsfristen för att besvara prioriterade frågor är tre veckor från det att de har översänts till den berörda institutionen. Varje ledamot, politisk grupp och utskott får varje månad utse en av sina frågor till en ”prioriterad fråga”.