Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Commissioner Breton’s comments at the SEDE Subcommittee

Priority question for written answer P-004070/2020
to the Commission
Rule 138
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

08-07-2020 P-004070/2020

  Supplementary question: Admissibility of excluding border workers from the TOZO bridging scheme for the self-employed

Priority question for written answer P-004040/2020
to the Commission
Rule 138
Jeroen Lenaers (PPE)

08-07-2020 P-004040/2020

  Romanians travelling to Greece

Priority question for written answer P-004023/2020
to the Commission
Rule 138
Ioan-Rareş Bogdan (PPE)

07-07-2020 P-004023/2020

  Integration of the Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics project into the Extreme Light Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium Framework

Priority question for written answer P-004017/2020
to the Commission
Rule 138
Dragoș Pîslaru (Renew)

07-07-2020 P-004017/2020

  Prospecting for and extraction of vital raw materials in the European Union

Priority question for written answer P-004001/2020
to the Commission
Rule 138
Dan-Ștefan Motreanu (PPE)

06-07-2020 P-004001/2020

  Indictment of Polish LGBTI activist Elżbieta Podleśna

Priority question for written answer P-003961/2020
to the Commission
Rule 138
Sophia in 't Veld (Renew)

03-07-2020 P-003961/2020

  Shameless provocation by Turkey: manipulation in order to convert Hagia Sophia into a mosque

Priority question for written answer P-003959/2020
to the Commission
Rule 138
Ioannis Lagos (NI)

03-07-2020 P-003959/2020

  Cross-border access to bank accounts

Priority question for written answer P-003945/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew)

02-07-2020 P-003945/2020

  Redundancy plan affecting Nokia France’s research and development department

Priority question for written answer P-003942/2020
to the Commission
Rule 138
Pierre Karleskind (Renew)

02-07-2020 P-003942/2020

  Appointment of a Special Representative for the Syria Conflict

Priority question for written answer P-003938/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Barry Andrews (Renew)

02-07-2020 P-003938/2020

Kontakt

Frågor för skriftligt besvarande

  • Alla ledamöter, politiska grupper och parlamentsutskott får ställa frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
  • Icke-prioriterade frågor ska besvaras senast sex veckor från det att de har översänts till den berörda institutionen.
  • Tidsfristen för att besvara prioriterade frågor är tre veckor från det att de har översänts till den berörda institutionen. Varje ledamot, politisk grupp och utskott får varje månad utse en av sina frågor till en ”prioriterad fråga”.