Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Repatriation of EU nationals due to COVID-19

Priority question for written answer P-001924/2020
to the Commission
Rule 138
Costas Mavrides

28-03-2020 P-001924/2020

  Protecting the homeless during the Covid-19 crisis

Priority question for written answer P-001890/2020
to the Commission
Rule 138
Stelios Kympouropoulos

26-03-2020 P-001890/2020

  Stability and Growth Pact and EU Member State responses to COVID-19

Priority question for written answer P-001869/2020
to the Commission
Rule 138
Mick Wallace

25-03-2020 P-001869/2020

  Consequences of the Covid-19 health crisis for the agricultural and agri-food sectors

Priority question for written answer P-001850/2020
to the Commission
Rule 138
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

25-03-2020 P-001850/2020

  Coronavirus pandemic and the US Defence Production Act

Priority question for written answer P-001831/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher

24-03-2020 P-001831/2020

  Delivery of 27 million masks to Europe blocked by Turkey

Priority question for written answer P-001830/2020
to the Commission
Rule 138
Virginie Joron

24-03-2020 P-001830/2020

  Preserving the internal market and free trade during the Covid-19 crisis

Priority question for written answer P-001829/2020
to the Commission
Rule 138
Geert Bourgeois

24-03-2020 P-001829/2020

  Coronavirus - guidelines on testing and counting the number of fatalities

Priority question for written answer P-001826/2020
to the Commission
Rule 138
Silvia Sardone

24-03-2020 P-001826/2020

  Preventing epidemics - Multiannual Financial Framework (MFF)

Priority question for written answer P-001824/2020
to the Commission
Rule 138
Moritz Körner

24-03-2020 P-001824/2020

  Appropriateness of legislation on the biogas sector

Priority question for written answer P-001821/2020
to the Commission
Rule 138
Heidi Hautala

24-03-2020 P-001821/2020

Kontakt

Frågor för skriftligt besvarande

  • Alla ledamöter, politiska grupper och parlamentsutskott får ställa frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
  • Icke-prioriterade frågor ska besvaras senast sex veckor från det att de har översänts till den berörda institutionen.
  • Tidsfristen för att besvara prioriterade frågor är tre veckor från det att de har översänts till den berörda institutionen. Varje ledamot, politisk grupp och utskott får varje månad utse en av sina frågor till en ”prioriterad fråga”.