Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Human rights in Cuba

Priority question for written answer P-004375/2019
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Guido Reil

12-12-2019 P-004375/2019

  Increasing cost of agricultural production

Priority question for written answer P-004288/2019
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos

09-12-2019 P-004288/2019

  Impact of increased production costs in the cured meat sector

Priority question for written answer P-004271/2019
to the Commission
Rule 138
Paolo Borchia

06-12-2019 P-004271/2019

  Political bias displayed by Commission Vice-President Margaritis Schinas

Priority question for written answer P-004141/2019/rev.1
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis

02-12-2019 P-004141/2019

  Food production curve

Question for written answer E-004136/2019
to the Commission
Rule 138
Monika Beňová

30-11-2019 E-004136/2019

  Presentation of the von der Leyen Commission

Priority question for written answer P-004117/2019
to the Commission
Rule 138
Martin Schirdewan

29-11-2019 P-004117/2019

  Funding of the European Islamophobia report

Priority question for written answer P-004112/2019
to the Commission
Rule 138
Lukas Mandl

28-11-2019 P-004112/2019

  Church fires

Question for written answer E-004114/2019
to the Commission
Rule 138
Thierry Mariani

28-11-2019 E-004114/2019

  Articles 38 to 44 TFEU, CAP post-2020 and the definition of a ‘genuine farmer’

Question for written answer E-004104/2019
to the Commission
Rule 138
Bronis Ropė

28-11-2019 E-004104/2019

  Care allowance for Slovak migrant workers living in Austria

Priority question for written answer P-004058/2019
to the Commission
Rule 138
Lucia Ďuriš Nicholsonová

27-11-2019 P-004058/2019

Kontakt

Frågor för skriftligt besvarande

  • Alla ledamöter, politiska grupper och parlamentsutskott får ställa frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
  • Icke-prioriterade frågor ska besvaras senast sex veckor från det att de har översänts till den berörda institutionen.
  • Tidsfristen för att besvara prioriterade frågor är tre veckor från det att de har översänts till den berörda institutionen. Varje ledamot, politisk grupp och utskott får varje månad utse en av sina frågor till en ”prioriterad fråga”.