Live

från den 8 till den 10 juli 2020 / / Bryssel

Onsdagen den 8 juli 2020 - Fredagen den 10 juli 2020

Bryssel

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

BETÄNKANDE om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019

10-03-2020 A9-0081/2020 2019/2126(INI)
BUDG

David CORMAND

Omröstningslista :  FINAL VERSION [init.]

BETÄNKANDE om skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018

19-05-2020 A9-0103/2020 2019/2128(INI)
CONT

Joachim KUHS

Omröstningslista :  FINAL VERSION/3 [init.]

BETÄNKANDE om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018

16-06-2020 A9-0118/2020 2019/2127(INI)
CONT

Bas EICKHOUT

Omröstningslista :  FINAL VERSION [init.]

Sök

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över ändringsförslag till betänkanden

Betänkanden

Betänkandena antas av utskotten på förslag av den föredragande som behörigt utskott utsett.
De förslag till resolutioner som ingår i dessa betänkanden behandlas i kammaren, och om de antas förs de upp på företeckningen över antagna texter.