Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  RECOMMENDATION on the proposal for a draft Council decision on the conclusion of the agreement between the European Union and the government of the People's Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical indications

29-10-2020 A9-0199/2020 2020/0089(NLE)
INTA

Iuliu WINKLER

  REPORT on the Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal

26-10-2020 A9-0198/2020 2020/2058(INI)
ECON BUDG

Siegfried MUREŞAN , Paul TANG

BETÄNKANDE om den ekonomiska politiken i euroområdet 2020

16-10-2020 A9-0193/2020 2020/2078(INI)
ECON

Joachim SCHUSTER

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för järnvägen (2021)

14-10-2020 A9-0191/2020 2020/0035(COD)
TRAN

Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över ändringsförslag till betänkanden

Betänkanden

Betänkandena antas av utskotten på förslag av den föredragande som behörigt utskott utsett.
De förslag till resolutioner som ingår i dessa betänkanden behandlas i kammaren, och om de antas förs de upp på företeckningen över antagna texter.