skip to content
 
 
 

Unia Europejska została opanowana przez brukselskich biurokratów...

W Komisji Europejskiej zatrudnionych jest ok. 33 tysiące osób, w Parlamencie Europejskim ok. 7 tysięcy, a w Radzie UE ok. 3 tysięcy. To niewiele w porównaniu, na przykład, z ponad 140 tysiącami zatrudnionych we francuskim ministerstwie finansów.