skip to content
 
 
 

Sposób, w jaki UE podejmuje decyzje, nie jest przejrzysty...

W trosce o zapewnienie większej przejrzystości procesu legislacyjnego, w 2011r. Parlament Europejski wprowadził rejestr lobbystów. Ponadto, obywatele UE mają prawo dostępu do każdego rodzaju dokumentu, zgodnie z warunkami i wyjątkami określonymi w rozporządzeniu nr 1049/2001. Odnosi się to do wszelkich dokumentów przechowywanych przez instytucje, tj. dokumentów sporządzanych lub otrzymywanych przez nie i pozostających w ich posiadaniu, na wszystkich obszarach działalności Unii Europejskiej (UE).