skip to content
 
 
 

Zakaz sprzedaży zwykłych, tradycyjnych żarówek nieenergooszczędnych to spisek lobbystów...

Do wycofania tradycyjnych żarówek przyczyniła się głównie chęć zmniejszenia zużycia energii. UE wprowadziła czterostopniowy plan całkowitego wyeliminowania tradycyjnych źródeł światła, który przewiduje zastąpienie tradycyjnych żarówek bardziej ekologicznymi odpowiednikami. Przewiduje się, że do 2020 r. dzięki nowym przepisom zaoszczędzona energia odpowiadać będzie rocznemu zużyciu energetycznemu 11 mln gospodarstw domowych, a rachunki za energię zmniejszą się średnio o 25 euro rocznie w każdym gospodarstwie domowym. Wyższy koszt poniesiony przy zakupie żarówki energooszczędnej szybko się zwróci, ponieważ zużywa ona 4-5 razy mniej energii niż żarówka tradycyjna, a okres jej żywotności jest 6-10 razy dłuższy. Przepisy unijne wymagają od producentów umieszczania na opakowaniu informacji dotyczącej trwałości żarówki, przy założeniu, że jest ona włączana i wyłączana średnio raz na godzinę pracy. Dzięki tym rozwiązaniom zyskają zarówno konsumenci (dzięki niższym opłatom za energię), jak i środowisko naturalne oraz nowoczesny europejski przemysł oświetleniowy.