skip to content
 
 
 
18-03-2020
 .

Parlament Europejski gotowy odegrać swoją rolę w walce ze skutkami koronawirusa

 .

Parlament chce pomóc państwom UE w radzeniu sobie z koronawirusem i przeciwdziałaniu społecznym i gospodarczym skutkom epidemii.

 .
© Stephen Davies / Adobe Stock
© Stephen Davies / Adobe Stock
 .

Wsparcie Parlamentu

Komisja Europejska przedstawiła skoordynowaną reakcję UE w celu przeciwdziałania efektom koronawirusa.

Dowiedz się więcej o działaniach w kwestii koronawirusa

Przedstawione przez Komisję środki dotyczące koronawirusa z zadowoleniem przyjął Przewodniczący PE David Sassoli.

Przewodniczący powiedział, że Parlament Europejski chce zatwierdzić te środki jak najszybciej.

 .
 
 .

„Aby uratować nasze kraje, musimy działać razem w Europie. Powinniśmy zrobić więcej. Dzisiaj hasłem przewodnim dla Europy jest solidarność. Nikt nie będzie pozostawiony sam sobie i nikt nie będzie działał sam."

David Sassoli

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

 .
 
 .

Covid-19 zobowiązuje wszystkich do odpowiedzialności i ostrożności. To delikatny moment dla nas wszystkich. Parlament będzie nadal pracował, by wykonywać swoje obowiązki. Żaden wirus nie może zablokować demokracji.”

Unijna strategia ograniczania skutków pandemii

Komisja Europejska zaproponowała środki mające na celu:
  • zapewnienie niezbędnych dostaw dla systemów opieki zdrowotnej poprzez zachowanie integralności jednolitego rynku oraz łańcuchów produkcji i dystrybucji;
  • wsparcie obywateli i w ten sposób uniknięcie niewspółmiernego wpływu na dochody i miejsca pracy, a także utrwalenia się skutków kryzysu;
  • wsparcie przedsiębiorstw, aby zagwarantować, że płynność sektora finansowego będzie nadal wspierać gospodarkę;
  • umożliwienie państwom członkowskim podejmowania zdecydowanych i skoordynowanych działań dzięki wykorzystaniu elastyczności zasad dotyczących środków pomocy państwa i środków wsparcia.

Wsparcie dla regionów

Częścią reakcji UE będzie zmiana zasad finansowania, która będzie musiała zostać zatwierdzona przez Parlament oraz Radę. Parlamentarna Komisja Rozwoju Regionalnego chce jak najszybciej dokonać analizy zaproponowanych zmian, które ułatwiłyby skierowanie funduszy do regionów i sektorów, które ucierpiały.

 

Dodatkowe zasoby

Parlamentarna Komisja Budżetowa również zobowiązała się do jak najszybszego rozpatrzenia wszystkich inicjatyw mających na celu złagodzenie skutków pandemii.

 

Łagodzenie wpływu na przemysł lotniczy

Komisja Europejska zaproponowała zawieszenie przepisów UE zobowiązujących linie lotnicze do wykorzystywania większości przydzielonych czasów (tzw. slotów) na start i lądowanie.

Według przepisów, firmy muszą to robić, aby ich nie utracić, co w obecnej sytuacji doprowadziło do tzw. pustych lotów, z niewielką liczbą pasażerów na pokładzie.


Parlamentarna Komisja Transportu z zadowoleniem przyjęła tę propozycję i zobowiązała się do jak najszybszej pracy nad przepisami.

 .

Więcej informacji:

 .
Więcej informacji o skoordynowanej reakcji UE
Europa pokazuje jedność i gotowość do działania - oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
Oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego ws. odpowiedzi Komisji na zagrożenie COVID-19
Przydatna strona Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób o koronawirusie [EN]