skip to content
 
 
 

Maj 2018

 

Posiedzenie plenarne w Strasburgu

28 - 31 maj 2018


Debata o przyszoci Europy z premierem Luksemburga Xavierem Bettelem, normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw, delegowanie pracowników, ochrona antydumpingowa

W poniedziałek 28 maja posłowie będą dyskutować, między innymi, na temat zrównoważonych finansów, i metod reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości w następstwie urazów lub chorób. Głosowania nad sprawozdaniami w tych sprawach odbędą się następnego dnia.

Wtorkowe posiedzenie rozpocznie się debatą o delegaowaniu pracowników. Tego samego dnia głosowanie nad sprawozdaniem w tej sprawie. Po południu odbędzie się dyskusja na temat uregulowań dotyczących ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE. Również na wtorek przewidziana jest debata nad sprawozdaniem w sprawie norm minimalnych w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.  Głosowanie nad tekstem tych sprawozdań będzie miało miejce w środę 30 maja.

Również w środę 30 maja odbędzie się debata z premierem Luksemburga Xavierem Bettelem o przyszłości Europy.

W czwartek przewidziane są debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa i kontrolą stosowania prawa w UE w 2016 r..


Szczegółowe informacje:

Lista sprawozdań wraz z poprawkami
 
Więcej informacji o sesji plenarnej
 
Porządek obrad
 
Transmisja obrad na żywo
 
Komunikaty prasowe

Obchody Dnia Europy


W sobotę 19 maja zakończyliśmy obchodzone każdego roku Dni Europy.


Obchody tego święta rozpoczęliśmy 9 maja Dniem Otwartym przed siedzibą Biura PE w Warszawie. W sobotę 12 maja byliśmy obecni w Miasteczku Schumana na Krakowskim Przedmieściu.
Święto Europy zakończyliśmy uczestnictwem w Nocy Muzeów 19 maja.  W tym roku Parlament Europejski miał możliwość spotkania się z zainteresowanymi tematyką europejską mieszkańcami Warszawy i turystami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Podczas wszystkich wydarzeń pracownicy BPE dostarczali informacji na temat Parlamentu Europejskiego, jego działalności i przyszłorocznych wyborów do PE. Każdy uczestnik miał możliwość wyrażenia opinii na temat kształtu przyszłego budżetu UE, sprawdzenia swojej wiedzy rozwiązując quiz o tematyce unijnej, za doskonałą pamiątkę posłużyło zdjęcie wykonane w foto-budce. Przygotowaliśmy również strefę dla najmłodszych, gdzie dzieci mogły wykazać się kreatywnością podczas warsztatów muzyczno-tanecznych.


Spotkanie z przewodniczącym PE w latach 2002-2004 Patem Coksem


„Nie jestem optymistą ani pesymistą, jestem zdeterminowany.” - tym cytatem z Jeana Monneta przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2002-2004 Pat Cox zakończył swoje wystąpienie na spotkaniu z interesariuszami w warszawskim biurze PE.


Pat Cox odwiedził Warszawę z okazji obchodów Dnia Europy 2018.

W trakcie spotkania z grupą interesariuszy 9 maja podkreślił znaczenie uczestnictwa w przyszłorocznych wyborach do PE. Zwrócił uwagę, że Parlament jest demokratycznym, prawdziwie europejskim forum, w którym posłowie z różnych krajów członkowskich zasiadają razem w grupach politycznych, komisjach i delegacjach parlamentarnych. Wskazał na szkodliwość niektórych ruchów populistycznych, które nie oferują obywatelom żadnej realnej alternatywy, jak również na niebezpieczeństwa związane z „utopijnym perfekcjonizmem”.

Pat Cox podkreślił, że Polacy nie powinni obawiać się utraty swojej tożsamości w związku z członkostwem w UE. Przypomniał, że po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Polska będzie piątym największym krajem UE. Zachęcił rozmówców do udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie, czy Polacy chcą być współtwórcami polityk unijnych - co wymaga konstruktywnej współpracy z unijnymi partnerami - czy też wolą ograniczyć się do postawy pasywnej.


Uroczyste otwarcie wystawy „Obrońcy naszych swobód. 30 lat Nagrody im. Sacharowa”.


Dnia 8 maja Biuro PE w Bibliotece uniwersyteckiej w Warszawie zorganizowało uroczyste otwarcie wystawy „Obrońcy naszych swobód. 30 lat Nagrody im. Sacharowa”.


Gości powitał Jacek Safuta, Dyrektor Biura PE, po czym głos zabrał Wiceprzewodniczący PE Zdzisław Krasnodębski, który przedstawił działania Parlamentu na rzecz praw człowieka.

Poseł Michał Boni przypomniał historię Nagrody, dokonania patrona Nagrody Andrieja Sacharowa, a także sylwetki niektórych laureatów.

W wernisażu uczestniczył również Pat Cox, były przewodniczący PE, który podzielił się m.in. osobistymi wspomnieniami z czasów, kiedy sam wręczał Nagrodę laureatom oraz przemyśleniami na temat tożsamości europejskiej.

Maciej Nowicki, dyrektor Festiwalu WatchDocs i członek zarządu HFPC wygłosił wprowadzenie do tematu wystawy i podzielił się swoimi przemyśleniami na temat obecnej kondycji praw człowieka w naszym regionie i na świecie.

Na zakończenie fotograf Jakub Szymczuk w rozmowie z dziennikarką Kamilą Biedrzycką podzielił się swoimi przemyśleniami na temat roli fotoreporterów w dokumentowaniu praw człowieka.

Wystawa trwała do 20 maja (BUW, ul. Dobra 56/66, pasaż).


Spotkania ze studentami dziennikarstwa


„Kto nam wciska kit, czyli informacja w erze post-prawdy”


Kolejne spotkania ze studentami dziennikarstwa na temat tego, jak prezentowane są sprawy dotyczące Unii Europejskiej, jak działa serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, gdzie szukać i jak weryfikować informacje o Parlamencie Europejskim i Unii Europejskiej zorganizowaliśmy w maju na wydziałach dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W piątek 25 maja spotkanie ze studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w poniedziałek 28 maja - Uniwersytetu Wrocławskiego.

W tym roku w naszym programie wzięło już udział 155 osób.


Międzynarodowa konferencja „Dziedzictwo kulturowe współczesnej Europy”
17 maja w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie odbyła się konferencja nawiązująca do Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Współorganizatorem konferencji był WCIES Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, które zaprosiło nauczycieli z zagranicy. W konferencji wzięli udział nauczyciele z terenów, na których od kilku lat osiedlają się cudzoziemcy a tym samym przeplatają się wpływy kulturowe gości i gospodarzy: Scuola Secondaria di primo grado Ettore Romagnoli w Gela na Sycylii (Włochy), Olga Gudynn International School w Bukareszcie (Rumunia), Agrupamento De Escolas Joao De Deus w Faro (Portugalia), Saint Denis International w Loches (Francja), Baktay Ervin Gimnázium w Dunaharaszti w Budapeszcie (Węgry), Hermann-Böse-Gymnasium w Bremie (Niemcy).

Swoje wystąpienie mieli tez nauczyciele polscy, min. dr. hab. Iwona PUGACEWICZ z Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Paryżu w latach: 1997-2005.

Nauczyciele przedstawili swoje doświadczenia i obserwacje związane z napływem migrantów i coraz liczniejszym pojawianiem się ich dzieci w szkołach. Włączanie dzieci imigrantów lub uchodźców do życia szkolnego jest wyzwaniem, z którego korzyści mogą odnieść obie strony.


Konferencja prasowa z posem Michałem Bonim


Jak zbudować europejski komputer eksaskalowy i rozwijać technologie AI


W piątek, 18 maja, miejsce miała konferencja prasowa posła do PE, Michała Boniego, poświęcona budowie europejskiego superkomputera. W Unii Europejskiej nie ma w tej chwili żadnego z 10 najsilniejszych na świecie superkomputerów pozwalających - między innymi - dokonywać szybkich obliczeń, stąd pomysł budowy dwóch komputerów pre-eksoskalowych i dwóch petaskalowych. Początkowe koszty inwestycji, szacowane na ok. 900 milionów euro, mają zostać pokryte z budżetu Unii oraz dzięki wsparciu finansowemu podmiotów prywatnych.


Rzadkie choroby - wartość dodana współpracy europejskiej


„Tylko wspólne badania, konsolidacja, koordynacja i dzielenie się doświadczeniem mogą przynieść realny postęp w radzeniu sobie z chorobami rzadkimi” – podkreślił poseł Marek Plura, wiceprzewodniczący Intergrupy PE ds. osób niepełnosprawnych i inicjator spotkania, które odbyło się 18 maja w Biurze PE w Warszawie. W spotkaniu udział wziął także poseł Bolesław Piecha.


Spotkanie dotyczyło wartości dodanej współpracy europejskiej w leczeniu chorób rzadkich, czyli chorób zagrażających życiu lub powodujących przewlekłą niepełnosprawność, które dotykają niewielu ludzi. W UE choroba, która nie występuje częściej niż u pięciu osób na każde 10 tys., jest uważana za chorobę rzadką. Szacuje się, że obecnie w UE od 5 do 8 tys. chorób rzadkich dotyka 6-8 proc. ludności, czyli 27–36 mln osób.

W spotkaniu udział wzięli liczni interesariusze, którzy pragnęli dowiedzieć się więcej o możliwościach skorzystania z dorobku europejskiego w zakresie leczenia chorób rzadkich i porozmawiać z posłami do PE o napotykanych trudnościach.


Delegowanie pracowników w transporcie - konferencja prasowa posła Kosmy Złotowskiego
Czy objęcie transportu przepisami o delegowaniu pracowników stworzy nowe bariery w świadczeniu usług? Jakie rodzaje transportu będą podlegać nowym regulacjom, a jakie będą z nich wyłączone? Jakie nadużycia w transporcie mają zostać wyeliminowane przez nowe przepisy?

O szansach i zagrożeniach związanych z projektem nowych regulacji o delegowaniu pracowników w transporcie mówił na konferencji prasowej w Biurze Parlamentu Europejskiego w Polsce poseł-kontrsprawozdawca Kosma Złotowski.


Spotkanie z młodzieżą
Podczas spotkania z uczniami technikum nr 11 w Zespole Szkół nr 7 im. P. Wysockiego i LXIII Liceum im. L. Kossutha, oraz studentami Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawione zostały główne zadania, misja i struktura Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy spotkania mogli także zapoznać się z możliwościami podjęcia praktyk i staży w instytucjach unijnych od stażystów warszawskiego BPE. Podczas poczęstunku po spotkaniu uczestnicy mieli także możliwość indywidualnego zadawania pytań pracownikom biura.  


 

05-2018