skip to content
 
 
 

Wrzesień 2018

 

Posiedzenie plenarne w Strasburgu

10 - 13 września 2018


Debata o stanie Unii Europejskiej, debata z premierem Grecji Alexisem Tsiprasem, sytuacja na Wegrzech - debata z udziałem premiera Węgier Viktora Orbána, prawa autorskie, pomoc finansowa dla Polski, Grecji, Litwy i Bułgarii, podwójna jakość produktów.

W poniedziałek 10 września posłowie na sesji plenarnej będą dyskutować na sesji plenarnej o projekcie sprawozdania w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności, nad którym głosowanie odbędzie się we wtorek. Również w poniedziałek zostanie omówiony projekt sprawozdania w sprawie umacniania
wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE (sprawozdawca: Krzysztof Hetman). Głosowanie nad tymi sprawozdaniami odbędzie się następnego dnia.

Na wtorek 11 września zaplanowana jest debata z premierem Grecji  Alexisem Tsiprasem na temat przyszłości Europy. Również we wtorek debata nad sytuacja na Węgrzech z udziałem premier tego kraju Viktora Orbána. Tego samego dnia posłowie będą dyskutować nad projektem sprawozdania autorstwa Janusza Lewandowskiego w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce oraz nad projektem sprawozdania o równoważności inspekcji polowych stosowanych w Brazylii (sprawozdawca: Czesław Siekierskie). Głosowanie nad tekstem tych sprawozdań odbędzie się w środę 12 września.

Również w środę przewodniczy Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosi doroczne orędzie o stanie Unii, po którym nastąpi debata z posłami. W środowym głosowaniu Parlament zajmie także stanowisko w sprawie poprawek do propozycji Komisji dotyczącej dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

W czwartek 13 września odbędzie się debata nad projektem sprawozdania o podwójnych normach jakości produktów na jednolitym rynku oraz głosowania nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa.


Szczegółowe informacje:

Lista sprawozdań wraz z poprawkami
 
Więcej informacji o sesji plenarnej
 
Porządek obrad
 
Transmisja obrad na żywo
 
Komunikaty prasowe

Spotkanie z posłem-sprawozdawcą Janem Olbrychtem na temat wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027


Poseł Jan Olbrycht, jako współsprawozdawca z ramienia komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego, spotka się z interesariuszami, żeby porozmawiać o przyszłych wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021-2027.


Przedstawiciele instytucji, organizacji i środowisk zainteresowanych tą tematyką, a także media specjalistyczne, będą miały możliwość zapoznania się z aktualnym stanem prac oraz stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, który ma prawo wyrazić zgodę na lub odrzucić wieloletnie ramy finansowe Unii i który uchwala wspólnie z Radą UE coroczny budżet UE.

Spotkanie, zatytułowane "Dla kogo i na co? Jakie będą wieloletnie ramy finansowe po 2020 roku?" odbędzie się 14 września o godz. 10.00 w Biurze PE w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16a. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: EPWarszawa@europarl.europa.eu . Liczba miejsc ograniczona.


Wręczenie medali laureatom Europejskiej Nagrody Obywatelskiej


21 września odbędzie się uroczyste wręczenie medali tegorocznym polskim laureatom Europejskiej Nagrody Obywatelskiej: Pani Alicji Szatkowskiej, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i Polish Jews Forum.


Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku dla uhonorowania działalności na rzecz ułatwiania transgranicznej współpracy w Unii Europejskiej oraz promowania lepszego wzajemnego zrozumienia. Ponadto Nagroda, która ma wartość symboliczną, ma stanowić wyraz uznania dla pracy osób i organizacji, które swoją codzienną aktywnością promują europejskie wartości.

Tylko posłowie do Parlamentu Europejskiego mają prawo nominować kandydatów do Nagrody. Następnie jury krajowe złożone z posłów wyłania maksymalnie pięciu potencjalnych laureatów z danego państwa członkowskiego i przekazuje je kapitule. Kapituła, złożona m.in. z członków Prezydium Parlamentu, rozpatruje wnioski po konsultacji ze wszystkimi grupami politycznymi i wyłania laureatów. Zwycięzcy są zapraszani na specjalną ceremonię do Parlamentu Europejskiego.


Do 17 września br. można składać wnioski o dotacje w kategorii „wydarzenia”


Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego (DG COMM) opublikowała zaproszenie do składania wniosków o dotacje (granty) na organizację wydarzeń (COMM/SUBV/2018/E). Ogłoszenie jest skierowane do organizacji realizujących projekty (także internetowe), takie jak seminaria, konferencje, debaty, fora dyskusyjne, konkursy itp. które mogą służyć do komunikowania o Parlamencie Europejskim, a w szczególności o wyborach do PE w 2019 r.  


Wcześniejsze zawarcie umowy o partnerstwie nie jest wymagane, aby ubiegać się o dotację na wydarzenia. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu. Termin składania zgłoszeń upływa 17 września 2018 r.

Ogłoszenie wyników jest zaplanowane na grudzień. Realizacja projektów musi zakończyć się do końca sierpnia 2019 r.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy (w języku angielskim): http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants.

Pytania powinny być kierowane na adres: dgcomm-subvention@europarl.europa.eu. Odpowiedzi na pytania w języku angielskim lub francuskim będą udzielana w ciągu pięciu dni roboczych. W przypadku pytań w innych oficjalnych językach UE ten termin może zostać wydłużony.


Spotkanie ze szkołami biorącymi udział w programie Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS)


Rozpoczyna się nowy rok szkolny, a wraz z nim wydarzenia związane z programem Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (ang. EPAS).


Dwudniowe szkolenie z zasad programu dla nowych szkół, z motywowania uczniów do wykonywania zadań programu i z budowania zespołu odbędzie się w Warszawie w dniu 20 i 21 września.

Spodziewamy się wszystkich nowych szkół oraz większości szkół bardziej doświadczonych w programie. Nauczyciele będą mieli również spotkanie z prof. Zdzisławem Krasnodębskim, który opowie o pracy związanej z rolą europosła oraz funkcją wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.


Wybory europejskie 2019: Spotkanie z Punktami Informacyjnymi Europe Direct i ekspertami Team Europe


27-28 sierpnia w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Punktów Informacyjnych Europe Direct i ekspertów sieci Team Europe poświęcone działaniom komunikacyjnym związanym z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.


Celem spotkania, organizowanego we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, było przedstawienie priorytetów działań informacyjnych prowadzonych przez Parlament Europejski i zachęcenie Punktów Informacyjnych Europe Direct i ekspertów sieci Team Europe do uwzględnienia tematyki związanej z wyborami europejskimi w kalendarzu działań na 2019 rok.

W trakcie dwudniowego spotkania odbyły się m. in. praktyczne warsztaty, podczas których uczestnicy dyskutowali o tym, w jaki sposób mówić i docierać z informacją o Unii Europejskiej, zwłaszcza do młodych ludzi, oraz dyskusje z przedstawicielami organizacji pozarządowych i organizacji grup interesu.

Biuro Parlamentu Europejskiego będzie kontynuowało współpracę z Punktami Informacyjnymi Europe Direct i ekspertami Team Europe w działaniach informacyjnych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2019.


Tym razem głosuję w wyborach do Parlamentu Europejskiego!


Wybory europejskie zbliżają się wielkimi krokami - to już 26 maja 2019!


Mamy niespełna rok na przekonanie wyborców, by skorzystali ze swoich praw, poszli do urn i wybrali swoich przedstawicieli - posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jeśli chcesz zaangażować się i regularnie otrzymywać informacje:
- o PE i jego działaniach,
- o tym, jak wesprzeć przedwyborczą kampanię informacyjną,
które możesz przekazywać rodzinie, znajomym i w lokalnych społecznościach oraz udostępniać w mediach społecznościowych, prosimy o zarejestrowanie na stronie:


tymrazemglosuje.eu