skip to content
 
 
 

Czerwiec 2018

 

Posiedzenie plenarne w Strasburgu

11 - 14 czerwiec 2018


Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenie Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, porozumienie jądrowe z Iranem, cyberobrona, pomoc Ukrainie, zwalczanie korupcji, modernizacja edukacji i bariery w dostępie do kultury

W poniedziałek 11 czerwca posłowie zgromadzeni na sesji plenarnej będą dyskutować nad wspólnymi zasadami w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzeniem Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej. Tego samego dnia omówiony zostanie projekt sprawozdania w sprawie monitorowania i raportowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie. Również w poniedziałek debata nad sprawozdnaiem w sprawie modernizacji edukacji (sprawozdawca: Krystyna Łybacka). Głosowanie nad tymi sprawozdaniami odbędzie się następnego dnia.  

Na wtorek zaplanowana jest dyskusja o porozumieniu jądrowym z Iranem, a także debata nad projektami sprawozdań o cyberobronie i udzieleniu dalszego wsparcia makrofinansowego Ukrainie (sprawozdawca Jarosław Wałęsa). Głosowanie nad tekstem tych sprawozdań będzie miało miejce w środę 13 czerwca.

Również w środę głosowanie w sprawie składu Parlamentu Europejskiego (sprawozdawcy: Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira) oraz zmian w postępowaniu upadłościowym (sprawozdawca Tadeusz Zwiefka). Tego samego dnia debata nad sprawozdaniem Bogdana Zdrojewskiego w sprawie barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury, które zostanie poddane pod głosowanie na posiedzeniu czwartkowym).

W czwartek 14 czerwca posłowie przedyskutują projekt sprawozdania o zwalczaniu korupcji, nad którym głosowanie odbędzie się tego samego dnia. Również w czwartek debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa.


Szczegółowe informacje:

Lista sprawozdań wraz z poprawkami
 
Więcej informacji o sesji plenarnej
 
Porządek obrad
 
Transmisja obrad na żywo
 
Komunikaty prasowe

Projekt „Worcation” laureatem Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego


Polski projekt „Worcation” - dwutygodniowe warsztaty dla młodzieży z różnych stron świata, prowadzone na obszarze dawnego Stalagu VIIIA w Zgorzelcu - zajął pierwsze miejsce w konkursie o Europejską Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży 2018.            


Na drugim miejscu uplasował się włoski projekt Juvenilia mający na celu popularyzację opery wśród młodych ludzi.

Trzecie miejsce zajął Never Arrive 2 z Malty, poruszający problem uchodźców.

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest adresowana do osób w wieku od 16 do 30 lat, które realizują projekty ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości. W konkursie biorą udział np. osoby lub grupy realizujące programy wymiany młodzieży, projekty internetowe w skali europejskiej czy organizujące imprezy przeznaczone dla młodzieży.

Wiecej informacji:


„Dokąd zmierza Europa?” - debata z udziałem europosłów w ramach Regionalnego Forum Dyskusyjnego PE w Bydgoszczy.


8 czerwca 2018 o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbędzie się debata pt. „Dokąd zmierza Europa?” z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego.


W debacie wezmą udział europosłowie: Janusz Zemke (S&D, SLD), Kosma Złotowski (EKR, PiS) oraz Tadeusz Zwiefka (EPL, PO).

Posłowie będą rozmawiać o przyszłości Europy, aktualnych wyzwaniach stojących przed UE oraz roli Polski w strukturach unijnych.

W ramach wydarzenia odbędą się również specjalnie przygotowane warsztaty dla uczniów z wybranych bydgoskich szkół pod tytułem „Parlament Europejski - Twój głos w Europie”. Dla nauczycieli przewidziano warsztaty p.t. „Europa w polskiej szkole. Jak uczyć o Unii Europejskiej?”. Dodatkowo będzie miało miejsce spotkanie ze studentami dziennikarstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na temat fake newsów i źródeł informacji.

Całemu wydarzeniu towarzyszyć będzie także projekcja filmu „Krew Saamów”, uhonorowanego nagrodą filmową Parlamentu Europejskiego LUX PRIZE 2017.


Spotkania certyfikacyjne programu Szkoła-Ambasador w roku szkolnym 2017/2018


W ramach programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS) odbędą się dwa spotkania kończące roczną pracę nad projektem: 8 czerwca 2018 we Wrocławiu, a 16 czerwca w Warszawie.


Gościem honorowym na spotkaniu wrocławskim będzie poseł Lidia Geringer de Oedenberg, a w Warszawie będziemy gościć prof. Danutę Hübner.

Podczas obu spotkań paniom posłankom przypadnie honorowa rola wręczenia tablic oraz dyplomów dla szkół, które pomyślnie spełniły warunki programu. 11 szkół po raz pierwszy otrzymało tytuł Szkoły-Ambasadora Parlamentu Europejskiego.

Uczestnikami spotkania będą dyrektorzy szkół realizujących program, nauczyciele (Starsi Ambasadorowie) oraz uczniowie (Młodsi Ambasadorowie).

Szkoła-Ambasador jest programem dla szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności techników i liceów. Ma on na celu pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej, jak również zachęcanie do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2019.

W roku szkolnym 2015/2016 w programie uczestniczyło 18 szkół, w 2016/2017 już 36, a kolejne 12 zostało przyjęte do programu na rok szkolny 2017/2018. W roku szkolnym 2018/2019 w programie będzie uczestniczyło 50 szkół.


Przetarg otwarty na działania informacyjne i komunikacyjne


Parlament Europejski ogłosił przetarg otwarty na usługi wsparcia organizacji działań komunikacyjnych i informacyjnych w ramach umowy ramowej na lata 2018-2021.


Przedmiotem umowy ramowej są usługi polegające na zapewnieniu profesjonalnej pomocy w prowadzeniu działalności informacyjnej i komunikacyjnej PE na zlecenie biur PE w Warszawie i we Wrocławiu.

Podmioty zainteresowane udziałem w procedurze przetargowej zapraszamy do zapoznania się z dokumentami opublikowanymi za pośrednictwem platformy eTendering. Ewentualne pytania dotyczące przetargu należy wysyłać mailowo również za pośrednictwem tej platformy.

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3398

Numer referencyjny przetargu na platformie TED: 2018/S 105-238738

Zapraszamy !