skip to content
 
 
 

Grudzień 2018

 

Posiedzenie plenarne w Strasburgu

10-13 grudnia 2018
W poniedziałek, 10 grudnia, posłowie będą dyskutować na sesji plenarnej o sprawozdaniu "Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy" (głosowanie odbędzie się we wtorek), pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii (głosowanie odbędzie się we wtorek) oraz o sprawozdaniu w sprawie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) - sprawozdawca poseł Czesław Hoc (głosowanie odbędzie się we wtorek).

We wtorek rano posłowie będą debatować o szczycie Unii Europejskiej, który odbędzie się 13-14 grudnia w Brukseli. Przywódcy państw członkowskich omówią kwestie związane m. in. wieloletnim budżetem UE po 2021 roku, jednolitym rynku, migracji oraz o walce z dezinformacją. Popołudniu na posiedzeniu plenarnym swoje zalecenia przedstawi Komisja Specjalna ds. Terroryzmu Parlamentu Europejskiego (głosowanie w środę). Następnie posłowie będą debatować o umowie o wolnym handlu między UE a Japonią, największej dwustronnej umowie handlowej kiedykolwiek zawartej przez UE (głosowanie w środę), o umowie o stowarzyszeniowej UE z Ukrainą (głosowanie w środę) i o budżecie UE na 2019 roku (głosowanie w środę). Tego samego dnia odbędzie się debata o ustanowieniu Europejskiego Funduszu Obronnego (poseł sprawozdawca Zbigniew Krasnodębski, głosowanie w środę).

W środę rano posłowie będą debatować o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Następnie odbędzie się debata z prezydentem Cypru Nikosem Anastasiadesem na temat przyszłości Europy oraz uroczystość wręczenia Nagrody im. Sacharowa. Tegoroczny laureat Ołeh Sencow, który jest obecnie uwięziony w Rosji, po zarzutem “planowania aktów terrorystycznych” przeciwko Rosji z powodu faktycznego przejęcia przez nią władzy na Krymie, będzie reprezentowany w Strasburgu przez swoją kuzynkę Natalię Kaplan oraz swojego prawnika Dmitrija Dinze. Popołudniu odbędzie się wspólna debata na temat podatku od usług cyfrowych i braku przyjęcia podatku od usług cyfrowych dla UE oraz potrzebie zasady większości w sprawie opodatkowania (współsprawozdawcą jest poseł Dariusz Rosati, głosowanie w czwartek). Później posłowie omówią m. in. sprawozdanie "Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych" (sprawozdawca Tadeusz Zwiefka, głosowanie w czwartek) oraz działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. (głosowanie w czwartek).

W czwartek rano posłowie będą debatować o sytuacji migrantów na granicy z UE w Bośni i Hercegowinie, a następnie omówią przypadki łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (w Iranie, Egipcie i Tanzanii). Głosowania nad tymi rezolucjami odbędą się tego samego dnia.
Szczegółowe informacje:

Wideo: Zapowiedź sesji plenarnej
Lista sprawozdań wraz z poprawkami
 
Więcej informacji o sesji plenarnej
 
Porządek obrad
 
Transmisja obrad na żywo
 
Komunikaty prasowe

Debata „Demokracja w epoce postprawdy. Czy grozi nam cyfrowa dyktatura?"


30 listopada Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce i Akademia Leona Koźmińskiego zorganizowały debatę „Demokracja w epoce postprawdy. Czy grozi nam cyfrowa dyktatura?". Po debacie odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Czyściciele internetu”. Debata odbyła się z okazji wręczenia tegorocznej Nagrody im. Sacharowa za Wolność Myśli.


W debacie wzięli udział: dr Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Podkomisji Praw Człowieka PE, dr hab. Agnieszka Grzelak, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, Katarzyna Szymielewicz, prezes Fundacji Panoptykon,  Jakub Turowski, szef zespołu Facebooka ds. polityki publicznej w Polsce i krajach bałtyckich, oraz Dominik Batorski, socjolog, analityk danych, współtwórca Sotrendera.


Pełen zapis debaty na portalu YouTube

Zapraszamy na Dni Nagrody LUX!


Warszawski przegląd filmów nominowanych do Nagrody Filmowej Parlamentu Europejskiego LUX 2018 odbędzie się 14-16 grudnia w Kinie Muranów. Bezpłatne wejściówki na pokazy filmów można odbierać w kasie kina od 10 grudnia.


odziennie zostanie wyświetlony jeden z filmów finałowej trójki. 14 grudnia, przed projekcją filmu „Kobieta idzie na wojnę”, odbędzie się debata „Przyszłość kina europejskiego: szanse i zagrożenia”, w której udział wezmą:

- Julia Pitera - posłanka do Parlamentu Europejskiego,
- Katarzyna Jarzyna – kierownik produkcji Platige Image,
- Marcin Pieńkowski – dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Nowe Horyzonty.
Debata moderowana będzie przez redaktor Magdę Sendecką, dziennikarkę i krytyczkę filmową.

Wstęp na pokazy jest bezpłatny. Wejściówki na seanse można odbierać od 10 grudnia w kasie Kina Muranów w godz. 10.00–20.30. Liczba wejściówek na każdy seans jest ograniczona.


Kliknij po więcej informacji

Euroscola 2018: Sprawdź swoją wiedzę o UE i wygraj dofinansowanie wizyty w PE w Strasburgu!


Od 4 do 18 grudnia trwa pierwszy etap konkursu Euroscola, w którym główną nagrodą jest dofinansowanie wizyty w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie odbędzie się spotkanie zwycięzców konkursu z całej Unii Europejskiej.


Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół średnich w wieku 16-18 lat i ma na celu wyłonienie grup, które otrzymają dofinansowanie wyjazdu do siedziby PE w Strasburgu.


Więcej informacji o Euroscoli

Debata: “Przyszłość WPR: potencjał wzrostu gospodarczego a zwiększona wydajność rolnictwa”


19 listopada Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce i portal Euractiv.pl zorganizowały debatę “Przyszłość WPR: potencjał wzrostu gospodarczego a zwiększona wydajność rolnictwa”.


Rejestracja zgłoszeń do konkursu o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego otwarta!


W konkursie organizowanym przez Parlament Europejski i Fundację Nagrody im. Karola Wielkiego mogą wziąć udział osoby w wieku 16 - 30 lat realizujące projekty o charakterze europejskim. Do wygrania nagrody pieniężne i wycieczka do Parlamentu Europejskiego. Polacy już czterokrotnie zostali laureatami Nagrody. Zgłoś się i Ty!


Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane przez młodych ludzi, które promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym, sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji, proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie albo przedstawiają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 stycznia 2019 roku.


Kliknij po więcej informacji o konkursie

Kampania informacyjna "Tym razem głosuję" napiera tempa!


13 listopada na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się kolejne spotkanie w ramach kampanii "Tym razem głosuję". 20 listopada na konferencji prasowej z udziałem wolontariuszy zaprezentowalismy założenia kampanii dziennikarzom i mediom. 30 listopada w naszym biurze spotkanie zorganizowała Karolina, studentka Uniwersytetu Warszawskiego.


Chcesz zaangażować się w kampanię informacyjną "Tym razem głosuję"? Kliknij w link poniżej i zarejestruj się na tymrazemglosuje.eu.


Dołącz do społeczności "Tym razem głosuję"