skip to content
 
 
 

Lipiec 2018

 

Posiedzenie plenarne w Strasburgu

2 - 5 lipca 2018


Debata z premierem Polski Mateuszem Morawieckim, Europejski program rozwoju przemysłu obronnego, dyplomacja klimatyczna, rola miast w ramach instytucjonalnych Unii, pakiet mobliności, program wspierania reform strukturalnych, reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej, budżet

W poniedziałek 2 lipca posłowie zgromadzeni na sesji plenarnej będą dyskutować nad sprawozdaniem w sprawie programu rozwoju przemysłu obronnego, nad którym głosowanie odbędzie się we wtorek. Również w poniedziałek omówiony zostanie projekt sprawozdaniaw sprawie dyplomacji klimatycznej oraz projekt sprawozdania o roli miast w ramach instytucjonalnych Unii (sprawozdawca: Kazimierz Michał Ujazdowski). Głosowanie nad tymi sprawozdaniami odbędzie się następnego dnia.  

Na wtorek zaplanowana jest dyskusja posumowująca bułgarską prezydencję Rady oraz przedstawienie programu działań prezydecji austriackiej. Również we wtorek debata nad konkluzjami z posiedzenia czerwcowej Rady Europejskiej. W dalszej cześci wtorkowego posiedzenia posłowie omówią sprawozdania w ramach tzw. pakietu mobilności. Głosowanie nad tekstem tych sprawozdań będzie miało miejce w środę 4 lipca.

Również w środę debata z premierem Polski Mateuszem Morawieckim na temat przyszłości Europy. Tego samego dnia posłowie zagłosują także nad programem wspierania reform strukturalnych i reformą prawa wyborczego Unii Europejskiej (sprawozdawcy: Jo Leinen i Danuta Maria Hübner ). Po głosowaniach debata nad mandatem do rozmów trójstronnych w sprawie budżetu na 2019 r. oraz nad zasadami finansowymi mającymi zastosowanie do budżetu UE. Głosowanie nad tymi sprawozdaniami odbędzie się następnego dnia.

W czwartek 5 lipca debaty i głosowania nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa w Mołdawii, Somalii i Burundi.


Szczegółowe informacje:

Lista sprawozdań wraz z poprawkami
 
Więcej informacji o sesji plenarnej
 
Porządek obrad
 
Transmisja obrad na żywo
 
Komunikaty prasowe

"Pytania o Europę"


Jaki budżet Unii Europejskiej po 2020 r.? Polsko-niemiecko-francuska debata o pieniądzach  


8 czerwca w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbyła się polsko-niemiecko-francuska debata o pieniądzach.

Spotkanie, zorganizowane wspólnie przez Instytut Spraw Publicznych, Fundację im. Friedricha Eberta i Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce w ramach cyklu „Pytania o Europę”, miało być przyczynkiem do dyskusji na temat priorytetów budżetowych Polski, Niemiec i Francji po 2020 r.

Na „Pytania o Europę” odpowiadali Jans GEIER - poseł do Parlamentu Europejskiego z Niemiec, Laurent SAINT-MARTIN poseł do francuskiego Zgromadzenia Narodowego oraz Czesław SIEKIERSKI - poseł do Parlamentu Europejskiego z Polski. W dyskusji udziała wziął również Marcin Święcicki - poseł na Sejm RP, członek Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.


Parlament Europejski na Globalny Lider.pl


Warsztaty PE w trakcie Kongresu Polskich Ekspertów Międzynarodowych - Globalny Lider.pl w Warszawie


W dniach 8-9 czerwca odbyła się pierwsza edycja konferencji – Globalny Lider.PL: Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych. Organizatorem Kongresu była Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, a partnerami strategicznymi Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Stowarzyszenie Network PL. Wydarzenie było interdyscyplinarnym spotkaniem polskich ekspertów pracujących w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także powiązanych z nimi ośrodkach analitycznych, uczelniach oraz podmiotach sektora prywatnego.

W drugim dniu Kongresu, w sobotę 9 czerwca w ramach „Kawiarni Liderów” odbyły się również warsztaty współorganizowane z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce promujące uczestnictwo w wyborach europejskich 2019. Zgromadzeni na warsztatach uczestnicy rozmawiali o tym jak zwiększyć frekwencję w wyborach do PE, w kontekście pro-frekwencyjnej kampanii społecznej prowadzonej przez Parlament.
Kongres zgromadził ponad 50 ekspertów z Brukseli, 20 byłych i obecnych ambasadorów oraz ponad 250 uczestników, z doświadczeniem zawodowym w organizacjach międzynarodowych, sektorze pozarządowym, nauce, oraz biznesie.


Seminarium dla dziennikarzy audiowizualnych w Brukseli


15 dziennikarzy z ogólnopolskich redakcji telewizyjnych, radiowych i internetowych wzięło udział w seminarium dla dziennikarzy audiowizualnych w Brukseli, zorganizowanym przez Biuro Kontaktowe PE w Warszawie.


Dziennikarze spotkali się z posłami do PE, poznali ofertę działu audiowizualnego Parlamentu Europejskiego, spotkali z przedstawicielami serwisu prasowego, dowiedzieli skąd czerpać materiały fotograficzne, filmowe, audio dotyczące PE, zwiedzili Muzeum Historii Europejskiej.


Spotkanie certyfikacyjne programu Szkoła-Ambasador w Warszawie


W biurze PE w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie certyfikacyjne EPAS dla nauczycieli uczestniczących w programie “Szkoła-Ambasador PE”.

Program „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego” ma na celu stworzenie stale powiększającej się sieci szkół współpracujących z Parlamentem Europejskim, posłami do PE oraz biurami informacyjnymi. Aby należeć do tej sieci, szkoły prowadzą działania propagujące wiedzę na temat europejskiej demokracji parlamentarnej i europejskich wartości obywatelskich.

W trakcie spotkania wręczone zostały tabliczki dla szkół oraz dyplomy udziału w programie dla szkół, nauczycieli oraz uczniów.

Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Danuta HÜBNER opowiedziała o swojej pracy w PE.
lipiec-2018