skip to content
 
 
 

Październik 2018

 

Posiedzenie plenarne w Strasburgu

1-4 października 2018


Debata z premierem Estonii, przygotowania do szczytu przywódców UE w Brukseli, audiowizualne usługi medialne, ograniczenie emisji dwutlenku węgla z nowych samochodów, uproszczenie systemu VAT.

W poniedziałek, 2 października, posłowie będą dyskutować na sesji plenarnej o projekcie sprawozdania w sprawie oceny technologii medycznych (głosowanie w środę).

We wtorek rano posłowie będą debatować o szczycie przywódców UE, który odbędzie się w dniach 18-19 października w Brukseli. Główne tematy szczytu to Brexit, polityka migracyjna i wewnętrzna.

Również we wtorek odbędzie się głosowanie nad nowelizacją dotyczącą audiowizualnych usług medialnych, która ma zapewnić m. in. skuteczniejszą ochronę dzieci przed szkodliwymi treściami oraz ustanowić limity reklam. Posłowie zagłosują również nad projektem sprawozdania w sprawie wykazu państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (sprawozdawca: Lidia Geringer de Oedenberg).

Na wtorkowe popołudnie zaplanowana jest debata na temat nowych przepisów, które mają ograniczyć emisje dwutlenku węgla z nowych samochodów i zwiększyć liczbę pojazdów o zerowej lub niskiej emisji (głosowanie w środę). Później posłowie będą dyskutować o zmianach w przepisach regulujących VAT - nowelizacja ma uprościć system i ustanowić maksymalne stawki na poziomie UE (głosowanie w środę).

W środę rano posłowie będą debatować z premierem Estonii Jürim Ratasem na temat przyszłości Europy. Tego samego dnia posłowie będą dyskutować o dochodzie minimalnym w Unii Europejskiej oraz o projekcie przepisów w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty oraz w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej (głosowania odbędą się w czwartek).

W czwartek, 4 października, odbędą się głosowania nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa.


Szczegółowe informacje:

Lista sprawozdań wraz z poprawkami
 
Więcej informacji o sesji plenarnej
 
Porządek obrad
 
Transmisja obrad na żywo
 
Komunikaty prasowe

Znamy nominacje do Nagrody im. Sacharowa za Wolność Myśli za 2018 rok


27 września trzy komisje Parlamentu Europejskiego - Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Rozwoju oraz Podkomisja Praw Człowieka - ogłosiły nominowanych do Nagrody im. Sacharowa za Wolność Myśli za 2018 rok. Trzej finaliści zostaną ogłoszeni 9 października.


Wśród nominowanych znaleźli się: Ołeh Sencow, organizacje pozarządowe chroniące prawa człowieka i ratujące migrantów na Morzu Śródziemnym (Boat Refugee Foundation, Jugend Rettet, Lifeline Rescue Boat, Lekarze bez Granic, MOAS, Proactiva Open Arms, PROEM-AID, Save the Children, Sea Eye, Sea Watch i SOS Mediterranée), Seyran Ateş, CAESAR, Nasser Zefzafi, Dewayne Johnson, AfriForum i Mary Wagner.


Kliknij po więcej informacji o nominowanych

Olimpiada Gwiezdny Krąg startuje po raz czternasty


Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Sieć Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”. Tegoroczna Olimpiada odbywa się pod hasłem „Unia Europejska po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku”.


Olimpiada skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w całym kraju, a jej celem jest popularyzacja wiedzy o systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, jej wartościach, a także historii integracji europejskiej.

Nagrodą główną w tegorocznej edycji Olimpiady jest płatny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie Janusza Lewandowskiego – posła do Parlamentu Europejskiego. Natomiast cała finałowa 10 na zaproszenie patronów honorowych odbędzie wizytę studyjną w Brukseli, by od kuchni zobaczyć, jak funkcjonują instytucje Unii Europejskiej.

By móc wziąć udział w tegorocznej Olimpiadzie, zainteresowane szkoły proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: kontakt@gwiezdnykrag.pl najpóźniej do 20 października 2018 roku do godz. 16.00!


Więcej informacji o Olimpiadzie

Tym razem głosuję w wyborach do Parlamentu Europejskiego!


Wybory europejskie zbliżają się wielkimi krokami - to już 26 maja 2019!


Mamy niespełna rok na przekonanie wyborców, by skorzystali ze swoich praw, poszli do urn i wybrali swoich przedstawicieli - posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dołącz do naszej kampanii informacyjnej - zarejestruj się na tymrazemglosuje.eu, by regularnie otrzymywać informacje o wyborach, o tym, jakie działania możesz podjąć w swojej lokalnej społeczności i o wydarzeniach w Twojej okolicy.

Kiedy każdy głosuje, wszyscy wygrywamy!


tymrazemglosuje.eu

"Dla kogo i na co? Jakie będą wieloletnie ramy finansowe po 2020 roku?" – spotkanie z posłem Janem Olbrychtem


14 września w Biurze PE w Warszawie odbyło się spotkanie posła Jana Olbrychta z interesariuszami na temat przyszłych wieloletnich ram finansowych. Spotkanie, zatytułowane "Dla kogo i na co? Jakie będą wieloletnie ramy finansowe po 2020 roku?", miało miejsce w decydującym z punktu widzenia procedury w PE momencie, tj. przed głosowaniem nad stanowiskiem Parlamentu na listopadowej sesji plenarnej.


W spotkaniu wzięli udział liczni przedstawiciele samorządu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowisk biznesowych i akademickich.

Poseł Olbrycht przedstawił gościom ramy prawne procedury przyjmowania wieloletnich ram finansowych oraz aktualny stan prac nad dokumentem. Podkreślił, że Parlament podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko i sprzeciwia się, między innymi, ograniczeniu środków na politykę spójności. Wyjaśnił również jak mogą ukształtować się zmiany w polityce budżetowej w związku z planowanym wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE.


Wręczenie medali polskim laureatom Europejskiej Nagrody Obywatelskiej


21 września odbyło się uroczyste wręczenie medali tegorocznym polskim laureatom Europejskiej Nagrody Obywatelskiej: Pani Alicji Szatkowskiej, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i Polish Jews Forum.


Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku dla uhonorowania działalności na rzecz ułatwiania transgranicznej współpracy w Unii Europejskiej oraz promowania lepszego wzajemnego zrozumienia. Nagroda, która ma wartość symboliczną, stanowi wyraz uznania dla pracy osób i organizacji, które swoją codzienną aktywnością promują europejskie wartości.

Laudacje na cześć laureatów wygłosili: poseł Marek Plura, poseł Janusz Lewandowski i wiceprzewodniczący PE Zdzisłąw Krasnodębski. W ceremonii udział wzięli również posłowie Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i Tadeusz Zwiefka.

Oprawę artystyczną zapewnił chór uczniów i absolwentów CLVII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie – uczestnika programu Szkoła-Ambasador PE -  pod dyrekcja pani Agnieszki Kowalik.


Spotkanie wstępne dla nowych nauczycieli programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego


W ramach programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS) odbyło się spotkanie inauguracyjne, w którym wzięli udział nauczyciele dotychczas biorący udział w programie, jak i ci, który dołączyli do niego wraz z nowym rokiem szkolnym.


Podczas dwudniowego spotkania (20-21 września 2018 roku) omówiono zasady realizacji projektu, jego najważniejsze zadania oraz proponowane sposoby ich realizacji. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu ze sposobów nauczania o Unii Europejskiej i Parlamencie Europejskim i wzięli udział w uroczystości wręczenia Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Na koniec odbyło się spotkanie z prof. Zdzisławem Krasnodębskim, który opowiedział o swojej pracy jako wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskie, członka Prezydium Parlamentu Europejskiego oraz członka Komisji Przemysłu, Badań naukowych i Energii i Delegacji ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.

Program Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego jest dedykowany dla szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności techników i szkół zawodowych. Ma na celu pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej. Szkoły biorące udział w programie mają do wykonania zadania obowiązkowe (np. założenie szkolnego punktu informacyjnego) i fakultatywne. Szkoła, która z powodzeniem zakończy swój udział w programie, otrzymuje tytuł "Szkoły Ambasadora Parlamentu Europejskiego"