skip to content
 
 
 

Zgłoszenia udziału w sesjach plenarnych i seminariach

 


Wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje otrzymania zaproszenia na seminarium lub udziału w programie wyjazdów dziennikarzy na sesje plenarne
 

Zgłoszenia udziału w sesjach plenarnych i seminariach

Pola obowiązkowe