skip to content
 
 
 
 
 .
30-01-2019
 .

Rejestracja zgłoszeń do konkursu o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego przedłużona do 18 lutego!

W konkursie organizowanym przez Parlament Europejski i Fundację Nagrody im. Karola Wielkiego mogą wziąć udział osoby w wieku 16 - 30 lat realizujące projekty o charakterze europejskim. Do wygrania nagrody pieniężne i wycieczka do Parlamentu Europejskiego. Polacy już czterokrotnie zostali laureatami Nagrody. Zgłoś się i Ty!

 .
Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego
Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego
 .

Kto może się zgłosić?

Projekty kandydujące do Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego mogą zgłaszać młodzi ludzie w wieku od 16 do 30 lat ze wszystkich państw członkowskich UE. Zgłoszenia można składać indywidualnie lub grupowo; w przypadku projektów grupowych i transgranicznych można je zgłaszać tylko w jednym państwie, które jest ściśle związane z danym projektem.

Jakiego rodzaju projekty można zgłaszać?

Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane przez młodych ludzi, które:

  • promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym;
  • sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji;
  • proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie;
  • przedstawiają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności.

W jaki sposób wybierani są laureaci?

Najlepsi kandydaci wyłaniani są w dwuetapowej procedurze. Na pierwszym etapie narodowe jury złożone z co najmniej dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego i jednego przedstawiciela organizacji młodzieżowej z danego kraju wybierają 28 najlepszych projektów - po jednym z każdego państwa członkowskiego. W drugiej fazie, europejskie jury składające się z przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, trzech posłów do Parlamentu Europejskiego oraz czterech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie wyłania spośród narodowych kandydatów trzech laureatów.

Nagrody

W konkursie można wygrać cenne nagrody. Trzy projekty wybrane spośród 28 nominowanych otrzymają kolejno 7500 euro (dla zwycięskiego projektu), 5000 euro (dla drugiego miejsca), 2500 euro (dla trzeciego miejsca). W ramach nagrody trzej laureaci otrzymają również zaproszenie do zwiedzenia Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub w Strasburgu.

Kalendarz:

  • 11 października 2018 - otwarcie rejestracji
  • 18 lutego 2019 - termin nadsyłania zgłoszeń
  • do 15 marca 2019 - wybór projektów z 28 państw członkowskich przez jury krajowe
  • do 11 kwietnia 2019 - wybór trzech projektów przez jury europejskie
  • 28 maja 2019 - ceremonia wręczenia nagród w Akwizgranie

Śledź dyskusję w social media: #ECYP2019.

 .
Laureaci edycji 2018 (od lewej): Juvenilia (Włochy), Never arrive 2 (Malta) i Worcation (Polska)
Laureaci edycji 2018 (od lewej): Juvenilia (Włochy), Never arrive 2 (Malta) i Worcation (Polska)
 .

Przydatne linki:

Oficjalna strona Nagrody
Regulamin konkursu
Laureaci edycji 2018
Oficjalne konto Nagrody na Twitterze
Strona Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego