Soubory cookie a soukromí 

Internetové stránky Evropského parlamentu a soubory cookie 

Internetové stránky Evropského parlamentu ukládají soubory cookie jen k tomu, aby umožnily nebo vylepšily své funkce nebo zlepšily zkušenosti uživatele při prohlížení.
Kromě těchto funkčních a dočasných souborů cookie ukládají další soubory cookie nástroje třetích stran za účelem monitorování kvality zkušeností uživatelů během návštěvy stránek Parlamentu na serveru Europarl. Webové stránky Evropského parlamentu nepoužívají skryté obrázky (web beacon) ani podobné sledovací technologie. Za žádných okolností nepoužívá Parlament soubory cookie pro sběr, zpracování, šíření nebo zaznamenávání osobních údajů. Pravidla Evropského parlamentu pro ochranu soukromí se příslušně vztahují i na místní úložiště a srovnatelné technologie.

Analytické soubory cookie 

AT Internet:

Na internetových stránkách Parlamentu se používají tyto soubory cookie:

  • atidvisitor: tento soubor cookie se používá ke sledování výkonnosti stránek navštívených uživateli internetových stránek Parlamentu 
  • idrxvr: tento soubor cookie se používá ke sledování síťového provozu a k upozornění na problémy, které mohou nastat, když si uživatelé prohlížejí naše stránky 
  • atredir: tento soubor cookie se používá k zachování informací v případě přesměrování JS 
  • atuserid: tento soubor cookie se používá k ukládání anonymního identifikátoru uživatele internetových stránek Parlamentu 

Jak můžete zabránit zaslání souborů cookie na váš počítač? 

Ukládání a využívání informací na vašem počítači nebo mobilním zařízení třetí stranou můžete cítit jako zásah do soukromí, zejména pokud se tak děje bez vašeho vědomí. Některé nebo všechny soubory cookie můžete zablokovat nebo dokonce smazat soubory, které již byly na vašem počítači nainstalovány. Mějte však na paměti, že můžete ztratit přístup k některým funkcím. K zablokování souborů cookie musíte změnit nastavení úrovně soukromí v prohlížeči.

Co je to soubor cookie? 

Většina internetových stránek, které navštívíte, používá soubory cookie pro zlepšení prohlížení. Umožňují internetovým stránkám, aby si Vás „zapamatovaly“, buď během Vaší návštěvy (pomocí „dočasného souboru cookie“), nebo během opakovaných návštěv (pomocí „trvalého souboru cookie“).

Soubory cookie mohou mít řadu různých funkcí. Umožňují efektivně přecházet mezi různými stránkami, ukládají Vaše preference a obecně zlepšují zkušenost při Vašem prohlížení daných stránek. Soubory cookie urychlují a zjednodušují interakce mezi Vámi a stránkami. Pokud webové stránku soubory cookie nepoužívají, mají za to, že jste nový návštěvník pokaždé, když přejdete na novou stránku na serveru, například když jste zavřeli menu na předchozí stránce, zobrazí další stránku s otevřeným menu.

Některé internetové stránky budou rovněž využívat soubory cookie k tomu, aby jim umožnily zaměřit svou inzerci nebo marketingová sdělení například na základě Vašeho místa a /nebo návyků při prohlížení internetu.

Soubory cookie mohou být uloženy internetovými stránkami, které navštívíte („soubory cookie první strany“) nebo mohou být uloženy jinými internetovými stránkami, jejichž obsah je na stránkách, které si právě prohlížíte („soubory cookie třetích stran“).

Co je uvnitř souboru cookie? 

Soubor cookie je prostý textový soubor uložený na Vašem počítači nebo mobilním zařízení webovým serverem. Tento server může následně získaat nebo přečíst obsah daného souboru cookie. Soubory cookie spravuje Váš prohlížeč. Každý soubor cookie je jedinečný a obsahuje anonymní údaje, jako je jedinečný identifikátor, název webového serveru, číslice a písmena. Umožňuje serveru pamatovat si Vaše preference při prohlížení.

Druhy souborů cookie 

Soubory cookie první strany 

Soubory cookie první strany ukládají webové stránky, které navštěvujete, a jen ty stránky je mohou číst.

Soubory cookie třetích stran 

Soubory cookie třetích stran ukládá a používá jiná organizace, než je vlastník stránek, které navštěvujete. Stránky mohou například měřit počet svých návštěvníků prostřednictvím třetí analytické společnosti, která k provádění této služby ukládá své vlastní soubory cookie. Internetové stránky, které navštěvujete, mohou rovněž obsahovat vložený obsah, jako jsou videa služby Youtube nebo prezentace obrázků služby Flickr. Tyto stránky mohou rovněž ukládat své vlastní soubory cookie.

Ještě důležitější je to, že internetové stránky mohou využívat reklamní síť třetí strany k cílené reklamě.

Parlament reklamní služby nevyužívá.

Dočasné (session) soubory cookie: 

Dočasné (session) soubory cookie se ukládají dočasně po dobu relace prohlížení a při zavření prohlížeče se smažou.

Trvalé soubory cookie: 

Trvalé soubory cookie se na počítač ukládají na předem určenou dobu (obvykle jeden rok nebo déle) a při zavření prohlížeče se nemažou. Používají se, když je nutné určit, kdo jste, při více než jedné relaci prohlížení.

Soubory cookie aplikace Flash: 

Mnohé webové stránky využívají Adobe Flash Player pro přehrávání videa a zobrazování informační grafiky uživatelům. Společnost Adobe používá vlastní soubory cookie, které není možné spravovat v nastavení prohlížeče. Aplikace Flash Player je používá pro tytéž účely, kterým slouží jiné soubory cookie, tedy k ukládání preferencí nebo sledování uživatelů.

Soubory cookie aplikace Flash fungují jinak, než fungují soubory cookie prohlížeče. Místo toho, aby zvláštní soubory cookie plnily své specifické funkce, musí každý server ukládat všechna svá data v jednom souboru cookie. Můžete určit, kolik informací může být uloženo v tomto souboru cookie, ale nemůžete si zvolit, jaký typ informací může být ukládán.

Co to je neviditelný obrázek - web beacon? 

Web beacon je obrázek, který je často průhledný, bývá umístěn na webových stránkách a vyžívá se ke sledování chování uživatele při návštěvě internetových stránek. Často se používá ve spojení se soubory cookie.

Webové stránky Evropského parlamentu skryté obrázky (web beacons) ani podobné sledovací technologie nepoužívají.

Co je místní ukládání? 

Při místním ukládání mohou webové aplikace ukládat data lokálně v prohlížeči. Před zavedením HTML5 musela být data aplikací ukládána v souborech cookie, a to i při každém požadavku na server. Místní ukládání je bezpečnější a místně může být ukládáno velké množství dat, aniž by to mělo vliv na výkonnost internetových stránek.