Προσβασιμότητα του ιστοτόπου Europarl 

Από τον Ιανουάριο του 2009, οι σελίδες των χώρων ενημέρωσης "Πρώτη σελίδα" και "Υπηρεσία Τύπου" συμμορφώνονται προς τους κανόνες για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του παγκόσμιου ιστού WCAG 2.0, που διατίθενται στη διεύθυνση http://www.w3.org/TR/WCAG20/ . Η συμμόρφωση είναι επιπέδου AA.

  • Οι τεχνολογίες στις οποίες στηρίζονται τα έγγραφα αυτά είναι οι εξής: XHTML 1.0 (transitional), CSS 2, JavaScript 1.2, JPEG, GIF, PNG και Adobe Flash.
  • Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται επίσης αλλά των οποίων η χρήση δεν είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στο περιεχόμενο είναι οι εξής: Adobe PDF.

Επί του παρόντος δύο στοιχεία παρεκκλίνουν από τον γενικό κανόνα:

  • η υπηρεσία αποστολής σε ένα φίλο, για την οποία, ελλείψει λύσης όσον αφορά την ασφάλεια για τις φόρμες που διατίθενται στις 23 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χρήση του "Captcha" μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα προσβασιμότητας σε ορισμένους χρήστες·
  • τα βίντεο που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες σελίδες, τα οποία μπορεί να μην έχουν βελτιστοποιηθεί σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα.