Fianáin agus príobháideacht 

Suíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa agus fianáin 

Socraíonn suíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa fianáin chun feidhmeanna a chumasú nó a fheabhsú nó chun cur le heispéaras nascleanúna an úsáideora, agus chuige sin amháin.
Chomh maith le fianáin feidhme agus fianáin seisiúin, socraíonn uirlisí tríú páirtí fianáin anailísíochta chun faireachán a dhéanamh ar cháilíocht eispéaras an úsáideora ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa. Ní bhaineann suíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa úsáid as rabhcháin gréasáin nó teicneolaíochtaí rianaithe den chineál sin. Ní úsáideann an Pharlaimint fianáin i gcás ar bith chun sonraí pearsanta a bhailiú, a phróiseáil, a scaipeadh nó a thaifeadadh. I gcás inarb ábhartha, baineann beartas príobháideachta Pharlaimint na hEorpa le stóras logánta agus teicneolaíochtaí inchomparáide.

Fianáin anailísíochta 

AT Internet:

Úsáidtear na fianáin seo a leanas ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte:

  • atidvisitor: úsáidtear an fianán sin chun faireachán a dhéanamh ar fheidhmíocht na leathanach a dtugann úsáideoirí shuíomhanna gréasáin na Parlaiminte cuairt orthu 
  • idrxvr: úsáidtear an fianán sin chun faireachán a dhéanamh ar thrácht agus aird a tharraingt ar shaincheisteanna a d'fhéadfadh teacht chun cinn de bharr daoine a bheith ag brabhsáil ar ár suíomhanna gréasáin 
  • atredir: úsáidtear an fianán sin chun faisnéis a rianú i gcás atreorú JavaScript 
  • atuserid: úsáidtear an fianán sin chun aitheantas anaithnid an chuairteora a stóráil ar shuíomhanna gréasáin na Parlaiminte 

Cad a dhéanfaidh tú mura bhfuil tú ag iarraidh fianáin a bheith socraithe ar do ríomhaire? 

Measann daoine áirithe go gcuireann sé isteach beagán ar an bpríobháideacht faisnéis a stóráil ar a ríomhaire nó ar a ngléas móibíleach, go háirithe nuair is tríú páirtí a dhéanann an fhaisnéis sin a stóráil nó a úsáid i ngan fhios dóibh. Más fearr leat, is féidir bac a chur ar chuid de na fianáin nó ar gach fianán, nó is féidir na fianáin atá socraithe cheana féin a scriosadh fiú, ach bí ar an eolas go bhféadfá cuid de na feidhmeanna a chailleadh. Chun é sin a dhéanamh, caithfidh tú na socruithe príobháideachta ar do bhrabhsálaí a athrú.

Cad is fianán ann? 

Úsáideann formhór na suíomhanna gréasáin a dtugann tú cuairt orthu fianáin chun feabhas a chur ar an úsáid is féidir a bhaint as an suíomh. Cumasaíonn na fianáin don suíomh ‘cuimhneamh' ort - bíodh sé le haghaidh thréimhse do chuairte (le cabhair ó ‘fhianán seisiúin') nó le haghaidh cuairteanna athuaire (le cabhair ó ‘fhianán marthanach').

Féadfaidh na fianáin réimse leathan feidhmeanna a bheith acu. Cumasaíonn siad duit nascleanúint idir leathanaigh ar bhealach éifeachtúil, do roghanna a stóráil agus an úsáid is féidir a bhaint as an suíomh gréasáin a fheabhsú tríd is tríd.. Déanann na fianáin an t-idirghníomhú idir tú féin agus an suíomh gréasáin níos sciobtha agus níos éasca. Mura mbaineann suíomh gréasáin úsáid as fianáin, glacfaidh sé leis gur cuairteoir nua thú gach uair a rachaidh tú chuig leathanach nua ar an suíomh – mar shampla, nuair a dhúnann tú roghchlár agus dul ar aghaidh chuig leathanach nua, ní chuimhneoidh sé gur dhún tú an roghchlár ar an leathanach roimhe sin agus taispeánfaidh sé an chéad leathanach eile agus roghchlár an leathanaigh nua sin ar oscailt air.

Baineann roinnt suíomhanna gréasáin úsáid as fianáin chun a chumasú dóibh spriocdhíriú a dhéanamh ar a dteachtaireachtaí fógraíochta nó margaíochta bunaithe, mar shampla, ar an áit a bhfuil tú agus/nó do nósanna brabhsála.

Féadfaidh an suíomh gréasáin a bhfuil tú ar cuairt air fianáin a shocrú (‘fianáin chéad pháirtí') nó is féidir le suíomhanna gréasáin eile a ritheann inneachar ar an leathanach a bhfuil tú ag breathnú air fianáin a shocrú (‘fianáin tríú páirtí'»).

Cad atá i bhfianán? 

Is téacschomhad beag é fianán a stórálann freastalaí suímh gréasáin ar do ríomhaire nó ar do ghléas móibíleach. Dá bharr sin, beidh an freastalaí sin in ann inneachar an fhianáin sin a aisghabháil nó a léamh. Is é do bhrabhsálaí a bhainistíonn fianáin. Tá gach fianán uathúil agus bíonn roinnt faisnéise anaithnid ann amhail aitheantóir uathúil, ainm an tsuímh, digití agus litreacha. Cumasaíonn sé do shuíomh gréasáin cuimhneamh ar do roghanna brabhsála.

Cineálacha fianán 

Fianáin céad pháirtí: 

Is é an suíomh gréasáin a bhfuil tú ar cuairt air a shocraíonn fianáin céad pháirtí agus is é an suíomh sin amháin atá in ann iad a léamh.

Fianáin tríú páirtí 

Is eagraíocht eile atá éagsúil ó úinéir an tsuímh ghréasáin a bhfuil tú ar cuairt air a shocraíonn agus a úsáideann fianáin tríú páirtí. Mar shampla, chun an méid daoine a thugann cuairt ar shuíomh gréasáin a thomhas, d'fhéadfadh an suíomh gréasáin comhlacht anailísíochta tríú páirtí a úsáid, agus shocródh an comhlacht sin a fhianán féin chun an tseirbhís sin a chur i gcrích. Féadfaidh an suíomh a bhfuil tú ar cuairt air inneachar leabaithe a bheith ann freisin, mar shampla, físeáin YouTube nó taispeántais sleamhnán Flickr. Féadfaidh na suíomhanna sin a bhfianáin féin a shocrú freisin.

Níos suntasaí fós, féadfaidh suíomh gréasáin líonra fógraíochta tríú páirtí a úsáid chun fógraíocht spriocdhírithe a sholáthar.

Ní úsáideann an Pharlaimint seirbhísí fógraíochta.

Fianáin seisiúin: 

Stóráiltear fianáin seisiúin go sealadach le linn seisiún brabhsála agus scriostar iad ó ghléas an úsáideora nuair a dhúntar an brabhsálaí.

Fianáin mharthanacha: 

Sábháiltear fianáin mharthanacha ar do ríomhaire go ceann tréimhse socraithe (de ghnáth go ceann bliana nó níos faide) agus ní scriostar iad nuair a dhúntar an brabhsálaí. Úsáidtear iad nuair nach mór dúinn a bheith ar an eolas cé thú féin ar feadh níos mó ná seisiún brabhsála amháin.

Flaisfhianáin: 

Úsáideann roinnt suíomhanna gréasáin Adobe Flash Player chun inneachar físe agus grafaicí faisnéise a sholáthar dá n-úsáideoirí. Úsáideann Adobe a chuid fianán féin agus ní féidir iad sin a bhainistiú i socruithe do bhrabhsálaí. Úsáidtear iad in Flash Player chun na gcríoch céanna agus a úsáidtear fianáin eile, i.e. chun sainroghanna a stóráil nó úsáideoirí a rianú.

Feidhmíonn flaisfhianáin ar bhealach éagsúil ó fhianáin do bhrabhsálaí gréasáin féin. In ionad fianáin shonracha a bheith ann le haghaidh feidhmeanna ar leith, tá srian curtha leis an suíomh gréasáin sa mhéid go ndéantar na sonraí go léir atá bainteach leis an suíomh a stóráil i bhfianán amháin. Is féidir leat an méid faisnéise is féidir a stóráil san fhianán sin a rialú, ach ní féidir leat an cineál faisnéise atá ceadaithe a stóráil a roghnú.

Cad is rabhchán gréasáin ann? 

Is é atá i rabhchán gréasáin ná íomhá ghrafach atá trédhearcach go minic agus a chuirtear ar shuíomh gréasáin chun faireachán a dhéanamh ar iompar an úsáideora atá ar cuairt ar an suíomh gréasáin sin. Is minic a úsáidtear é i gcomhar le fianáin.

Ní bhaineann suíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa úsáid as rabhcháin ghréasáin nó teicneolaíochtaí rianaithe inchomparáide.

Cad is stóras logánta ann? 

Is féidir le feidhmchláir ghréasáin stóras logánta a úsáid chun sonraí a stóráil go logánta laistigh de bhrabhsálaí an úsáideora. Roimh HTML5, ba ghá sonraí feidhmchláir a stóráil i bhfianáin agus na fianáin sin a sheoladh le gach iarratas freastalaí. Tá stóras logánta níos sláine agus is féidir méideanna móra sonraí a stóráil go logánta, gan difear a dhéanamh d'fheidhmíocht an tsuímh ghréasáin.