Il-cookies u l-privatezza 

Is-sit tal-Parlament u l-cookies 

Is-sit tal-Parlament ma juża l-cookies għall-ebda raġuni oħra ħlief biex jagħmilha possibbli li jsiru xi funzjonijiet jew iġibhom aħjar, u biex itejjeb l-esperjenza ta' navigazzjoni għall-utenti.
Apparti dawn il-cookies funzjonali u l-cookies għas-sessjoni, jeżistu cookies analitiċi li jintużaw minn għodda ġestita minn terzi għall-monitoraġġ tal-kwalità tal-esperjenza tal-utenti meta jkunu qed iżuru s-sit tal-Parlament Ewropew fuq l-internet. Is-sit tal-Parlament Ewropew ma jużax web beacons jew teknoloġiji simili ta' tracking. Il-Parlament fl-ebda ċirkostanza ma juża l-cookies biex jiġbor, jipproċessa, ixerred jew jirreġistra data personali. Fejn ikun rilevanti, il-politika tal-Parlament Ewropew dwar il-privatezza tapplika għall-memorja lokali u t-teknoloġiji komparabbli.

Cookies analitiċi 

AT Internet:

Is-sit tal-Parlament juża dawn il-cookies:

  • atidvisitor: din il-cookie tintuża għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-paġni li jżuru l-utenti tas-siti tal-Parlament fuq l-internet 
  • idrxvr: din il-cookie tintuża għall-monitoraġġ tat-traffiku u l-identifikazzjoni tal-problemi li jistgħu jinqalgħu waqt in-navigazzjoni fis-siti tagħna fuq l-internet 
  • atredir: din il-cookie tintuża biex tinżamm l-informazzjoni fil-każ ta' ridirezzjoni permezz ta' JavaScript 
  • atuserid: din il-cookie tintuża biex jiġi rreġistrat l-identifikatur anonimu ta' viżitatur fis-siti tal-Parlament fuq l-internet 

X'tagħmel jekk ma tridx li jinżammu cookies fuq il-kompjuter tiegħek? 

Uħud iqisu li l-idea li tinżamm informazzjoni fil-kompjuter jew l-apparat mobbli tagħhom hija kemxejn invażiva, b'mod partikolari meta dik l-informazzjoni tinżamm u tintuża minn terzi mingħajr l-għarfien tagħhom. Jekk tippreferi, għandek il-possibilità li timblokka wħud minn dawn il-cookies jew kollha kemm huma, u saħansitra li tħassar il-cookies li diġà jinsabu fuq il-kompjuter tiegħek, iżda tajjeb tkun taf li tista' titlef xi funzjonijiet. Biex tagħmel dan, trid tbiddel il-parametri relatati mal-privatezza fil-konfigurazzjoni tal-browser tiegħek.

Xi tkun cookie? 

Il-biċċa l-kbira tas-siti li żżur fuq l-internet jużaw cookies biex itejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Permezz tagħhom, is-siti "jiftakruk" - għat-tul ta' dik iż-żjara (billi jużaw "cookie għas-sessjoni") jew għal żjarat ripetuti (billi jużaw "cookie persistenti").

Il-cookies jista' jkollhom bosta funzjonijiet differenti. Jippermettulek li tinnaviga bejn paġna u oħra b'effiċjenza, iżommu nota tal-preferenzi tiegħek u, b'mod ġenerali, itejbulek l-esperjenza waqt iż-żjara tiegħek fis-sit. Il-cookies iħaffulek u jiffaċilitawlek l-interazzjoni mas-sit. Kieku sit ma jużax cookies, kull darba li tmur f'paġna ġdida fuq is-sit jaħsbek viżitatur ġdid - pereżempju, meta tagħlaq menu u tmur f'paġna oħra mhux se jiftakar li dak il-menu fil-paġna preċedenti inti tkun għalaqtu u allura jurik il-paġna li jmiss bil-menu ta' dik il-paġna miftuħ.

Xi siti jużaw ukoll il-cookies biex ikunu jistgħu jimmiraw ir-reklami jew il-messaġġi pubbliċitarji tagħhom skont, pereżempju, il-lokalità fejn inti tkun tinsab u/jew id-drawwiet tiegħek fuq l-internet.

Jista' jkun li l-cookies ikunu qed jintużaw mis-sit stess li tkun qed iżżur ("cookies interni") jew jistgħu jkunu qed jintużaw minn siti oħra li jkollhom kontenut fuq il-paġna li tkun qed tikkonsulta ("cookies ta' terzi").

Xi jkun fiha cookie? 

Cookie hija file ta' test sempliċi li s-server ta' sit fuq l-internet iżomm fil-kompjuter jew l-apparat mobbli tiegħek. Sussegwentement, dak is-server ikun jista' jirkupra jew jaqra l-kontenut ta' dik il-cookie. Il-cookies jiġu amministrati mill-browser tiegħek. Kull cookie hija unika u tinkludi xi informazzjoni anonima bħal identifikatur uniku, isem is-sit, ċifri u ittri. Permezz tagħha, is-sit jiftakar il-preferenzi tiegħek għan-navigazzjoni.

It-tipi ta' cookies 

Cookies interni: 

Il-cookies interni jintużaw mis-sit li tkun qed iżżur u jistgħu jinqraw biss minn dak is-sit.

Cookies ta' terzi 

Il-cookies ta' terzi jintużaw minn organizzazzjoni li ma tkunx sid is-sit li tkun qed iżżur. Pereżempju, biex isir jaf kemm qed ikollu viżitaturi, sit jista' juża ditta terza ta' tagħrif analitiku, li tuża cookie tagħha stess biex twettaq dak is-servizz. Jista' jkun li s-sit li qed iżżur ikun fih kontenut inkorporat, eż. filmati minn YouTube jew sensiela ta' ritratti minn Flickr. Anke dawn is-siti jistgħu jużaw il-cookies tagħhom stess.

Aktar sinifikanti għall-utent huwa l-fatt li sit jista' juża netwerk pubbliċitarju terz biex jipprovdi reklami mmirati.

Il-Parlament ma jużax servizzi pubbliċitarji.

Cookies għas-sessjoni: 

Il-cookies għas-sessjoni jinżammu b'mod temporanju għas-sessjoni ta' navigazzjoni u jitħassru mill-apparat tal-utent meta dan jagħlaq il-browser.

Cookies persistenti: 

Il-cookies persistenti jinżammu fuq il-kompjuter tiegħek għal perjodu fiss (normalment sena jew aktar) u ma jitħassrux meta tagħlaq il-browser. Aħna nużawhom meta jkollna bżonn inkunu nafu min int għal aktar minn sessjoni waħda ta' navigazzjoni.

Cookies Flash: 

Ħafna siti fuq l-internet jużaw Adobe Flash Player biex jipprovdu kontenut fil-forma ta' filmati u infografika lill-utenti tagħhom. Adobe tuża l-cookies tagħha stess, li ma jistgħux jiġu amministrati mill-parametri ta' konfigurazzjoni tal-browser tiegħek. Dawn jintużaw mill-Flash Player għall-istess raġuni li jintużaw il-cookies l-oħra, jiġifieri biex jinżammu l-preferenzi jew għat-tracking tal-utenti.

Il-cookies Flash jaħdmu differenti mill-cookies tal-browser tiegħek. Minflok juża cookies speċifiċi għal funzjonijiet speċifiċi, sit ikollu l-limitazzjoni li d-data kollha li għandha x'taqsam miegħu jrid iżommha f'cookie waħda. Inti tkun tista' tikkontrolla l-kwantità ta' informazzjoni li tista' tinżamm f'dik il-cookie, iżda ma tkunx tista' tagħżel x'tip ta' informazzjoni tista' tinżamm.

Xi jkun web beacon? 

Web beacon huwa xbieha grafika li spiss tkun transparenti u li titqiegħed f'sit fuq l-internet biex tintuża għall-monitoraġġ tal-imġiba tal-utent li jkun qed iżur is-sit. Spiss jintuża flimkien mal-cookies.

Is-sit tal-Parlament ma jużax web beacons jew teknoloġiji kumparabbli ta' tracking.

Xi tkun il-memorja lokali? 

Meta jużaw il-memorja lokali, l-applikazzjonijiet fuq l-internet ikunu jistgħu jżommu d-data lokalment fil-browser tal-utent. Qabel l-introduzzjoni tal-HTML5, id-data tal-applikazzjonijiet kellha tinżamm f'cookies u tiġi inkluża f'kull talba lis-server. Il-memorja lokali toffri aktar sigurtà, u ammonti kbar ta' data jistgħu jinżammu lokalment mingħajr ma jolqtu l-prestazzjoni tas-sit.