Súbory cookie a súkromie 

Webová stránka Parlamentu a súbory cookie 

Webová stránka Parlamentu inštaluje súbory cookie výlučne so zámerom aktivovať alebo zlepšiť funkcie alebo skvalitniť používateľský zážitok.
Okrem týchto funkčných a dočasných súborov cookie sú pomocou doplnkov tretích strán vkladané analytické súbory cookie s cieľom monitorovať kvalitu používateľského zážitku pri návšteve parlamentnej stránky Europarl. Webová stránka Európskeho parlamentu nepoužíva pixelové značky ani iné obdobné technológie sledovania. Parlament v žiadnom prípade nepoužíva súbory cookie na zhromažďovanie, spracovávanie, šírenie alebo zaznamenávanie osobných údajov. V náležitých prípadoch sa politika ochrany súkromia Európskeho parlamentu vzťahuje na lokálne ukladanie údajov a podobné technológie.

Analytické súbory cookie 

AT Internet:

Na webovej stránke Parlamentu sa používajú tieto súbory cookie:

  • atidvisitor: Tento súbor cookie slúži na monitorovanie výkonnosti stránok navštevovaných používateľmi webových stránok Parlamentu. 
  • idrxvr: Tento súbor cookie slúži na monitorovanie návštevnosti a upozornenie na problémy, ktoré by mohli nastať pri prezeraní našich webových stránok. 
  • atredir: Tento súbor cookie slúži na uchovanie informácií v prípade presmerovania pomocou javascriptu. 
  • atuserid: Tento súbor cookie slúži na uloženie anonymnej identity používateľa na webových stránkach Parlamentu. 

Čo robiť, ak nechcete, aby boli súbory cookie nainštalované vo vašom počítači? 

Niektorí ľudia považujú predstavu ukladania informácií vo svojom počítači alebo mobilnom zariadení a ich využívanie ako zásah do súkromia, najmä ak tieto informácie ukladá a využíva tretia strana bez ich vedomia. Existuje možnosť zablokovať niektoré alebo všetky súbory cookie alebo dokonca vymazať súbory cookie, ktoré už boli nainštalované. Treba si však uvedomiť, že tak môžete prísť o niektoré funkcie. Ak si to želáte, stačí zmeniť nastavenia úrovne súkromia v prehliadači.

Čo je to súbor cookie? 

Väčšina webových stránok, ktoré navštevujete, používa súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku. Vďaka súborom cookie si vás webová stránka „zapamätá“, či už počas trvania vašej návštevy (dočasný súbor cookie), alebo v prípade opakovaných návštev (trvalý súbor cookie).

Súbory cookie môžu mať množstvo rôznych funkcií. Umožňujú vám efektívne sa orientovať medzi stránkami, uchovávať vaše preferencie a vo všeobecnosti zlepšovať vaše prehliadanie webovej stránky. Súbory cookie zrýchľujú a zjednodušujú interakciu medzi vami a príslušnou stránkou. Ak webová stránka nepoužíva súbory cookie, bude vás považovať za nového návštevníka zakaždým, keď prejdete na novú stránku – napríklad, keď sa rozhodnete zatvoriť menu na danej stránke a prejdete na inú stránku, uvedená stránka si nezapamätá túto voľbu a nasledujúcu stránku vám zobrazí s otvoreným menu.

Niektoré webové stránky používajú súbory cookie aj na to, aby mohli presne zacieliť svoje reklamné alebo marketingové správy, napríklad na základe miesta vašej polohy a/alebo vašich zvykov pri prehliadaní.

Súbory cookie môžu pochádzať z webovej stránky, ktorú navštevujete („súbory cookie prvej strany“), alebo môžu byť umiestňované inými webovými stránkami, ktoré poskytujú obsah na stránke, ktorú si prezeráte („súbory cookie tretích strán“).

Čo obsahuje súbor cookie? 

Súbor cookie je jednoduchý textový súbor, ktorý sa do vášho počítača alebo mobilného telefónu ukladá cez server webovej stránky. Tento server bude potom môcť opätovne získať prístup k tomuto súboru cookie alebo prečítať jeho obsah. Súbory cookie spravuje váš internetový prehliadač. Každý súbor cookie je jedinečný a obsahuje anonymné informácie, ako jedinečný identifikátor, názov webovej stránky, číslice a písmená. Umožňuje webovej stránke zapamätať si vaše preferencie pri prehliadaní.

Typy súborov cookie 

Súbory cookie prvej strany: 

Súbory cookie prvej strany pochádzajú z webovej stránky, ktorú práve navštevujete. Môže ich čítať len táto webová stránka.

Súbory cookie tretích strán 

Súbory cookie tretích strán sú umiestňované a používané inou organizáciou ako je tá, ktorá vlastní práve navštevované webové stránky. Napríklad určitá webová stránka môže na účely analýzy návštevnosti využívať služby tretej spoločnosti, ktorá na ňu s cieľom poskytovania tejto služby umiestni svoj vlastný súbor cookie. Webová stránka, ktorú navštevujete, môže mať aj integrovaný obsah, napríklad videá zo stránky YouTube alebo prezentácie zo stránky Flickr. Tieto stránky môžu tiež umiestňovať svoje vlastné súbory cookie.

Čo je však ešte dôležitejšie, webová stránka môže používať reklamnú sieť tretej strany na šírenie cielenej reklamy.

Parlament reklamné služby nepoužíva.

Dočasné súbory cookie: 

Dočasné súbory cookie sa ukladajú len dočasne počas prehliadania a zo zariadenia používateľa sú odstránené hneď po zatvorení prehliadača.

Trvalé súbory cookie: 

Trvalé súbory cookie sa ukladajú vo vašom počítači na určité obdobie (zvyčajne na jeden rok alebo dlhšie) a neodstraňujú sa po zatvorení prehliadača. Používajú sa v prípadoch, keď si treba používateľa zapamätať na dlhšiu dobu ako je jedno prehliadanie.

Súbory cookie typu flash: 

Mnohé webové stránky používajú na sprostredkovanie videí a infografiky svojim používateľom modul Adobe Flash Player. Adobe používa svoje vlastné súbory cookie, ktoré sa nedajú spravovať cez nastavenie vášho prehliadača. Používa ich prehrávač Flash Player na rovnaké účely ako v prípade ostatných súborov cookie, t. j. na ukladanie preferencií alebo sledovanie používateľov.

Súbory cookie typu Flash fungujú inak ako súbory cookie vo vašom internetovom prehliadači. Namiesto používania špecifických súborov cookie na konkrétne účely sa webová stránka obmedzuje na ukladanie všetkých údajov o stránke do jediného súboru cookie. Môžete regulovať množstvo údajov, ktoré je možné do súboru cookie uložiť, ale nemôžete rozhodovať o type ukladaných informácií.

Čo je to pixelová značka? 

Pixelová značka je spravidla priehľadný grafický obrázok umiestnený na webovej stránke, ktorý slúži na monitorovanie správania návštevníka webovej stránky. Často sa používa v kombinácii so súbormi cookie.

Webové stránky Európskeho parlamentu nepoužívajú pixelové značky ani iné podobné technológie sledovania.

Čo je to lokálne ukladanie údajov? 

Pomocou lokálneho ukladania môžu webové aplikácie ukladať údaje lokálne v prehliadači používateľa. Pred existenciou HTML5 museli byť údaje aplikácie uložené v súboroch cookie, obsiahnutých v každej požiadavke na server. Lokálne ukladanie je bezpečnejšie a umožňuje uložiť veľké množstvo údajov lokálne bez toho, aby bola ovplyvnená výkonnosť webových stránok.