Poslanci, organi in dejavnosti  

 

Kaj je Evropski parlament?  

Evropski parlament je edina neposredno izvoljena institucija EU.
Njegovih 751 poslancev zastopa državljane.