Právní upozornění - Ochrana soukromí 

Právní upozornění

Cílem webové stránky Evropského parlamentu je zajistit veřejnosti přístup k informacím o tomto orgánu, jakož i o jeho činnosti. Na informace na těchto stránkách se vztahují prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti a upozornění o ochraně autorských práv.

Ochrana soukromí

V prohlášení o ochraně soukromí naleznou návštěvníci webové stránky Europarl (v rámci domény „europarl.europa.eu“) a návštěvníci budov Evropského parlamentu informace o tom, jaké informace o nich můžeme shromažďovat, jak bychom mohli tyto informace využívat a jaké možnosti volby mají ohledně osobních informací, které nám poskytují. 

Evropský parlament rovněž zveřejňuje webové stránky, které nejsou provozovány v rámci domény „europarl.europa.eu“, ale v rámci externích domén. Toto prohlášení o ochraně soukromí se na ně nevztahuje.

    

Právní upozornění

Jaká je politika Evropského parlamentu v oblasti autorských práv? Můžete použít obsah zveřejněný na této webové stránce? Můžete použít logo Evropského parlamentu?

Zde naleznete všechny informace o tom, jak používat webovou stránku Evropského parlamentu a její obsah.

    

Ochrana osobních údajů

Jaké právní předpisy musí Evropský parlament dodržovat při ochraně Vašich osobních údajů? Můžete nahlédnout do rejstříku zpracování?

Ověřte si, jaké záruky nabízí Evropský parlament, aby chránil Vaše údaje při návštěvě jeho webové stránce.

    

Zásady používání cookies

Používá Evropský parlament na svých stránkách cookies? Co je cookie? Jaké druhy cookies existují?

Poskytneme Vám podrobnosti o našich zásadách používání cookies.

    

Udělení souhlasu

Jak přijmout nebo odmítnout analytické cookies Evropského parlamentu?

Nabízíme Vám návod, jak zabránit sledování.

    

Inventář cookies

Jaké cookies používá Evropský parlament? Jaký je účel těchto cookies? Jaký druh údajů zaznamenávají a jak dlouho?

Tento inventář odpovídá na všechny Vaše otázky.

    

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kdo představuje orgán pro ochranu Vašich údajů a soukromí v Evropském parlamentu?

Pověřenec Evropského parlamentu pro ochranu údajů se stará o Vaše soukromí. Seznamte se s jeho úkoly a funkcemi.

    

Bezpečnost a přístup

Zaznamenává Evropský parlament osobní údaje, když vstupujete do jeho prostor? Existuje systém sledování pomocí videokamer?

Protože Vaše soukromí je stejně důležité jako Vaše bezpečnost, ověřte si, jak Parlament uplatňuje všechna opatření nezbytná pro Vaši ochranu.