Inventář cookies 

Webové stránky Evropského parlamentu používají různé typy cookies pro různé účely.

Některé cookies umožňují konkrétní funkce nebo zlepšení Vaší navigace, díky jiným můžeme analyzovat způsob, jak si naše webové stránky prohlížíte, a zlepšit je.

Některé cookies jsou nezbytně nutné, jiné nám pomáhají zapamatovat si Vaše preference a nastavení a přizpůsobit jim Vaši navigaci.

Technické a dočasné cookies.
Tyto cookies se ukládají pouze po dobu relace prohlížení.

JSESSIONID

Účel: zachování bezpečné relace během návštěvy stránek uživatelem

Doba platnosti: vymazány poté, co uživatel zavře prohlížeč

LFR_SESSION_STATE_20120

Účel: zachování bezpečné relace během návštěvy stránek uživatelem

Doba platnosti: vymazány poté, co uživatel zavře prohlížeč

SERVERID

Účel: zachování bezpečné relace během návštěvy stránek uživatelem  

Doba platnosti: vymazány poté, co uživatel zavře prohlížeč

[content_management_system_acronym + name_of_the_website]route

Účel: zajištění vyváženého výkonu našich serverů.
název cookie se liší podle příslušné webové stránky; většinou respektuje formát „cms + název webové stránky + cesta“.

Doba platnosti: vymazány poté, co uživatel zavře prohlížeč

EmbedPlayer.UserBandwidth

Účel: přizpůsobení kvality videa uživateli podle šířky pásma, kterou má webová stránka multimediálního střediska k dispozici

Doba platnosti: vymazány poté, co uživatel zavře prohlížeč

Cookies týkající se preferencí návštěvníka
Tyto cookies jsou trvalé.

europarlcookiepolicysagreement

Účel: zaznamenávají volbu uživatele, zda jej mají naše analytická cookies sledovat, či nikoli

Doba platnosti: 13 měsíců

COOKIE_SUPPORT

Účel: zaznamenávají volbu uživatele, zda jej mají naše analytická cookies sledovat, či nikoli

Doba platnosti: 13 měsíců

europarl_cookies_accepted

Účel: zaznamenávají volbu uživatele, zda jej mají naše analytická cookies sledovat, či nikoli

Doba platnosti: 13 měsíců

PRIVACY_REFUSED20143

Účel: zaznamenávají volbu uživatele, zda jej mají naše analytická cookies sledovat, či nikoli

Doba platnosti: 13 měsíců

PRIVACY_READ20143

Účel: zaznamenávají volbu uživatele, zda jej mají naše analytická cookies sledovat, či nikoli

Doba platnosti: 13 měsíců

[name_of_the_website]language

Účel:uložení jazyka, v němž je stránka zobrazena;
název cookie se liší podle příslušné webové stránky; většinou respektuje formát „název webové stránky + jazyk“

Doba platnosti: 12 months

GUEST_LANGUAGE_ID

Účel:uložení jazyka, v němž je stránka zobrazena;
název cookie se liší podle příslušné webové stránky; většinou respektuje formát „název webové stránky + jazyk“

Doba platnosti: 12 měsíců

EU_CART_ID

Účel:umožňují, aby webové stránky neztratily obsah médií vybraný nepřihlášeným uživatelem během přihlašování

Doba platnosti: 12 měsíců

media_pref_format_* (all)

Účel:umožňuje, aby si webová stránka zapamatovala poslední formát a kvalitu médií, které si uživatel zvolil

Doba platnosti: 12 měsíců

Analytické cookies

Nástrojem webové analýzy, který si Evropský parlament zvolil pro monitorování svých webových stránek, je AT Internet.

Tento nástroj jsme nastavili tak, aby byl sběr osobních údajů našich uživatelů co nejvíce omezen. Provedli jsme například odstranění identifikace IP adres („IP“ označuje internetový protokol), při kterém se automaticky zakrývá část IP adresy každého návštěvníka, takže konkrétního návštěvníka Evropského parlamentu není možné identifikovat pouze prostřednictvím IP adresy.

Jediné údaje, které sledujeme (účelem je vždy zlepšení našich webových stránek díky souhrnným a anonymním statistickým zprávám o aktivitách návštěvníků), jsou následující:

 • IP adresa (anonymizovaná)
 • zdroje (druhy, kampaně, domény,…)
 • prohlížené obsahy (název stránky, nastavení úvodních stránek, sled stránek, URL a kanonická URL, jazyk,…)
 • geolokace (země, region, město)
 • technické profily (zařízení, OS, prohlížeče, velikost obrazovky uživatele, ...)
 • doby (datum a čas návštěvy stránek, časové pásmo uživatele)
 • kampaně
 • vyhledávání stránek
 • akce (kliknutí na náš obsah, na tlačítka provádění akce, ...)
 • soubory, na které bylo kliknuto a které byly staženy
 • domény (odkazy na externí webové stránky, webová stránka, odkud návštěvník přichází)

Analytické cookies můžete přijmout nebo odmítnout na vašem zařízení pomocí následujícího odkazu nebo aktivací funkce „Do Not Track“ Vašeho prohlížeče:

Cookies nástroje AT Internet jsou uvedena níže.

atidvisitor

Účel: používá se ke sledování výkonnosti stránek navštívených uživateli webových stránek Parlamentu

Doba platnosti: 13 měsíců

idrxvr

Účel: používá se ke sledování síťového provozu a k upozornění na problémy, které mohou nastat, když si uživatelé prohlížejí naše stránky

Doba platnosti: 13 měsíců

atredir

Účel: používá se k uchování informací v případě JS přesměrování

Doba platnosti: 13 měsíců

atuserid

Účel: používá se k uložení anonymního ID návštěvníka na webových stránkách Parlamentu

Doba platnosti: 13 měsíců

atreman

Účel: používá se k uchování předchozí atribuční kampaně v paměti

Doba platnosti: 30 dnů

atsession

Účel: používá se k zaznamenání seznamu nových kampaní, které se vyskytly při návštěvě s cílem zabránit několikanásobnému měření stejné kampaně

Doba platnosti: 30 minut

Shromažďované údaje o aplikacích a záznamech serverů

Pro účely technické bezpečnosti, výkonnosti a pomoci zaznamenává Evropský parlament činnost svých technických infrastruktur a aplikací. Nastavili jsme je tak, aby byl sběr osobních údajů našich uživatelů co nejvíce omezen.

Jediné údaje, které sledujeme, pokud jde o naše infrastruktury (účelem je vždy bezpečnost a monitorování), jsou následující:

 • IP adresa
 • datum a čas připojení
 • navštívená část webových stránek Evropského parlamentu
 • operační systém
 • připojení k našim aplikacím
 • objem stažených dat
 • IP adresa webové stránky
 • použitý protokol (http, https, rtmp atd.)

Provozní údaje se zaznamenávají v souborech s denními záznamy od 30 dnů do šesti měsíců a zálohovány jsou šest měsíců až jeden rok pouze s cílem monitorování z technických nebo bezpečnostních důvodů. Na konci stanoveného období jsou údaje automaticky vymazány.

Všechny údaje shromážděné v rámci našich aplikací jsou oznámeny našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů zvláštním oznamovacím postupem uloženým v „rejstříku ochrany údajů“.