Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Pověřenec Evropského parlamentu pro ochranu údajů odpovídá za dohled nad uplatňováním nařízení (EU) 2018/1725 v Evropském parlamentu.

Toto nařízení se týká všech oddělení Evropského parlamentu, která využívají informace umožňující identifikaci osob. Každé takové oddělení má povinnost informovat pověřence pro ochranu údajů o veškerých úkonech zahrnujících osobní údaje (shromažďování, konzultace, předávání, uspořádání atd.).

Tyto úkony jsou popsány ve zvláštních oznámeních uložených v „rejstříku ochrany údajů“, který je veřejně přístupný na internetu. Každý občan má přístup k těmto oznámením a může se s nimi seznámit v jazyce, v němž byla informace uložena (buď v angličtině, nebo ve francouzštině). Každá dotčená osoba může na základě informací obsažených v těchto oznámeních vykonávat práva přiznaná příslušným nařízením.

Contact: