Bezpečnost a vstup 

V prostorách Evropského parlamentu pracuje více než 7 000 osob a více než 500 000 osob jej každoročně navštíví.

Evropský parlament, který je jediným přímo voleným orgánem Evropské unie, zajišťuje bezpečnost osob a majetku ve svých budovách a efektivní přijímání všech návštěvníků, přičemž zachovává rovnováhu mezi přiměřenou úrovní bezpečnosti a svou tradiční otevřeností.

Vzhledem k tomu, že shromažďování a zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění úkolů Evropského parlamentu, je velký význam přisuzován právu na soukromí. Soustavně se usiluje o soulad s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Ochrana údajů

Evropský parlament zpracovává některé osobní údaje svých poslanců, zaměstnanců, smluvních stran, návštěvníků a interních a externích partnerů pro následující dva účely:

  • poskytování přístupu do prostor Evropského parlamentu a jeho kontrolu,
  • vyšetřování bezpečnostních incidentů a ohrožení bezpečnosti v Parlamentu.

    Kamerový systém

    Evropský parlament používá kamerový systém, kterým jsou sledovány jeho budovy a jejich okolí. Systém se používá pouze z důvodů bezpečnosti a ochrany. V souladu s pokyny evropského inspektora ochrany údajů má Evropský parlament politiku kamerového dohledu, která obsahuje všechny podstatné rysy systému, informace týkající se ochrany údajů a kontaktní údaje. Shrnutí politiky kamerového dohledu je přílohou upozornění návštěvníkům a ochraně údajů (viz výše), její plné znění je možno si stáhnout zde:

    Contact: