Sikkerhed og Adgang 

Europa-Parlamentet planlægger at ansætte over 100 erfarne sikkerhedsmedarbejdere i Luxembourg. Klik her for at få mere at vide om krav, løn og arbejdsvilkår samt udvælgelsesproceduren.

Med mere end 7 000 medarbejdere, der arbejder i Europa-Parlamentets bygninger, og mere end 500 000 besøgende hvert år spiller sikkerhed en væsentlig rolle i sikringen af, at institutionen fungerer korrekt.

Europa-Parlamentet – den eneste af Den Europæiske Unions institutioner, som er valgt ved almindelige direkte valg – sikrer således, at personer og objekter i dets bygninger beskyttes, såvel som at alle besøgende modtages på en effektiv måde, hvor der er balance mellem et passende sikkerhedsniveau og traditionel tilgængelighed.

Da det er nødvendigt for Europa-Parlamentet at indsamle og behandle personoplysninger for at udfylde sin rolle effektivt, tillægger Europa-Parlamentet retten til privatlivets fred stor betydning og bestræber sig til stadighed på at sikre overholdelsen af den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Databeskyttelse

Europa-Parlamentet behandler personoplysninger om Parlamentets medlemmer, ansatte, kontrahenter, besøgende og interne/eksterne partnere med følgende to mål for øje:

  • at give dem adgang til Europa-Parlamentets bygninger og kontrollere denne
  • at undersøge sikkerhedsrelaterede hændelser og trusler på Parlamentets område.

    Videoovervågning

    Europa-Parlamentet har et videoovervågningssystem til overvågning af sine bygninger og udenomsarealer. Systemet anvendes udelukkende til sikkerhedsformål. I overensstemmelse med retningslinjerne fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har Europa-Parlamentet en videoovervågningspolitik, der beskriver alle relevante karakteristika ved systemet og giver oplysninger om databeskyttelse og kontaktoplysninger. En sammenfatning af videoovervågningspolitikken er vedføjet meddelelsen til besøgende om databeskyttelse (se ovenfor). Den fuldstændige udgave findes her:

    Contact: