Tietosuojavastaava 

Euroopan parlamentin tietosuojavastaavan tehtävänä on valvoa asetuksen (EU) 2018/1725 soveltamista tässä toimielimessä.

Tämä asetus koskee kaikkia Euroopan parlamentin yksiköitä, jotka käyttävät henkilöitä yksilöiviä tietoja. Niillä on velvollisuus ilmoittaa Euroopan parlamentin tietosuojavastaavalle kaikista henkilötietoja koskevista käsittelytoimista (tietojen kerääminen, kysely, siirto, järjestäminen jne.).

Nämä käsittelytoimet on kuvattu erilisissä selosteissa, jotka tallennetaan internetissä kaikkien saatavilla olevaan Euroopan parlamentin selosteiden tietosuojarekisteriin. Kuka tahansa voi tutustua näihin selosteisiin sillä kielellä, jolla tiedot on kirjattu rekisteriin (englanniksi tai ranskaksi). Jokainen rekisteröity voi käyttää hänelle asetuksen (EU) 2018/1725 mukaan kuuluvia oikeuksia selosteisiin sisältyvien tietojen perusteella.

Contact: