Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais 

Fógra dlíthiúil

Déanann Parlaimint na hEorpa an suíomh gréasáin seo a chothabháil chun feabhas a chur ar rochtain phoiblí ar eolas a bhaineann leis an institiúid agus a cuid gníomhaíochtaí. An t-eolas ar fad atá ar an suíomh seo, tá sé faoi réir séanadh agus fógra cóipchirt.

Beartas príobháideachais

Cuireann an beartas príobháideachais seo in iúl do chuairteoirí shuíomh gréasáin Europarl (faoin ainm fearainn ‘europarl.europa.eu’) agus do chuairteoirí aitiribh Pharlaimint na hEorpa an fhaisnéis a d’fhéadfaimis a bhailiú fúthu, an chaoi a bhféadfaimis úsáid a bhaint as an bhfaisnéis sin agus na roghanna atá acu faoin bhfaisnéis phearsanta a thugann siad dúinn.

Chomh maith leis sin, foilsíonn Parlaimint na hEorpa suíomhanna gréasáin nach n-óstáiltear faoi ‘europarl.europa.eu’ ach a óstáiltear faoi ainmneacha fearainn seachtracha. Níl feidhm ag an mbeartas príobháideachais reatha maidir leo.

    

Fógra dlíthiúil

Céard é beartas cóipchirt Pharlaimint na hEorpa? An bhfuil cead agat úsáid a bhaint as ábhar a fhoilsítear ar an suíomh gréasáin seo? An bhfuil cead agat úsáid a bhaint as lógó Pharlaimint na hEorpa?

Tá na sonraí ar fad le fáil anseo faoin gcaoi ar féidir suíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa agus an t-ábhar atá le fáil air a úsáid.

    

Cosaint sonraí

Cén reachtaíocht nach mór do Pharlaimint na hEorpa a leanúint chun do shonraí pearsanta a chosaint? An féidir leat breathnú ar chlár na ngníomhaíochtaí próiseála?

Féach ar na ráthaíochtaí a thugann Parlaimint na hEorpa chun cosaint a thabhairt do do chuid príobháideachais agus tú ag tabhairt cuairt ar a suíomh gréasáin.

    

Beartas fianán

An mbaineann Parlaimint na hEorpa úsáid as fianáin ar a suíomh gréasáin? Cad is fianán ann? Céard iad na cineálacha fianán atá ann?

Tugaimid eolas duit faoinár mbeartas fianán.

    

Comhaontú toilithe

Conas is féidir glacadh le fianáin anailísíochta atá socraithe ag Parlaimint na hEorpa nó diúltú dóibh?

Lean an treoir chun a fháil amach conas is féidir rianú a sheachaint.

    

Fardal fianán

Céard iad na fianán a mbaineann Parlaimint na hEorpa úsáid astu? Cén cuspóir atá leis na fianáin sin? Cén sórt sonraí a thaifeadtar agus cé chomh fada is a dhéantar é sin?

Tugann an fardal seo freagra ar do cheisteanna uile.

    

Oifigeach Cosanta Sonraí

Cé hé an t-údarás a bhfuil an cúram air do chuid faisnéise agus príobháideachais a chosaint laistigh de Pharlaimint na hEorpa?

Tá an tOifigeach Cosanta Sonraí freagrach as do chuid príobháideachais. Faigh amach faoi ról agus faoi fheidhmeanna an oifigigh.

    

Slándáil agus rochtain

Nuair atá tú i bParlaimint na hEorpa, an ndéanann an Pharlaimint sonraí pearsanta a thaifeadadh? An bhfuil córas físfhaireachais ann?

Ós rud é go bhfuil do chuid príobháideachais chomh tábhachtach céanna le do chuid slándála, féach ar an tsli a bhfuil na bearta riachtanacha curtha i bhfeidhm ag an bParlaimint chun cosaint a thabhairt duit.