A személyes adatok védelme 

Az európai polgárok iránti kötelességeinek teljesítése érdekében az Európai Parlament személyes információkat („személyes adatok”) gyűjthet, amelyeket az (EU) 2018/1725 rendelettel (a továbbiakban: a rendelet) teljes összhangban gyűjtenek és kezelnek.

„Személyes adat” az azonosított vagy azonosítható természetes személyekkel kapcsolatos összes információ. Azonosítható személy az a személy, akit – különösen azonosító szám, vagy a személyazonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján – közvetlenül vagy közvetetten azonosítani lehet.

Vonatkozó jogi szabályozás

A természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet, amely 2018. november 21-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 2018. december 11-én lépett hatályba.

Az Európai Parlament Elnökségének határozata (2019. június 17.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól

Online űrlapok

E webhely oldalainak nagy része megtekinthető anélkül, hogy bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. Csak néhány oldal szólít fel személyes adatok bevitelére, hogy konkrét szolgáltatásokat nyújthasson, vagy célzott kérésekre válaszolhasson. Ilyen például az Állampolgári Tájékoztatáskérések (Ask EP) oldalán a „Kapcsolatfelvétel” hivatkozás, amely egy online űrlapot nyit meg. Ezen az űrlapon a kötelezően kitöltendő mezőkben fel kell tüntetni legalább a családnevet, az utónevet, a lakóhely szerinti országot és az e-mail-címet, valamint adott esetben a nemet, a lakcímet, az életkort, a foglalkozást és az állampolgárságot. A kitöltést követően az űrlapot elektronikus úton továbbítják az illetékes szervezeti egységnek, hogy az megfelelő választ tudjon adni.

Az Európai Parlament biztosítja, hogy az összegyűjtött adatok kezelése kizárólag rendeltetésszerűen és egyértelműen meghatározott céllal történjen, és azokat semmilyen más célra ne használják fel újra.

A személyes adatokat az eredeti célnak megfelelően az adatkezeléshez szükséges ideig őrzik meg. Egyes adatok történelmi, statisztikai vagy biztonsági okokból hosszabb ideig is tárolhatók, a rendelet egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül.

Közlemény a korlátozásokról

Egyes esetekben az Európai Parlamentnek lehetősége van arra, hogy korlátozza az érintettek bizonyos jogainak gyakorlását. Az Európai Parlament informatikai szolgálatai például megőriznek néhány szervernaplót, az adatvédelmi tisztviselő 153. és 179. sz. értesítésében leírtaknak megfelelően. Ezek az információk a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos incidensek felügyeletéhez és diagnosztizálásához szükségesek. E tekintetben további tudnivalókat talál a korlátozásokról szóló közleményben.

Információcsere harmadik felekkel

Az Európai Parlament csak akkor ad át személyes adatokat harmadik felek – kizárólag az említett címzett-kategóriák – számára, ha ez a meghatározott célok eléréséhez szükséges. Az Európai Parlament nem hoz nyilvánosságra személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából, és vállalja, hogy megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy megvédje ezeket az adatokat a harmadik felek általi visszaélésektől.

Az Európai Parlament webhelye olykor más webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Mivel az Európai Parlament ezeket a weboldalakat nem ellenőrzi, kérjük, előzetesen tájékozódjon a magánélet tiszteletben tartása terén folytatott politikájukról.

Néhány ritka esetben az Európai Parlament harmadik felektől származó elemeket is közzétesz weboldalain (pl. térképeket, twitterfalakat, beágyazott videókat stb.). Ha az Európai Parlament nem tudja megakadályozni a harmadik felek szolgáltatásaitól érkező forráskéréseket, olyan technikákat alkalmazunk, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön elfogadja vagy elutasítsa e külső tartalmak megjelenítését.

Hogyan kérheti személyes adatainak törlését vagy módosítását?

Minden polgárnak joga van hozzáférni az Európai Parlament által tárolt személyes adataihoz, és kérni azok módosítását vagy törlését.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kéréseket illetően kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselőjével (DPO) vagy az európai adatvédelmi biztossal (EDPS).

Az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselője (DPO)

Az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselője az (EU) 2018/1725 rendelet Európai Parlamenten belüli alkalmazásának nyomon követéséért felelős adatvédelmi hatóság, mely üdvözli és feldolgozza az Ön kérelmét.

Európai adatvédelmi biztos (EDPS)

Az európai adatvédelmi biztos (EDPS) az Európai Unió valamennyi intézményének, szervének és ügynökségének adatvédelmi hatósága.

Feladatai között szerepel a panaszok kezelése és vizsgálatok lefolytatása. Az adatvédelmi biztos üdvözli és feldolgozza az Ön kérelmét.

Contact: