Adatvédelmi tisztviselő 

Az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselője felel az (EU) 2018/1725 rendelet intézményen belüli alkalmazásának nyomon követéséért.

A rendelet az Európai Parlament minden olyan szervezeti egységére vonatkozik, amely magánszemélyek azonosítására alkalmas adatokat használ, és ezek a szervezeti egységek kötelesek értesíteni az adatvédelmi tisztviselőt a személyes adatokkal kapcsolatos valamennyi műveletről (adatgyűjtés, adatokhoz való hozzáférés, adatok átadása, szervezése stb.).

Ezeket a műveleteket az interneten nyilvánosan elérhető „Adatvédelmi nyilvántartásban” tárolt külön értesítések ismertetik. Bármely polgár hozzáférhet ezekhez az értesítésekhez, és megtekintheti azokat azon a nyelven, amelyen az információt bevitték (angolul vagy franciául). Minden érintett személy élhet a rendelet által biztosított jogaival az ezen értesítésekben szereplő információk alapján.

Contact: