Responsabilul cu protecția datelor 

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Parlamentului European este autoritatea responsabilă cu monitorizarea aplicării Regulamentului (UE) 2018/1725 în cadrul instituției.

Acest regulament vizează toate serviciile Parlamentului European care utilizează informații de identificare a persoanelor; serviciile respective sunt obligate să notifice responsabilului cu protecția datelor orice operațiune în cadrul căreia sunt procesate date cu caracter personal (colectare, consultare, transmitere, organizare etc.).

Aceste operațiuni sunt descrise în notificări specifice stocate în „Registrul privind protecția datelor”, care este disponibil public pe internet. Orice cetățean poate accesa și consulta aceste notificări în limba în care au fost introduse informațiile (engleză sau franceză). Orice persoană vizată își poate exercita drepturile recunoscute de regulament pe baza informațiilor conținute în aceste notificări.

Contact: