Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia 

Právne upozornenie

Cieľom internetovej stránky Európskeho parlamentu je podporovať prístup verejnosti k informáciám o inštitúcii, ako aj o jej činnosti. Na informácie na tomto webovom sídle sa vzťahuje vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a upozornenie o autorských právach.

Politika ochrany súkromia

Politika ochrany súkromia informuje návštevníkov webového sídla Europarl (pod názvom domény „europarl.europa.eu“) a návštevníkov priestorov Európskeho parlamentu o tom, aké informácie o nich môžeme získavať, ako ich môžeme využívať a akým spôsobom môžu zaobchádzať s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnú.

Európsky parlament spravuje aj webové sídla, ktoré nie sú umiestnené pod názvom domény „europarl.europa.eu“, ale sú prevádzkované na vonkajších doménach. Súčasná politika ochrany súkromia sa na ne nevzťahuje.

    

Právne upozornenie

Aká je politika Európskeho parlamentu v oblasti autorských práv? Môžete použiť obsah uverejnený na tomto webovom sídle? Môžete použiť logo Európskeho parlamentu?

Tu nájdete všetky podrobnosti o tom, ako používať webové sídlo Európskeho parlamentu a jeho obsah.

    

Ochrana osobných údajov

Aké právne predpisy musí Európsky parlament dodržiavať, aby chránil vaše osobné údaje? Môžete nahliadnuť do registra spracovateľských činností?

Oboznámte sa so zárukami, ktoré ponúka Európsky parlament s cieľom chrániť vaše súkromie pri návšteve jeho webového sídla.

    

Politika používania súborov cookie

Používa Európsky parlament na svojom webovom sídle súbory cookie? Čo je súbor cookie? Aké typy súborov cookie existujú?

Našu politiku používania súborov cookie vám podrobne predstavíme.

    

Súhlas s používaním súborov cookie

Akým spôsobom prijať alebo odmietnuť analytické súbory cookie umiestňované Európskym parlamentom?

Postupujte podľa návodu a zistite, ako chrániť svoju internetovú aktivitu pred sledovaním.

    

Prehľad používaných súborov cookie

Aké súbory cookie používa Európsky parlament? Aký je účel týchto súborov? Aký typ údajov zaznamenávajú a na ako dlho?

Tento prehľad vám odpovie na všetky vaše otázky.

    

Zodpovedná osoba

Kto je osobou zodpovednou za ochranu vašich údajov a súkromia v rámci Európskeho parlamentu?

O ochranu vášho súkromia sa stará naša zodpovedná osoba. Zistite, aké sú úlohy a funkcie tejto osoby.

    

Zabezpečenie a prístup

Zaznamenáva Európsky parlament vaše osobné údaje pri vstupe do jeho priestorov? Nachádzajú sa v týchto priestoroch kamerové bezpečnostné systémy?

Keďže je vaše súkromie rovnako dôležité ako vaša bezpečnosť, oboznámte sa s tým, aké potrebné opatrenia Európsky parlament zaviedol na vašu ochranu.