Súhlas s používaním súborov cookie 

Európsky parlament používa analytické súbory cookie na zlepšenie vašej navigácie pri prehliadaní nášho webového sídla.

Pri vstupe na naše webové sídlo vám banner s oznámeniami ponúkne dve možnosti: buď výslovne prijmete naše podmienky týkajúce sa súborov cookie, alebo sa rozhodnete prečítať si o nich viac.

Ak sa rozhodnete uvedené podmienky neprijať ignorovaním tejto otázky, Európsky parlament bude sledovať vašu aktivitu podľa predvolených nastavení. Vaše analytické údaje z navigácie budeme zhromažďovať, až kým výslovne nevyjadríte svoj nesúhlas výberom možnosti „Nesúhlasím s používaním analytických súborov cookie“ nižšie.

Ak si želáte, môžete vo svojom prehliadači zapnúť aj funkciu „Do Not Track“. Táto funkcia zabezpečí, že nebudeme môcť sledovať vašu internetovú aktivitu. Nastavenia funkcie „Do Not Track“ sú k dispozícii vo väčšine prehliadačov:

Because you de-activated javascript in your browser, the European Parliament does not add any analytical cookie on your device. If you change your mind and accept to be tracked by the European Parliament, please activate javascript in your browser and refresh your cache.