Zoznam používaných súborov cookie 

Webové sídlo Európskeho parlamentu používa rôzne typy súborov cookie, ktoré slúžia na rôzne účely.

Niektoré súbory cookie nám umožňujú povoliť konkrétne funkcie alebo skvalitniť vašu navigáciu, zatiaľ čo iné nám umožňujú analyzovať spôsob, akým si prehliadate naše webové sídlo, v záujme jeho zlepšenia.

Niektoré z nich sú nevyhnutne potrebné, zatiaľ čo iné nám pomáhajú prispôsobiť vašu navigáciu na stránke zapamätaním si vašich preferencií a nastavení.

Technické a dočasné súbory cookie
Tieto súbory cookie sa ukladajú len dočasne počas prehliadania stránky.

JSESSIONID

Účel: Zabezpečuje používateľovi bezpečné prehliadanie stránky

Platnosť: Po zavretí prehliadača sa vymaže

LFR_SESSION_STATE_20120

Účel: Zabezpečuje používateľovi bezpečné prehliadanie stránky

Platnosť: Po zavretí prehliadača sa vymaže

SERVERID

Účel: Zabezpečuje používateľovi bezpečné prehliadanie stránky

Platnosť: Po zavretí prehliadača sa vymaže

[content_management_system_acronym + name_of_the_website]route

Účel: Zabezpečuje primerané vyvažovanie záťaže našich serverov.
Názov tohto súboru cookie sa líši v závislosti od príslušného webového sídla. Väčšinou však dodržiava tento formát: „cms + name of the website + route“.

Platnosť: Po zavretí prehliadača sa vymaže

EmbedPlayer.UserBandwidth

Účel: Prispôsobuje kvalitu videa pre používateľa podľa šírky pásma dostupného v časti webového sídla s multimediálnym obsahom.

Platnosť: Po zavretí prehliadača sa vymaže

Súbory cookie týkajúce sa preferencií návštevníkov
Tieto súbory cookie sú trvalé.

europarlcookiepolicysagreement

Účel: Ukladá informácie o tom, či používateľ prijal, alebo odmietol používanie analytických súborov cookie

Platnosť: 13 mesiacov

COOKIE_SUPPORT

Účel: Ukladá informácie o tom, či používateľ prijal, alebo odmietol používanie analytických súborov cookie

Platnosť: 13 mesiacov

europarl_cookies_accepted

Účel: Ukladá informácie o tom, či používateľ prijal, alebo odmietol používanie analytických súborov cookie

Platnosť: 13 mesiacov

PRIVACY_REFUSED20143

Účel: Ukladá informácie o tom, či používateľ prijal, alebo odmietol používanie analytických súborov cookie

Platnosť: 13 mesiacov

PRIVACY_READ20143

Účel: Ukladá informácie o tom, či používateľ prijal, alebo odmietol používanie analytických súborov cookie

Platnosť: 13 mesiacov

[name_of_the_website]language

Účel: Ukladá informácie o jazyku, v ktorom sa stránka zobrazuje.
Názov tohto súboru cookie sa líši v závislosti od príslušného webového sídla. Najčastejšie však dodržiava tento formát: „name of the website + language“.

Platnosť: 12 mesiacov

GUEST_LANGUAGE_ID

Účel: Ukladá informácie o jazyku, v ktorom sa stránka zobrazuje.
Názov tohto súboru cookie sa líši v závislosti od príslušného webového sídla. Najčastejšie však dodržiava tento formát: „name of the website + language“.

Platnosť: 12 mesiacov

EU_CART_ID

Účel: Umožňuje webovému sídlu, aby neprihlásený používateľ počas prihlasovania nestratil obsah zvoleného média

Platnosť: 12 mesiacov

media_pref_format_* (all)

Účel: Umožňuje webovému sídlu zapamätať si posledný formát a kvalitu média zvolených používateľom

Platnosť: 12 mesiacov

Analytické súbory cookie

AT Internet je webový analytický nástroj, ktorý si Európsky parlament vybral na monitorovanie svojich webových sídel.

Tento nástroj sme nakonfigurovali tak, aby sme v čo najväčšej miere obmedzili zber osobných údajov našich používateľov. Zaviedli sme napríklad systém, ktorý zamedzuje identifikácii IP adresy tým, že automaticky maskuje časť IP (internetový protokol) každého návštevníka, a teda neumožňuje identifikovať konkrétneho návštevníka stránok Európskeho parlamentu prostredníctvom konkrétnej IP adresy.

Jedinými údajmi, ktoré sledujeme s cieľom skvalitnenia našich webových sídel prostredníctvom súhrnných a anonymných štatistických správ o internetovej aktivite návštevníkov, sú:

 • IP adresa (anonymizovaná),
 • zdroje (typy, kampane, domény...),
 • prezeraný obsah (názov stránky, nastavenie úvodnej stránky, cesty webových stránok, URL a kanonické URL, jazyk...),
 • zemepisná poloha (krajina, región, mesto),
 • technický profil (zariadenia, operačný systém, internetové prehliadače, veľkosť obrazovky používateľa...),
 • časové údaje (dátum a čas návštevy stránok, časové pásmo používateľa),
 • kampane,
 • vyhľadávanie na stránke,
 • akcie (kliknutia používateľa na náš obsah alebo akčné tlačidlá...),
 • súbory, na ktoré používateľ klikol alebo ktoré si stiahol do zariadenia,
 • domény (odkazy na externé webové sídla, webové sídlo sprostredkovateľa).

S používaním analytických súborov cookie vo svojom zariadení môžete súhlasiť alebo ich odmietnuť prostredníctvom nasledujúceho odkazu alebo aktivovaním nastavenia „Do Not Track“ vo svojom prehliadači:

Prehľad súborov cookie, ktoré používa spoločnosť AT Internet.

atidvisitor

Účel: Slúži na monitorovanie výkonnosti stránok navštevovaných používateľmi webových sídel Európskeho parlamentu

Platnosť: 13 mesiacov

idrxvr

Účel: Slúži na monitorovanie návštevnosti a upozornenie na problémy, ktoré by mohli nastať pri prehliadaní našich webových sídel

Platnosť: 13 mesiacov

atredir

Účel: Slúži na uchovanie informácií v prípade presmerovania pomocou javascriptu

Platnosť: 13 mesiacov

atuserid

Účel: Slúži na uloženie anonymnej identity používateľa na webovom sídle Európskeho parlamentu

Platnosť: 13 mesiacov

atreman

Účel: Slúži na uchovanie predchádzajúcej priradenej kampane v pamäti

Platnosť: 30 dní

atsession

Účel: Slúži na ukladanie zoznamu nových kampaní, ktoré sa objavili počas návštevy stránky, aby sa predišlo niekoľkonásobnému meraniu tej istej kampane.

Platnosť: 30 minút

Získané údaje o aplikáciách a serverových logoch

S cieľom zabezpečiť technickú bezpečnosť, výkonnosť a pomoc Európsky parlament zaznamenáva aktivity v rámci svojej technickej infraštruktúry a príslušných aplikácií. Nakonfigurovali sme ich tak, aby sme v čo najväčšej miere obmedzili zber osobných údajov našich používateľov.

Jedinými údajmi, ktoré v rámci našich infraštruktúr sledujeme s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a monitorovanie, sú:

 • IP adresa,
 • dátum a časový rozvrh pripojenia,
 • navštívená časť webového sídla Európskeho parlamentu,
 • operačný systém,
 • prepojenie s našimi aplikáciami,
 • objem odoslaných údajov,
 • IP adresa webového sídla,
 • použitý protokol (http, https, rtmp a pod.).

Údaje na prevádzkovej úrovni sa zaznamenávajú do denných log súborov na obdobie od 30 dní do šiestich mesiacov, následne sú na účely ich monitorovania z technických alebo bezpečnostných dôvodov zálohované na šesť mesiacov až jeden rok. Na konci stanoveného obdobia sa údaje automaticky vymažú.

Všetky údaje získané prostredníctvom našich aplikácií sú oznamované našej zodpovednej osobe podľa vyhradeného postupu oznamovania stanoveného v registri ochrany údajov.