Politika používania súborov cookie 

Súbory cookie a serverové logy 

Súbory cookie

Webové sídlo Európskeho parlamentu umiestňuje súbory cookie s cieľom umožniť alebo zlepšiť niektoré funkcie na jeho stránkach.

Okrem trvalých a dočasných súborov, ktoré sú na tento účel potrebné, umiestňujeme aj analytické súbory cookie s cieľom monitorovať navigáciu používateľov na našej stránke a zlepšovať tak ich prehliadanie nášho webového sídla.

Analytické súbory cookie sa umiestňujú prostredníctvom nášho webového analytického nástroja, AT Internet, a predstavujú súbory cookie tretích strán. Pomáhajú nám pri vypracovávaní súhrnných a anonymných štatistických správ o navigácii návštevníkov na našich stránkach.

Zoznam všetkých súborov cookie používaných na našich stránkach nájdete na tomto odkaze:

S používaním analytických súborov cookie vo svojom zariadení môžete súhlasiť alebo ich odmietnuť prostredníctvom tohto odkazu:

Serverové logy

Webové sídlo Parlamentu využíva serverové logy, ktoré umožňujú analyzovať, monitorovať a diagnostikovať naše technické infraštruktúry a aplikácie. To nám pomáha zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť, prešetrovať mimoriadne udalosti, monitorovať výkonnosť našej siete a telekomunikácií a poskytovať pomoc používateľom.

Čo je súbor cookie?

Väčšina webových sídiel, ktoré navštevujete, používa súbory cookie na to, aby skvalitnili vaše prehliadanie. Vďaka súborom cookie si vás webové sídla „zapamätajú“, či už počas vašej návštevy (dočasný súbor cookie), alebo v prípade opakovaných návštev (trvalý súbor cookie).

Súbory cookie môžu mať množstvo rôznych funkcií. Umožňujú vám efektívnu navigáciu na stránkach, ukladať si preferencie a vo všeobecnosti zlepšovať prehliadanie webového sídla. Súbory cookie zrýchľujú a zjednodušujú interakciu medzi vami a príslušnými stránkami. Ak webové sídlo nepoužíva súbory cookie, bude vás považovať za nového návštevníka zakaždým, keď prejdete na novú stránku. Napríklad, keď sa rozhodnete zatvoriť menu na danej stránke a prejdete na inú stránku, uvedená stránka si nezapamätá túto voľbu a nasledujúcu stránku vám zobrazí s otvoreným menu.

Niektoré webové sídla používajú súbory cookie aj na to, aby mohli presne zacieliť svoje reklamné alebo marketingové správy, napríklad na základe vašej polohy a/alebo vašich zvykov pri prehliadaní.

Súbory cookie môžu pochádzať z webového sídla, ktoré navštevujete („súbory cookie prvej strany“), alebo môžu byť umiestňované inými webovými sídlami, ktoré poskytujú obsah na stránke, ktorú si prezeráte („súbory cookie tretích strán“).

Súbor cookie je jednoduchý textový súbor, ktorý sa do vášho počítača alebo mobilného telefónu ukladá cez server webového sídla. Tento server bude potom môcť opätovne získať prístup k tomuto súboru cookie alebo si prečítať jeho obsah. Súbory cookie spravuje váš internetový prehliadač. Každý súbor cookie je jedinečný a obsahuje anonymné informácie, ako napríklad jedinečný identifikátor, názov webového sídla, číslice a písmená. Umožňuje webovému sídlu zapamätať si vaše preferencie pri prehliadaní.

Súbory cookie prvej strany

Súbory cookie prvej strany sú súčasťou webového sídla, ktoré ste práve navštívili, a len toto sídlo ich môže čítať.

Súbory cookie tretích strán

Súbory cookie tretích strán sú umiestňované a používané inou organizáciou, ako je tá, ktorá vlastní práve navštevované webové sídlo. Napríklad určité webové sídlo môže osloviť analytickú spoločnosť ako tretiu strany, aby merala jeho návštevnosť, a táto spoločnosť na uskutočnenie tejto úlohy použije svoj vlastný súbor cookie. Webové sídlo, ktoré ste navštívili, môže mať aj vložený obsah, napríklad videá zo stránky YouTube alebo prezentácie zo stránky Flickr. Tieto stránky môžu takisto umiestňovať svoje vlastné súbory cookie.

Čo je však ešte dôležitejšie, webové sídlo môže používať reklamnú sieť tretej strany na šírenie cielenej reklamy.

Európsky parlament nepoužíva reklamné služby.

Dočasné súbory cookie

Dočasné súbory cookie sa ukladajú len prechodne počas prehliadania stránky a zo zariadenia používateľa sa odstránia hneď po zatvorení prehliadača.

Trvalé súbory cookie

Trvalé súbory cookie sa ukladajú vo vašom počítači na určité obdobie (zvyčajne na jeden rok alebo dlhšie) a po zatvorení prehliadača sa neodstránia. Používajú sa v prípadoch, keď treba určiť, kto je používateľ, na viac ako len jedno prehliadanie.

Čo je to pixelová značka?

Pixelová značka je spravidla priehľadný grafický obrázok umiestnený na webovom sídle, ktorý slúži na monitorovanie správania návštevníka webového sídla. Často sa používa v kombinácii so súbormi cookie.

Čo je to lokálne ukladanie údajov?

Pomocou lokálneho ukladania môžu webové aplikácie ukladať údaje lokálne v prehliadači používateľa. Pred existenciou HTML5 museli byť údaje aplikácie uložené v súboroch cookie, obsiahnutých v každej požiadavke na server. Lokálne ukladanie je bezpečnejšie a umožňuje uložiť veľké množstvo údajov lokálne bez toho, aby bola ovplyvnená výkonnosť webových sídel.

Čo je browser fingerprinting?

Odtlačok zariadenia (device fingerprint) je technika, ktorá sa používa na zhromažďovanie súborov parametrov o používateľských agentoch, ktoré pri interakcii prenášajú do webových služieb prostredníctvom webových protokolov. Používa sa na podobné účely ako súbory cookie (napr. optimalizácia rozhrania používateľských agentov, analytika na zlepšenie webových služieb a marketing, profilovanie pre cielenú reklamu).

Čo sú serverové logy?

Na podporu webových služieb sa používa niekoľko typov logov. Logy môžu byť generované sieťovými zariadeniami, ako sú brány firewall, servery proxy a systémy na prevenciu a detekciu prienikov, webové a aplikačné servery a webové aplikácie na technické overenie, audity funkčnosti a zhody a na bezpečnostné účely.