Uradna oseba za varstvo podatkov 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v Evropskem parlamentu je odgovorna za uporabo Uredbe (EU) 2018/1725 v instituciji.

Ta uredba se nanaša na vse službe Evropskega parlamenta, ki uporabljajo informacije, ki opredeljujejo posameznike, te pa morajo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov obvestiti o vsaki operaciji, v kateri se obdelujejo osebni podatki (zbiranje, vpogled, prenos, organiziranje itn.).

Te operacije so opisane v namenskih obvestilih, shranjenih v registru za varstvo podatkov, ki je javno dostopen na internetu. Vsi državljani imajo dostop do teh obvestil in si jih lahko ogledajo v jeziku, v katerem je bila informacija vnesena (v angleščini ali francoščini). Vsak posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko izvršuje pravice, ki jih ta uredba priznava, na podlagi informacij iz teh obvestil.

Contact: