Uppgiftsskyddsombudet 

Europaparlamentets dataskyddsombud vakar över att förordning (EU) 2018/725 följs inom institutionen.

Varje enhet inom Europaparlamentet som använder information som identifierar enskilda personer omfattas av den förordningen och måste till dataskyddsombudet meddela alla åtgärder där personuppgifter behandlas (insamling, åtkomst, överföring, organisering m.m.).

Åtgärderna beskrivs i särskilda meddelanden som lagras i dataskyddsregistret, som finns tillgängligt på internet. Vem som helst kan komma åt och läsa meddelandena på det språk som informationen lagrats på – antingen engelska eller franska. Varje person som berörs av informationen i meddelandena kan utöva sina av förordningen fastställda rättigheter.

Contact: