skip to content
 
 
 

Lecția de economie - ASE București şi Parlamentul European

Biroul de Informare al Parlamentului European în România, cu sprijinul ASE București și al Uniunii Studenților ASE București, a organizat în data de 22 noiembrie 2013 dezbaterea pe teme economice, intitulată "Lecția de economie".

Organizat în cadrul ASE București, evenimentul a reprezentat un prilej de implicare a peste 60 de studenți într-o dezbatere pe teme economice, de la gestionarea crizei economice și financiare la nivel european și prevenirea unor noi crize potențiale, rolul Parlamentului European în adoptarea unor măsuri pentru redresarea economică a Uniunii Europene, la analiza opțiunilor strategice ale României în vederea unei absorbții eficiente a fondurilor UE pentru perioada 2014-2020, precum și analiza abordărilor pe care ar trebui să le adopte studenții în viitor, pentru a își asigura un plus de competitivitate pe piața europeană a muncii.

Dezbaterea "The Economy Lesson" a beneficiat de participarea unor invitați speciali, care au adus în atenția studenților măsurile adoptate de Parlamentul European cu impact major în domeniul financiar-economic, dar și în cel educațional, menite a stimula creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă:

- Domnul Theodor STOLOJAN - Membru al Parlamentului European (Grupul Partidului Popular European), Vicepreşedinte al Comisiei pentru afaceri economice şi monetare

- Prof. Univ. Dr. Mircea COŞEA

- Dr. Aurelian DOCHIA, Analist economic

- Domnul Adrian IZVORANU, Preşedintele Institutului Român pentru Dezvoltare Sustenabilă

Participanții prezenți la eveniment au putut afla de la invitații speciali informații detaliate despre condițiile pe care România trebuie să le îndeplinească în procesul de absorbție a fondurilor europene pentru perioada 2014 - 2020, precum și despre principalele prevederi din cadrul politicii agricole comune și de coeziune.

Un alt subiect de interes abordat în cadrul evenimentului l-a reprezentat analiza acelor elemente strategice necesare în pregătirea aplicării de către România a Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare, cu accent pe măsurile care ar trebui abordate pe termen mediu și lung, precum și pe modalități de gestionare eficientă a resurselor și oportunităților de care dispune țara noastră. Au fost dezbătute totodată transformările majore cu care se confruntă Uniunea Europeana și soluțiile care pot fi adoptate pentru depășirea acestor dificultăți, din perspectiva unei adecvări sporite a instrumentelor instituționale disponibile, precum și a îmbunătățirii sistemului de guvernanță economică la nivelul Uniunii Europene.

Nu în ultimul rând, invitații speciali ai evenimentului au informat studenții cu privire la programele de finanțare disponibile pentru încurajarea mobilității educaționale și profesionale, încurajându-i totodată să dezvolte un spirit antreprenorial solid, bazându-se pe o abordare creativă, o analiză riguroasă a pieței și a identificării zonelor în care pot fi aduse produse și servicii noi, care să aducă o valoare adăugată.