Ilham Tohti

2019 m. Sacharovo premijos laureatas

Olehas Sencovas, 2018 m. Sacharovo premijos laureatas

© AP Images / Andy WONG

Ilham Tohti (Ilhamas Tohti) yra žinomas uigūrų žmogaus teisių gynėjas, ekonomikos profesorius ir Kinijos uigūrų mažumos teisių gynėjas. Daugiau kaip du dešimtmečius jis nenuilstamai dirbo siekdamas skatinti uigūrų ir kinų dialogą ir tarpusavio supratimą. Dėl savo vykdomos veiklos 2014 m. rugsėjo mėn. jis buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos po dviejų dienų parodomojo teismo proceso. Nepaisydamas to, ką teko iškentėti, jis ir toliau pasisako už nuosaikumą ir susitaikymą.

Ilhamas Tohti žinomas dėl savo mokslinių tyrinėjimų uigūrų ir kinų hanų santykių tema ir aktyviai remia regioninės autonomijos teisės aktų įgyvendinimą Kinijoje. Taip pat jis administravo interneto svetainę Uyghur Online, kurioje aptariami uigūrų klausimai. Pasinaudodamas šia platforma Ilhamas Tohti nuolat kritikavo tai, kad Kinijos uigūrams neleidžiama dalyvauti Kinijos vystymosi procesuose, ir ragino didinti informuotumą apie uigūrų bendruomenės statusą ir požiūrį į juos Kinijos visuomenėje. Už tokią veiklą Kinijos valstybė paskelbė Ilhamą Tohti separatistu ir galiausiai skyrė laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę.

Už darbą, vykdomą susiduriant su priešiškumu, Ilhamui Tohti skirtas apdovanojimas „PEN / Barbara Goldsmith Freedom to Write Award" (2014 m.), Martino Ennalso apdovanojimas (2016 m.) ir liberalių partijų federacijos „Liberal International" apdovanojimas už laisvę (2017 m.). Jis taip pat nominuotas 2019 m. Nobelio premijai gauti.

Pastaraisiais metais uigūrai dėl savo išskirtinės etninės tapatybės ir religinių įsitikinimų patyrė beprecedentes Kinijos vyriausybės represijas. Nuo 2017 m. balandžio mėn. daugiau kaip 1 mln. nekaltų uigūrų neteisėtai laikomi internuotų asmenų stovyklose, kuriose jie verčiami atsisakyti savo etninės tapatybės ir religinių įsitikinimų ir prisiekti lojalumą Kinijos vyriausybei.

Ilhamo Tohti atvejis yra susijęs su itin svarbiais tarptautiniais aspektais ir susirūpinimą keliančiais klausimais žmogaus teisių srityje: nuosaikaus islamo vertybių puoselėjimu, kai patiriamos valdžios valdomos religinės represijos, pastangomis pradėti dialogą tarp musulmonų mažumos ir ne musulmonų daugumos gyventojų ir autoritarinės valstybės vykdomu taikių protestų slopinimu.


Kaip Europos Parlamentas remia žmogaus teises?

Europos Parlamentas ne tik teikia Sacharovo premiją, bet ir remia žmogaus teises konkrečiais politikos ir teisėkūros veiksmais.

Kontaktai

DG COMM

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium
Sacharovo premija 2019