skip to content
 
 
 
06-12-2019

Diskusia na tému Ilham Tohti a porušovanie práv menšín v Číne

V piatok 6.12. sme  na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity privítali študentov stredných a vysokých škôl, aby sme debatovali nielen o Sacharovovej cene za slobodu myslenia, ale aj o univerzálnosti ľudských práv. V diskusii vystúpil poslanec Európskeho parlamentu Vladimír Bilčík, poverený riaditeľ KEP Dionýz Hochel a Peter Varga z Právnickej fakulty, kde sa prednáška konala.

Nadväzujúcu diskusiu k tohtoročnému odovzdávaniu Ceny Andreja Sacharova v Európskom parlamente slávnostne otvorila dekanka PF TU docentka Andrea Olšovská. Vo svojom príhovore hovorila o dôležitosti ochrany ľudských práv a slobôd v dnešnom svete. Cenu v krátkosti predstavil Dionýz Hochel, poverený vedením Kancelárie EP na Slovensku.

Celé poobedie sa viedlo v znamení živej diskusie o demokracii a ľudských právach a slobodách. „Dnes už prijímame aj komplexné obchodné dohody, ktoré zahrňujú základné pravidlá v oblasti demokracie v súlade s hodnotami EÚ,“ uviedol Vladimír Bilčík o schopnosti prenášať základné hodnoty Únie aj mimo jej územie. „Naša sila pochádza práve z našich hodnôt,“ dodal Bilčík.

Peter Varga viackrát pripomenul, že nič ako európske ľudské práva neexistujú, pretože ľudské práva sú univerzálne. Na konci diskusie vyzval Varga študentov aby nerezignovali na ich sny a ideály a živili ich aj naďalej.

Sacharovovu cenu každoročne udeľuje Európsky parlament jednotlivcom alebo skupinám, ktoré sa svojimi činmi zaslúžili v oblasti ochrany ľudských práv a slobôd. Nominanti pochádzajú z krajín mimo územia Európskej únie. V roku 1989 sa stal laureátom slovenský politik Alexander Dubček.

Viac informácií k Sacharovovej cene.