skip to content
 
 
 

Seminár pre regionálnych novinárov v Banskej Bystrici

15-11-2019

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku organizovala Seminár pre regionálnych novinárov a študentov žurnalistiky. Spoločne sa diskutovalo o horúcich témach v Európskej únii ako sú globálne otepľovanie, dogitálna ekonomika či reforma azylovej politiky. 

V spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Banskej Bystrici sme už tradične pripravili seminár pre regionálnych novinárov a študentov žurnalistiky. Hlavným cieľom bolo spoločne so zástupcami Európskeho parlamentu diskutovať o najpálčivejších témach Európskej únie. Rozprávalo sa o novom Európskom parlamente a jeho prioritách, formovaní Európskej komisie, globálnom otepľovaní, spoločnej poľnohospodárskej politike a reformách azylovej politiky. K diskusii boli prizvaní aj poslanci Európskeho parlamentu Miroslav Číž a Ivan Štefanec. Aktivity Kancelárie EP na Slovensku priblížil Dionýz Hochel, poverený jej vedením.