skip to content
 
 
 

Seminár pre učiteľov v Banskej Bystrici

25-10-2019

V piatok 25. októbra 2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnil seminár pre učiteľov zapojených do programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS).

Fotografia zo seminaru EPAS v Banskej Bystrici
Fotografia zo seminaru EPAS v Banskej Bystrici

Seminár sa uskutočnil na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na podujatí sme diskutovali s poslancami Európskeho parlamentu Vladimírom Bilčíkom a Robertom Hajšelom o aktuálnych témach v EP a predstavili  program EPAS. Súčasťou programu bola aj krátka prednáška o tom, ako efektívne vyhodnocovať relevantnosť informácií na internete a krátky workshop o používaní sociálnych médií a webových aplikácií. 

Program Ambasádorská škola EP pripravila Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s agentúrou Neuropea. EPAS je vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Jeho cieľom je šíriť informácie o Európskej únii medzi mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov a ambasádoriek na vybraných školách.

Vladimír Bilčik a Dionýz Hochel diskutujú s účastníkmi semináru o aktuálnych témach v EP
Vladimír Bilčik a Dionýz Hochel diskutujú s účastníkmi semináru o aktuálnych témach v EP
Robert Hajšel o aktualnom dianí v Európskom parlamente
Robert Hajšel o aktualnom dianí v Európskom parlamente
Účastnici
Účastnici